ျမန္မာ-အိႏိၵယနွစ္နိုင္ငံတပ္မေတာ္နွစ္ရပ္အျကား နယ္စပ္ေဒသ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ညွိႏိႈင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ

.

အိႏၵိယ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္၊ အာသံျပည္နယ္တြင္ အိႏိၵယနယ္ျခားေစာင့္တပ္က တာဝန္ယူေနစဥ္။ ဓာတ္ပုံ - အီးပီေအ

အိႏိၵယနိုင္ငံ၊ မဏိပူရ္ျပည္နယ္၊ ခ်န္ေဒးခရိုင္၊ Moltuk ရြာအနီး၌ အိႏိၵယတပ္မေတာ္မွ လံုျခံုေရးေဆာင္ရြက္ေနေသာ ယာဥ္တန္းကို ဇြန္ ၄ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ NSCN(IM) ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႔က ျခံဳခိုတိုက္ခိုက္ခဲ့ရာ လံုျခံုေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္အခ်ိဳ႕က်ဆံုးခဲ့သည္။

ယင္းျဖစ္စဉ္နွင့္စပ္လ်ဉ္း၍ အိႏိၵယတပ္မေတာ္မွ တပ္ဖြဲ႔မ်ားက ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ခ်န္ေဒးခရိုင္အတြင္းရွိ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ နယ္ေျမ ရွင္းလင္းျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ဇြန္ ၉ ရက္တြင္ ျမန္မာ-အိႏိၵယ နယ္နိမိတ္မွတ္တိုင္ အမွတ္(၁၁၉)အနီး တစ္ဘက္နိုင္ငံအတြင္းရွိ မိုဘိုင္လြတ္ရြာအနီး၌ NSCN(IM) ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႔နွင့္ ေတြ႔ဆံု တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။     

ျမန္မာ-အိႏိၵယ နယ္စပ္ေဒသလံုျခံဳေရးကိစၥရပ္မ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ နွစ္ရပ္အၾကားတြင္ ေအာက္ေျခတပ္စခန္းအဆင့္ အျပန္အလွန္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ၊ ေဒသအဆင့္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈနွင့္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိၾကီးမ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ပံုမွန္ျပဳလုပ္၍ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာမ်ားကို ညွိနွိုင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ျမန္မာ-အိႏိၵယ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား ခိုေအာင္းလႈပ္ရွားမႈမရွိေစေရးအတြက္ နယ္ေျမခံတပ္ရင္းမ်ားျဖင့္ နယ္ေျမလံုျခံဳေရး၊ နယ္ေျမစိုးမိုးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား စဉ္ဆက္မျပတ္ လႈပ္ရွားစိုးမိုး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

လက္ရွိတစ္ဘက္နိုင္ငံ၌ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျဖစ္စဉ္မ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ နွစ္နိုင္ငံတပ္မေတာ္နွစ္ရပ္ ေတြ႔ဆံုညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားအရ  ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႔မ်ား မိမိနိုင္ငံအတြင္း ဝင္ေရာက္ခိုေအာင္းမႈ မရွိေစရန္အတြက္ ျမန္မာ-အိႏိၵယနယ္နိမိတ္ တစ္ေလွ်ာက္ ပံုမွန္နယ္ေျမရွင္းလင္းလ်က္ရွိသည့္ တပ္မ်ားအျပင္  ထပ္မံတပ္အင္အား ျဖည့္တင္း၍ တစ္ဘက္နိုင္ငံ၌ နယ္ေျမ ရွင္းလင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ အိႏိၵယတပ္ဖြဲ႔မ်ားနွင့္ ဟန္ခ်က္ညီစြာ ညွိနွိုင္းရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က နယ္စပ္ေဒသတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံကို အေျချပု၍ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ား၏ အက်ိုးစီးပြားကို ထိခိုက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ မည္သည့္ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႔အစည္းကိုမွ် လက္ခံမည္မဟုတ္ဟူသည့္ မူဝါဒခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာ-အိနၵိယ နယ္စပ္သာမက အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ား၏ နယ္စပ္ေဒသ အားလံုးတြင္ပါ ယင္းမူဝါဒနွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။