ကေလးတြင္ ေရေဘးႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္ျခင္း ျပဳလုပ္

.

ကေလး၊ ဇူလႈိင္ - ၂၆ ။            ။ ကေလးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေရေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္လာပါက ကူညီကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ခရုိင္/ၿမိဳ႕နယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီတုိ႔မွ ဦးေဆာက္၍ ယေန႔ ဇူလႈိင္လ ၂၆ ရက္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီအခ်ိန္ခန္႔က ကေလးၿမိဳ႕နယ္ ျပင္သာေက်းရြာတြင္ ေရေဘးႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး သ႑ာန္တူ ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္ျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါပြဲတြင္ ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာမ်ားျဖင့္ ေကာ္မတီ (၁၀) ခု ဖြဲ႕စည္းထားရွိၿပီး ေရေဘး ကယ္ဆယ္ေရးဇုန္ (၅) ဇုန္၊ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း (၂၂) ေနရာမွ တာ၀န္က်ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ေရေဘး ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး ေကာ္မတီမ်ားပူးေပါင္း၍ စီမံခ်က္မ်ား အေသးစိတ္ေရးဆြဲထားကာ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္မွ ရြာသြန္းေသာ မိုးေရမ်ားသည္ ေတာင္မွေျမာက္သို႔ စီးဆင္းလ်က္ရွိေသာ ျမစ္သာျမစ္မွ တစ္ဆင့့္လည္းေကာင္း ကေလးလြင္ျပင္သို႔ စီး၀င္ၾကျခင္းေၾကာင့္ ေရႀကီး   ေရလွ်ံမႈအႏၱရာယ္အား ႏွစ္စဥ္ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ ့ေနရေၾကာင္း ကေလးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ပထမပတ္ အတြင္း ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ ျဖစ္ပြားကာ ႀကီးမားေသာပ်က္စီးဆံုးရံူးမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

"ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔အခုလုိ လုပ္တာဟာ ကေလးၿမိဳ႕နယ္မွ ရြာသူရြာသားေတြ ေရေဘးအႏၱရာယ္ ႀကံဳေတြ႔လာရင္ လ်င္ျမန္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖုိ႔နဲ႔ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈေတြ မျဖစ္ေပၚေအာင္ လုိ႔ပါ။ ဒါၿပီး ရြာသူရြာသားေတြနဲ႔ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖေတြ အားလုံးသိေစခ်င္တယ္" ဟု ဇုန္တာဝန္ခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ေရေဘးကာကြယ္ေရးသ႑ာန္တူဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္မႈကို စံနမူနာအျဖစ္ ျပင္သာ ေက်းရြာတြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ေက်းရြာအတြင္းရွိေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ား၊ ထိခိုက္လြယ္ (၄) အုပ္စု ႏွင့္ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ားအား ေရေဘးႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးစီမံခ်က္အရ ကယ္ဆယ္ေရစခန္းအျဖစ္ ဖြင့္လွစ္မည့္ တပ္ဦးသီတာရပ္ကြက္၊ အမွတ္(၇)အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ ေနရာခ်ထားျခင္း၊ အစားအေသာက္မ်ားစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း ၊ ေရက်ၿပီးပါကမူလေက်းရြာသို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္း တို႔ကို ခရိုင္/ၿမိဳ ့နယ္ စီမံခန္႔ ခြဲမႈေကာ္မတီတို႔မွ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ခရိုင္/ၿမိဳ ့နယ္ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္း၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။