ေဇယ်ာေမာ္

ယေန႔ ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕၌ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ KIO အဖြဲ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေတြ႔ဆံုသြားမည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနခဲ့ေသာ္လည္း ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ ညိွႏိႈ...

2 months 1 week ago
2,297 Hits

“အခုအခ်ိန္မွာ ထုိးဖုိ႔မထုိးဖုိ႔ဆုိတာ ေျပာဖုိ႔ ေစာပါေသးတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေဆြးေႏြးၿပီးတဲ့ ေနာက္ပုိင္းမွာ ဆုံးျဖတ္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။

2 months 2 weeks ago
7,212 Hits

ကမာၻ႔ဘဏ္အေနျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က စတင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥမ်ားတြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္းႏွစ္ေထာင္ႏွင့္ ညီမွ်သည့္ ႏွစ္ရွည္ ေခ်းေငြမ်ား...

2 months 3 weeks ago
4,292 Hits

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က အရည္အခ်င္းတူညီရင္ အမ်ဳိးသမီး ၊ လူငယ္နဲ႔ တုိင္းရင္းသားကို ဦးစားေပးဖို႔ မူရိွပါတယ္။ ၿမိ႕နယ္ ခရိုင္နဲ႔ တုိင္းက ပါလာတဲ့စာရင္းေတြအရ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေရြးခ်ယ္တာပါ။ နဂိုပါကတည္းက အမ်ဳ...

2 months 3 weeks ago
3,046 Hits

ဥေရာပသမဂၢ၏ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈထဲတြင္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ခရီးသြားလာခြင့္ ပိတ္ပင္ျခင္း ၊ ဥေရာပႏိုင္ငံတြင္ ရွိေနသည့္ ၄င္းတို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းစသည့္အခ်က္မ်ား ပါ၀င္မွာျဖစ္သည္။

3 months 2 days ago
10,405 Hits

“ပါဝင္မႈ အရမ္းျမင့္လြန္းအားႀကီးရင္ အရာရာတိုင္းက မေကာင္းဘူး။ အဲဒီေရေတြကို ေသာက္မိသံုးမိရင္ ခံတြင္းေရာဂါေတြျဖစ္မယ္။ ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါ ျဖစ္မယ္။ သံုးလို႔ဘယ္လိုမွ အဆင္မေျပတဲ့ အေနအထားရိွတယ္”

3 months 6 days ago
5,070 Hits

အစိုးရထံတြင္ ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ရရသူ ဟုတ္/မဟုတ္ စိစစ္ခံရန္ မည္မွ်ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္ဆုိသည့္ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္ကိုမူ အစိုးရဘက္က ထုတ္ျပန္ျခင္းမရိွေပ။

3 months 2 weeks ago
3,379 Hits

“Facebook ကုိ အမုန္းတရားပြားေစရန္(သို႔မဟုတ္) အၾကမ္းဖက္လံႈ႔ေဆာ္ေစရန္အတြက္ အသံုးခ်ေနျခင္းကို ကၽြန္မတို႔ မလိုလားပါဘူး။ ဒီလုိအေၾကာင္းအရာေတြကို Facebook ေပၚမွ တတ္ႏိုင္သမွ် အျမန္ဆံုး ဖယ္ရွားပစ္ရန္...

3 months 2 weeks ago
12,938 Hits

ကဗ်ာဆုေရြးခ်ယ္ျခင္းကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဆုေရြးခ်ယ္ေရး ေကာ္မတီအတြင္း၌ အေျခအတင္ေဆြးေႏြးခဲ့ ေသာ္လည္း ကိစၥၿပီးျပတ္ျခင္းမရိွခဲ့ေသာေၾကာင့္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခဲ့ရသည္ဟုလည္း ေကာ္မတီဘက္က ဆုိသည္။

3 months 3 weeks ago
1 Hit

ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေနရသူမ်ား ၎တုိ႔၏သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ လုံၿခဳံစြာျဖင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာေနရပ္ရင္းသုိ႔ျပန္ႏုိင္ေရးကို အေထာက္အကူျပဳမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း အေမရိကန္သံရံုး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပပါရိွ...

3 months 3 weeks ago
2,795 Hits

Pages