“ သမၼတေဟာင္း လံုၿခံဳေရး ဥပေဒျပဳေပးသင့္သလား။”

.

ၿပီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔က အစိုးရပိုင္ သတင္းစာေတြမွာ “ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူဇ။္ လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း” ကို အမ်ားျပည္သူ ေလ့လာႏိုင္ေအာင္ ဆိုျပီး ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီတစ္ရက္ထဲမွာပဲ ဒီဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္ထဲေရး ၀န္ၾကီးဌာနက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမွာ တင္သြင္းခဲ့ျပီး ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီကလည္း ဥပေဒၾကမ္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စိစစ္ ေတြ႕ရွိမွဳ အစီရင္ခံစာကို တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ ဥပေဒမွာ ဘာေဖာ္ျပထားသလဲ၊ ဒီလို ဥပေဒမ်ိဳး လိုအပ္ရဲ႕လား၊ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီရဲ႕ မွတ္ခ်က္ကေရာ ဘယ္လိုလဲ ဆိုတာ ဒီကေန႔ ေဆြးေႏြး တင္ျပသြားပါ့မယ္။

ဥပေဒၾကမ္းမွာ ေဖာ္ျပထားတာကို အတိုခ်ဳပ္ ေျပာရမယ္ ဆိုရင္ သက္တန္းျပည့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ တစ္ေယာက္ကို သူ အနားယူသည္ကေန ေနာက္ပိုင္း အခ်ိန္ကာလ တေလ်ာက္လံုးအတြက္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းကေန လံုျခံဳေရးကို တာ၀န္ယူေပးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒၾကမ္းရဲ႕ အခန္း (၂) ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား မွာလည္း ခုလို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ “ ၃ ။ ဤဥပေဒဇ။္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါ အတုိင္းျဖစ္သည္။ (က) ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူဇ။္ အသက္အႏၱရာယ္ႏွင့္ ကိုယ္ကာယ ကို ထိခိုက္ျခင္းမွ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊ သို႔မဟုတ္ ကာကြယ္ႏုိင္ေရးအတြက္ လံုၿခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ရန္၊ (ခ) ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူအား မိသားစုႏွင့္အတူ လံုျခံဳစြာႏွင့္ စိိတ္ေအး သက္သာစြာ ေနထုိင္ႏိုင္ရန္၊ (ဂ) ႏိုင္ငံေတာ္ဇ။္ တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္စဥ္က ဥပေဒႏွင့္အညီ ဆံုးျဖတ္ခဲ့မွဳမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေႏွာင့္အယွက္ ေပးျခင္း၊ အႏၱရာယ္ ျပဳျခင္း တို႔မွ ကာကြယ္ရန္။” ဆိုျပီး ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဒါကိုၾကည့္ရင္ ေကာင္းမြန္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ စစ္အာဏာရွင္ေတြ အုပ္စိုးတဲ့ စနစ္ကေန စနစ္ အသစ္တစ္ခုကို စတင္ေနခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ့အထြဋ္ အထိပ္ အၾကီးအကဲ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သြားသူေတြကို အနားယူျပီး ေနာက္ပိုင္းမွာလည္း သင့္ေတာ္တဲ့ အစီအမံ ခံစားခြင့္ နဲ႔ ေစာင့္ေရွာက္မွဳေတြကို ဥပေဒနဲ႔ အညီ ျပဌာန္းေပးဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီ့အျပင္ ေရွ႕ပိုင္း အေျခအေနကို ျပန္ဆန္းစစ္ၾကည့္ရင္ ႏုိင္ငံ့ထိပ္သီး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သြားသူေတြရဲ႕ ေနာက္ပိုင္း လံုျခံဳေရး အေျခအေန သိပ္မေကာင္းခဲ့ပါဘူး။ အာဏာရွင္ၾကီး ဦးေန၀င္းအတြက္ အဲဒီအခ်ိန္က တိုင္းျပည္ကို အျပည့္အ၀ စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ စစ္အာဏာရွင္နဲ႔ တပ္မေတာ္ဘက္က တာ၀န္ယူခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား ျပသနာအေပၚ အေျခခံျပီး ဦးေန၀င္းကို အေရးယူဖို႔ လုပ္တဲ့အခါ အဲဒီ ကိုယ္ရံေတာ္ တပ္ဖြဲ႕ဆိုတာကပါ အမွဳအခင္းထဲ ပါ၀င္ခဲ့ရပါတယ္။

ေနာက္ဆံုး အနားယူသြားတဲ့ စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊ ဆိုရင္လည္း တပ္မေတာ္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ ဧရိယာထဲမွာပဲ ေနထုိင္ျပီး တပ္မေတာ္ကပဲ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာကို အျပည့္အ၀ တာ၀န္ယူေပးထား ရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ သိပ္မၾကာခင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ တာ၀န္ကေန အနားယူေတာ့မယ္ ဆိုတဲ့ သေဘာ ေတြ႕ျမင္ေနရပါတယ္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ဟာ အရင္ အာဏာရွင္ ဦးေန၀င္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊ တို႔နဲ႔ ျခားနားပါတယ္။ သူဟာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ၂၀၀၈ အရ သမၼတ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္း ခံရသူ ျဖစ္တဲ့အတြက္ သူအနားယူျပီးေနာက္ပိုင္း ေနာင္ အဆက္ဆက္္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ေတြက ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအားျဖင့္ သမိုင္းအစဥ္အလာ သစ္ တပ္ခုကို စတင္ အသက္သြင္းေပးရာလည္း ေရာက္တာမို႔ ဥပေဒျပဌာန္းျပီး ေစာင့္ေရွာက္တာဟာ သင့္ျမတ္လွပါတယ္။

ဥပေဒၾကမ္းမွာ ေဖာ္ျပထားတာကေတာ့ သမၼတေဟာင္းရဲ႕ လံုျခံဳေရးကို ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနနဲ႔ ျပည္ထဲေရး ၀န္ၾကီးဌာန (၂) ခုက တာ၀န္ယူရမယ္ ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ိဳး ေရးဆြဲထားတာ ေတြ႕ရပါ တယ္။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီကေတာ့ ျပည္ထဲေရး ၀န္ၾကီးဌာနကပဲ တာ၀န္ယူသင့္တယ္၊ လံုျခံဳေရးကို တာ၀န္ယူမယ့္ ကိုယ္ရံေတာ္ တပ္ဖြဲ႕ဟာလည္း ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြပဲ ျဖစ္ရမယ္ ဆုိျပီး ျပင္ဆင္ထားပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ ေဆြးေႏြး မဲခြဲဆံုးျဖတ္ျပီးမွ အတည္ျဖစ္မွာပါ။ တကယ့္တကယ္လည္း သမၼတ ဆိုတာဟာ အရပ္ဘက္ ဆုိင္ရာ အၾကီးအကဲ တစ္ေယာက္ျဖစ္တာမို႔၊ ေနာင္ အနားယူသြားခ်ိန္မွာလည္း လံုျခံဳေရးကို အရပ္ဘက္ဆန္တဲ့ ျပည္ထဲေရးလို အဖြဲ႕အစည္းက တာ၀န္ယူရမယ္ ဆိုတာ သဘာ၀ က်ပါတယ္။

နယ္ခ်ဲ႕ ၿဗိတိသွ် လက္ေအာက္ကေန လြတ္လပ္ေရး ရျပီးခ်ိန္ကစ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေပၚထြန္းခဲ့တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ဇာတ္သိမ္းမလွခဲ့ပါဘူး။ ေနာက္တက္လာတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ေရွ႕ေခါင္းေဆာင္ေတြ ကိုေကာင္းေကာင္း အသိအမွတ္မျပဳခဲ့ပါဘူး။ လြတ္လပ္ေရးရျပီးခ်ိန္ကေန ၁၉၆၂ ခုႏွစ္အထိ လူထုမဲနဲ႔ အႏုိင္ရခဲ့တဲ့ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုကို စစ္အာဏာသိမ္းေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေန၀င္းက ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ်၊ ေနာက္ပိုင္း ျပည္ေျပး အျဖစ္ပါ တြန္းပို႔ခဲ့ပါတယ္။ အလားတူ ၁၉၈၈ ကေန ၁၉၉၂ အထိ တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေစာေမာင္ကိုလည္း အဲဒီကအခ်ိန္ ကန္႔လန္႔ကာ ေနာက္ကြယ္ေရာက္ေနတဲ့ အာဏာရွင္ဦးေန၀င္း၊ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔နဲ႔ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ပူးေပါင္းျပီး အတင္းအၾကပ္ ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ပါတယ္။

ဒီလိုပါပဲ အာဏာရွင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊကလည္း အာဏာရွင္ေဟာင္း ဦးေန၀င္းရဲ႕ မိသားစု၀င္ေတြကို ေထာင္ထဲထည့္၊ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္သေဘာ ထားခဲ့လို႔ အာဏာရွင္ေဟာင္း၊ သမၼတၾကီးေဟာင္း ဦးေန၀င္းဟာလည္း ေသပန္းမလွခဲ့ပါဘူး။ အခု အာဏာရွင္ေဟာင္း ဦးသန္းေရႊကိုလည္း ဥပေဒနဲ႔အညီ အကာအကြယ္ ေပးထားတာမ်ိဳး မဟုတ္ပဲ တပ္မေတာ္က ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ထားတာမ်ိဳးပါ။

ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ လက္ရွိ တိုင္းျပည္ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး မင္းေအာင္လွိဳင္တို႔ကေတာ့ အဲဒီ အစဥ္အလာ ဆိုးကို ျပည္ဖံုးကားခ်ျပီး သမိုင္းစာမ်က္ႏွာ အသစ္ ေရးထုိးႏိုင္ၾကေအာင္ ၾကိဳးစားေနတာ ျမင္ေတြ႕ရပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးမင္းေအာင္လွိဳင္ ဆိုရင္ သူ႕ရဲ႕ေခါင္းေပၚမွာ အမ်ိဳးသားအာဇာနည္ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ အာဏာရွင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေန၀င္းနဲ႔ အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊ တို႔ကိုေတာင္ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြအျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳ တင္ေျမွာက္ထားျပီးပါျပီ။ ဒီအတြက္ လက္ရွိ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အနားယူသြားရင္၊ ေနာင္ အဆက္ဆက္ေသာ တုိင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္ သမၼတ ေတြ အနားယူသြားရင္ ဖြံ႕ျဖိဳးတဲ့ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတြ နည္းတူ သူတို႔ရဲ႕ လံုျခံဳေရးနဲ႔ ဘ၀ ကို စိတ္ေအးခ်မ္းသာနဲ႔ ျဖတ္သန္းႏုိင္ေရး ဥပေဒျပဌာန္း အကာအကြယ္ေပးတာဟာ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ဆီ ေရွးရွဳေနတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြက္ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တဲ့ အလုပ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း သံုးသပ္တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

စည္သူေအာင္ျမင့္။

Tags: