သထုံခရုိင္တြင္ မုိးစပါးစုိက္ဧက ေလးေသာင္းေက်ာ္ ေရနစ္ျမွဳပ္လွ်က္ရိွ

.

ေပါင္ ၊ ၾသဂုတ္ ၂ ။          ။ မြန္ျပည္နယ္ သထုံခရုိင္တြင္ ဇူလုိင္ ၂၀ ရက္ေန႔မွ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္ေန႔အထိ မုိးအဆက္မျပတ္ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ မုိးစပါးစုိက္ဧက ေလးေသာင္းေက်ာ္ ေရနစ္ျမွဳပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သထုံခရုိင္စုိက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

သထုံခရုိင္တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္ ၂၀ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ မုိးေရခ်ိန္ပုိမုိရြာသြန္းမႈနွင့္ ေတာင္က်ေရစီးဆင္းမႈ တုိ႔ေၾကာင့္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈျဖစ္ေပၚခဲ့ရာ ဇူလုိင္ ၂၄ ရက္ေန႔အထိ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္သာ မုိးစပါးစုိက္ဧက ေရႀကီးနစ္ျမွဳပ္မႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း မိုးဆက္ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ က်န္ ၃ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ မိုးစပါးစုိက္ဧကမ်ားပါ ေရႀကီးနစ္ ျမွဳပ္မႈမ်ားျဖစ္လာေၾကာင္း သထုံခရုိင္ စုိက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနမွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚသန္းရီထံမွ သိရ သည္။

“ မုိးေတြက ရက္ဆက္ကုိ ရြာေနေတာ့ ေရေတြတုိးလာတယ္။ဒီကေန႔အထိ မုိးကအဆက္မျပတ္ ရြာေနေတာ့ ခရုိင္အတြင္း ၄ ၿမိဳ႕နယ္လုံး မုိးစပါးစုိက္ခင္းေတြ ျမွဳပ္လာတယ္။

ဘယ္ေလာက္ပ်က္စီးသြားတာကုိ တိတိက်က်ေတာ့ မသိေသးပါဘူး။ ပ်က္စီးမႈအေျခအေနကုိလည္း ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမယ္။” ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္ထိ သထုံခရုိင္အတြင္း မုိးစပါးစုိက္ၿပီးဧကေပါင္း ၃၂၆၄၁၉ ဧက ရွိသည့္အနက္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔အထိ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၃၈၂ ဧက၊ သထုံ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၅၀၆၃ ဧက၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၃၁၅၀ ဧကႏွင့္ က်ဳိက္ထုိၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၂၉၆ ဧက စုစုေပါင္း ၄၀၈၉၁ ဧက နစ္ျမွဳပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရိွတြင္ စုိက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ေရႀကီးနစ္ျမွဳပ္မႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးရႈံးဆုံးသြားေသာ အပင္မ်ားကုိ ဖာေထးစုိက္ ပ်ဳိးျခင္း၊ ေျမပ်က္စီးမႈမ်ား၊ မ်ဳိးစပါးရရွိေရး၊ ပုိးမႊားကာကယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ နည္းပညာ အကူအညီေပးနုိင္ေသာ ဌာနမ်ားနွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။

သထုံခရုိင္အတြင္း မုိးအဆက္မျပတ္ရြာသြန္းမႈနွင့္ေတာင္က်ေရစီးဆင္းမႈတုိ႔ေၾကာင့္ လမ္း၊ တံတားမ်ား ေရေက်ာ္ ျခင္း၊ ပ်က္စီးျခင္းတုိ႔အျပင္ လယ္ယာေျမမ်ား ေရႀကီးနစ္ျမွဳပ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး လူေနအိမ္မ်ားအတြင္းသုိ႔ ေရ၀င္ေရာက္မႈေၾကာင့္ လူဦးေရ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ ေရေဘးေရွာင္စခန္းမ်ားတြင္ ခုိလႈံေနရေၾကာင္း သိရသည္။