ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္မႈကို အရွိန္ျမွင့္ကာ ဗီယက္နမ္အစိုးရက ကုမၸဏီရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ေဒၚလာ ၃ ဘီလီယံဖိုး ထုတ္ေရာင္းမည္

.

ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံေပမယ့္ ပုဂၢလိကက႑အား တြန္းတင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႏို႔ထြက္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားမွသည္ အာမခံကုမၸဏီမ်ားအထိ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ားစြာတြင္ ထည့္၀င္ထားေသာရွယ္ယာမ်ားအား ဗီယက္နမ္အစိုးရက ေဒၚလာ ၃ ဘီလီယံဖိုး ထုတ္ေရာင္းေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာက ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသည္ ပို႔ကုန္အားေကာင္းျခင္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈက႑မ်ား၏ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳမႈျဖင့္ တတိယသုံးလတာတြင္ ဂ်ီဒီပီ ၆ ဒသမ ၈၁ ရာခုိင္ႏႈန္းတက္လာျခင္းႏွင့္အတူ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးမႈက အားေကာင္းေနသည္။

စီးပြားေရးစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတင္းက်ပ္ျခင္းကိုလည္း ေရရွည္ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားဖြ႔ံျဖိဳးေရးအတြက္ ေျဖေလွ်ာ့ေပးထားျပီး အဓိကကုမၸဏီမ်ားကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားမႈအားလည္း ဖယ္ရွားသြားေရး လုပ္ေဆာင္လာမည္ျဖစ္သည္။

"လုပ္ငန္းကုမၸဏီ ဆယ္ခုမွ ရင္းႏွီးေငြလုံးေငြရင္းမ်ား ေဒၚလာ ၃ ဘီလီယံဖိုးကို အစိုးရက ထုတ္ေရာင္းေတာ့မွာျဖစ္ေၾကာင္း" Thanh Nien သတင္းစာတြင္ ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္က ေရးသားေဖာ္ျပသည္။ အစိုးရ၏ ရွယ္ယာထုတ္ေရာင္းမည္မွာ Vinamilk ႏုိ႔ကုမၸဏီ၊ ဦးေဆာင္ Bao Minh အာမခံေကာ္ပိုေရးရွင္းႏွင့္ FPT Telecom ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းတို႔မွ ရွယ္ယာမ်ားလည္း အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။

ယခုကဲ့သို႔ ထုတ္ေရာင္းျခင္းသည္ ျပည္သူပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳမႈကို အရွိန္ျမွင့္တင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အၾကီးတန္းစီးပြားေရးပညာရွင္ Le Dang Doanh က ေအအက္ဖ္ပီသို႔ေျပာသည္။

အစိုးရက လုပ္ငန္းကုမၸဏီေပါင္း ၄၂၉ ခုကို ယခုႏွစ္တြင္ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳေရး စီမံထားေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အစီအစဥ္လမ္းညြန္မႈေနာက္တြင္ လည္ပတ္ရဖြယ္ရွိေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ဗီယက္နမ္သည္ စီးပြားေရးအားေကာင္းလာေနသည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္လင့္ကစား ၾကီးမားသည့္ အစိုးရပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားက ၾကီးစိုးထားဆဲရွိေနသည္။

Ref: The Nation