ဘိလပ္ေျမစက္ရုံတည္ေဆာက္မႈအား ကန္႔ကြက္ခဲ့ေသာရြာမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တာ၀န္ရပ္စဲခံရ

.

မႏၱေလး၊ ဇူလိုင္ ၂၇ ။           ။ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ဒဟေတၱာေက်းရြာအုပ္စု၊ ေအာင္သေျပေက်းရြာအနီး ျမင့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီမွ ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သုံးဘိလပ္ေျမစက္ရုံ တည္ေဆာက္ေနမႈအား အၿပီးပိုင္ဖ်က္သိမ္းေပးေရး ေတာင္းဆိုေနသည့္ ေက်းရြာသူ၊ေက်းရြာသားမ်ားဘက္က ရပ္တည္ေပးေနသည့္ ေအာင္သေျပေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္မ်ဳိးဦးအား တာဝန္မွ ရပ္စဲခံလိုက္ရေၾကာင္းသိရသည္။

"ကၽြန္ေတာ့္ရြာသူ၊ရြာသားေတြဘက္က ရပ္တည္ေပးခဲ႔တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ ရြာကလူေတြကို ရဲအင္အား သုံးလာဖမ္းေတာ့လည္း ေရွ႕က ရပ္ေပးတယ္။ ဒါကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ထံုးလုပ္နည္း မညီဘူးဆိုၿပီးေတာ့ ဖယ္ရွားခဲ့တယ္ ထင္တာပဲ။ ဒီ စာထုတ္တဲ႔အေပၚ ဘာမွေျပာစရာမရွိဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ တာဝန္ယူစဥ္မွာ ကိုယ္လုပ္ႏိုင္တာ လုပ္ေပးနိုင္ခဲ့တယ္။အရင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန ္မထမ္းေဆာင္ခင္ကတည္းက ကြ်န္ေတာ္က ဒီစက္ရံုဖ်က္သိမ္းဖို႔ ေတာင္းဆိုေနခဲ႔တာပဲ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးျဖစ္ေတာ့ ထဲထဲဝင္ဝင္ မပါႏိုင္ဘူး။ ခုေတာ့ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္လို႔ရၿပီဆိုေတာ့ ပိုေကာင္းတာေပါ့။ စက္ရုံပိတ္သိမ္းေပးဖို႔ ဆက္လုပ္သြားမွာပါ။"ဟု ဦးေက်ာ္မ်ိဴးဦးက ေျပာသည္။

ေအာင္သေျပေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္မ်ိဳးဦးသည္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာ အုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ တတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ အခန္း (၅) ပုဒ္မ (၁၁) ပုဒ္မခြဲ (က) နွင့္ ပုဒ္မခြဲ (ဂ) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိသည့္အတြက္ တာဝန္မွရပ္စဲလိုက္ေၾကာင္း ဇူလိုင္လ ၂၆ ရက္က ျမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ဦးစီးဌာနမွ စာထုတ္အေၾကာင္းၾကားခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ေက်းရြာလူထုမွ တင္ေျမာက္ခဲ႔သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို တာဝန္က ရပ္စဲလိုက္ျခင္းသည္ ျပည္သူကို တိုက္ရုိက္ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းျဖစ္ျပီး က်န္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြကိုပါ ေဒသခံဘက္က ရပ္တည္လ်ွင္ ယခုလို တာဝန္ရပ္ဆဲခံရမည္ဆိုသည့္ သေဘာျဖင့္ ျခိမ္္းေျခာက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးေအးသိန္းကေျပာသည္။

ေဒသခံမ်ားဘက္မွ ရပ္တည္ေပး၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတာဝန္မွ ရပ္ဆဲခံရျခင္းကို အမ်ားျပည္သူသိရွိေစရန္ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ေဒသခံတစ္ခ်ိဳ႕ကဆိုသည္။

အဆိုပါ စက္ရုံတည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္း တည္ေဆာက္ေရး အျပီးပိုင္ဖ်က္သိမ္းေပးေရး ကန္႔ကြက္ ေတာင္းဆိုေနသည့္သူမ်ားထဲမွ ဦးသန္းပိုင္၊ေဒၚေအး၊ေဒၚျမျမ၊ဦးမင္းႏိုင္၊ ဦးေမာင္ကို၊ ဦးသာေဌးႏွင့္ ေဒၚျငိမ္းေဌးတို႔ကို လမ္းတံတား ဥပေဒ ၂၂ ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဦးေရႊအုန္း၊ ဦးဝင္းေဇာ္လတ္၊ ေဒၚျငိမ္းေဌး၊ ေဒၚဝင္းမာသန္း၊ ေဒၚရင္ရင္ေအာင္တို႔အား ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးျခင္းႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉တို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း အမႈဖြင့္ခံထားရေၾကာင္းသိရသည္။