ေဇယ်ာေမာ္

"ရဲစခန္းကတင္ထားတဲ့ Video က ျပည့္စံုမႈမရိွဘူး။ သူတို႔တင္ထားတာက လုိခ်င္တဲ့အပိုင္းပဲ ျဖတ္ၿပီးျပထားတယ္။ က်န္တဲ့အပိုင္းေပါ့ေနာ္၊ ကားေပၚမွာ ေဆာင့္ကန္တဲ့အပိုင္းေတြ ရိုက္ႏွက္တာေတြ မျပထားဘူး။

7 months 3 weeks ago
2,399 Hits

"အခုမွ ေလာေလာလတ္လတ္ ခန္႔အပ္ခံရတာပဲ ရိွပါေသးတယ္။ ဌာနမွာ တကယ္တမ္း  ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ၿပီ ဆိုေတာ့မွ  အေျခအေနအရပ္ရပ္အေပၚမွာ မူတည္သံုးသပ္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရမွာေတြ လုပ္ေဆာင္ရမွာေတြ ရိွပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ မေ...

7 months 3 weeks ago
933 Hits

အစိုးရဘက္မွ ေျမာက္ဦးပဋိပကၡျ့ဖစ္စဥ္တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ႏွင့္ ညီညြတ္မႈ ရွိ/မရွိ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးခံုရံုး ဖြဲ႔စည္းစစ္ေဆးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီ ၁၇ ရက္ေန႔...

8 months 2 days ago
1 Hit

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ လူနည္းစုမ်ားႏွင့္ မူဆလင္အသိုက္အဝန္း၏ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေန ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အဆိုမူၾကမ္းကို ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၌ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခဲ့ရာ လူ႔အခြ...

9 months 2 weeks ago
39,297 Hits

ႏိုင္ငံသားစိစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား အေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအနက္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းလည္း ျဖစ္သည္။

10 months 3 weeks ago
2,266 Hits

ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ရက္အထိ ပစၥတိုေသနတ္ ၁၃လက္၊ ႐ိုင္ဖယ္ေသနတ္ ၆လက္၊ Gas ျဖင့္ ေဘာေစ့ထည့္ ပစ္ခတ္ေသာ ႐ိုင္ဖယ္ ၁လက္၊ ပစၥတို ၃လက္၊ ဆက္သြယ္ေရးစက္ ၃၄လံုးႏွင့္ ခဲယမ္းမ်ား သိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္ဟု ျပည္ထဲေရးက ထုတ္ျ...

11 months 3 days ago
14,771 Hits

အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္လိုသူမ်ား၏ ဘူးသီးေတာင္-ေမာင္ေတာေဒသ၌ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ဘဂၤါလီအေရးကိစၥကို ကမာၻက ပိုမိုအာရံုစိုက္လာေစရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဓိကျမိဳ႕ႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္   ေနျပည္ေတာ္ ၊ရန္ကုန္ ၊မႏၲေလး ၊...

1 year 1 week ago
5,376 Hits

သတင္းမီဒီယာမ်ားကို အစိုးရ၏အစီအစဥ္ျဖင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕တြင္ သတင္းရယူခြင့္ ေပးထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ယမန္ေန႔ကစတင္ၿပီး ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ေပၚသို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုခြင့္ ရရွိခဲ့သည္။

1 year 2 weeks ago
13,460 Hits

လက္ရိွအခ်ိန္အထိ ေမာင္ေတာျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္အုန္းက အေျခအေနဆိုး၀ါးေနဆဲျဖစ္သည္ဟု မဇၥ်ိမသို႔ အတည္ျပဳေျပာဆိုသည္။

1 year 3 weeks ago
3,820 Hits

အရံဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ တာ၀န္ယူထားသည့္ ေဒါက္တာမ်ဳိးညြန္႔ သည္ လက္ရိွအခ်ိန္၌ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ တိုးျမွင့္ခန္႔ထားျခင္းခံရသည္။

1 year 1 month ago
3,357 Hits

Pages