လူငယ္နဲ႔ စကားေျပအေရးအသား အမွားျပႆနာ

.

 

က်ေနာ္တုိ႔တေတြ စကားေျပအေရးအသားအေၾကာင္း ေျပာဆိုလာခဲ့ၾကတာ ေတာ္ေတာ္ေလးေတာ့ ခရီးေပါက္ခဲ့ပါၿပီ။

သတိရတုန္း ၀န္ခံရမွာရွိပါတယ္။ စကားေျပအေရးအသားအေၾကာင္းေျပာတဲ့အခါ ထင္ရွားၿပီး တိုင္းျပည္က ေလးစားတဲ့ စာေပပညာရွင္မ်ားရဲ႕ စကားေျပဆိုင္ရာ ေရးသားမႈေတြအေပၚအဓိက အေျခခံထား ေဆြးေႏြးေနျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ အထူးသျဖင့္ ဆရာႀကီးေမာင္ခင္မင္(ဓႏုျဖဴ)ရဲ႕ စကားေျပသေဘာတရားမ်ားအေပၚ အေျခခံထား ေဆြးေႏြးေနျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီအေျခခံအေပၚမွာ က်ေနာ့္ရဲ႕ခ်ဲ႔ထြင္စဥ္းစားမႈ က်ေနာ့္ရဲ႕စကားေျပဆိုင္ရာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအေပၚမူတည္ၿပီးမွ ေဆြးေႏြးေနျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပလိုပါတယ္။

ေကာင္းပါၿပီ။ ဒီကေန႔လည္း စိတ္၀င္စားဖို႔ေကာင္းတဲ့ စကားေျပအေၾကာင္းအရာဆီ ဆက္ၾကရေအာင္ပါ။ ဒီကေန႔ စတင္ေဆြးေႏြးမွာကေတာ့ “တြဲလံုး” မ်ားဆိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာပါပဲ။

ျမန္မာစာေပမွာ တြဲၿပီးအသံုးျပဳတဲ့တြဲလံုးစကားလံုးေတြရွိပါတယ္။ အဲဒီ တြဲလံုးေတြဟာ အဓိပၸါယ္တူစာလံုးေတြနဲ႔ အဓိပၸါယ္ဆက္စပ္မႈ ရွိေနတဲ့စာလံုးေတြကို အတြဲလိုက္ တြဲသံုးတဲ့ စကားလံုးေတြပါပဲ။ ဥပမာ  “ ဖြင့္လွစ္၊ ဆင္းသက္၊ တားျမစ္”အစရွိတဲ့စကားလံုးမ်ိဳးေတြပါပဲ။

တြဲလံုးေတြထဲမွာ နဂုိကတည္းက တစ္လံုးခ်င္းအဓိပၸါယ္ရွိၿပီး ျဖစ္ခဲ့ၾကတာမွန္ေပမယ့္ တြဲလံုးအျဖစ္အသံုးျပဳဖန္မ်ားလို႔ ၾကာလာတဲ့အခါ ခြဲသံုးရင္ပဲ အဓိပၸါယ္မျပည့္စံုေတာ့သလိုလို မေလးနက္ေတာ့သလိုျဖစ္လာရတဲ့ တြဲလံုးေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဥပမာ “ဖြင့္လွစ္” ဆုိတဲ့ တြဲလံုးဆိုပါေတာ့။ သူ႔မွာ  တစ္လံုးခ်င္းအရ အဓိပၸါယ္ျပည့္စံုၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ “ဖြင့္” ဆိုတဲ့စာလံုးနဲ႔ “လွစ္” ဆိုတဲ့စကားလံုး ႏွစ္လံုးဟာ အဓိပၸါယ္ကိုယ္စီ ျပည့္ၿပီး ရွိၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ “ေရႊေသတၱာႀကီးကို ဖြင့္ သည္” လို႔ေရးရင္ ျပည့္စံုပါတယ္။ “ေရႊေသတၱာႀကီးကို လွစ္ သည္”လို႔ေရးရင္လည္း ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းမွာ အဲဒီ ဖြင့္နဲ႔လွစ္ကုိတြဲၿပီး “ဖြင့္လွစ္” ဆုိၿပီး တြဲေရးလာၾကပါတယ္။ ေရးပါမ်ားေတာ့ “ဖြင့္” ဆုိတဲ့စကားလံုးက “ဖြင့္လွစ္” ဆိုတဲ့တြဲလံုးေလာက္ မျပည့္စံု မေလးနက္တဲ့ စကားလံုးလိုလို ယူဆလာၾကၿပီး “ဖြင့္လွစ္” ဆိုတဲ့စကားလံုးကိုပဲ အသံုးမ်ားလာၾကပါေတာ့တယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ တြဲလံုးအသံုးျပဳမႈဟာ စကားေျပနယ္ပယ္မွာ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသံုးျပဳလာၾကပါေတာ့မယ္။

ဒါေပမယ့္ သတိျပဳသင့္တဲ့အခ်က္တခ်ိဳ႕လည္း ရွိပါေသးတယ္။ တြဲလံုးေတြ အမ်ားႀကီးအသံုးျပဳလာၾကတာ၊ တြဲလံုးေရးနည္းေခတ္စားလာတာမွန္ေပမယ့္ တခ်ိဳ႕အေၾကာင္းအရာေတြမွာၾကေတာ့ တြဲၿပီးမေရးဘဲ ခြဲၿပီး တစ္လံုးတည္းအသံုးျပဳေရးသားတာဟာ တြဲၿပီးေရးတာထက္ ပိုၿပီး အဓိပၸါယ္ထင္ရွားေစတာမ်ိဳးလည္း ရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ တစ္လံုးတည္းအသံုးျပဳေရးတဲ့ေရးနည္းကို တိုရွင္း လိုရင္း အဓိကျဖစ္တဲ့ သတင္းနယ္ပယ္မွာ အသံုးျပဳသင့္ပါတယ္။

ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဦးလွသည္ မနက္ျဖန္မနက္တြင္ ပဲခူးၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ လိမ့္မည္ဆိုတဲ့စာေၾကာင္းမွာ သြားေရာက္ ဆိုတဲ့တြဲလံုးကို အသံုးျပဳေရးသားတာ ေတြ႕ၾကမွာပါ။ ဒါက အဓိပၸါယ္ဆက္စပ္တဲ့စာလံုးႏွစ္လံုးတြဲေရးတဲ့ တြဲလံုးပါ။ ဒါေပမယ့္ ေသေသခ်ာခ်ာစဥ္းစားၾကည့္ရင္ သြားေတာင္မွမသြားေရာက္ရေသးဘဲ ေရာက္ ဆိုတဲ့စာလံုးနဲ႔တြဲသံုးလိုက္တာဟာ သင့္ေတာ္ပါရဲ႕လား။ ပိုမုိေလးနက္ေစခ်င္လို႔ ေရးလိုက္တာမွန္ေပမယ့္ ေရာက္ ဆိုတဲ့စကားလံုးကိုျဖဳတ္ၿပီး သြား ဆိုတဲ့စကားလံုးတစ္လံုးတည္းသံုးရင္ေကာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလား။ တကယ္ေတာ့ တိုရွင္းလိုရင္း ကိုအေျချပဳရတဲ့ သတင္းနယ္ပယ္မွာ ဒီလိုသတင္းေခါင္းစဥ္မ်ိဳးကို အထူးသတိျပဳေရးၾကရမွာပါ။ သြားေရာက္လိမ့္မည္ လို႔ မေရးဘဲ သြားလိမ့္မည္ လို႔ေရးတာက ပိုၿပီး မွန္ကန္သင့္ေလ်ာ္တာေတြ႕ၾကရမွာပါ။ ဒါ့အျပင္ သတင္းနယ္ပယ္သံုးအယူအဆအရေျပာရရင္ မေရာက္ေသးခင္ကတည္းက ေရာက္လိမ့္မည္ ဆိုတဲ့အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္တာျဖစ္လို႔ အကယ္၍မ်ား ေနာက္တေန႔တြင္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ပဲခူးကို အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ မေရာက္ခဲ့သည္ရွိေသာ္ ဒီသတင္းဟာ မွားတဲ့သတင္းလို႔ေတာင္ ထင္ခံရစရာ ရွိသြားပါတယ္။ ဒါကေတာ့တြဲလံုးမ်ားအသံုးျပဳတဲ့အခါ သတိခ်ပ္ရမယ့္ ကိစၥပါ။

သတင္းစာေခါင္းစဥ္တစ္ခုမွာ ေမာင္စိန္ကုိ “ဖမ္းဆီး”သည္လို႔ ေရးမယ့္အစား “ဖမ္းဆီး” တြဲလံုးကိုျဖဳတ္ၿပီး “ဖမ္း”သည္ လို႔ေရးရင္ ပိုၿပီးရွင္းလင္းထိေရာက္တာေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ ဒါလည္း တြဲလံုးမသံုးသင့္တဲ့အေၾကာင္း သတိျပဳၾကရမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတာပါ။

ေနာက္ထပ္ၿပီး စိတ္၀င္စားဖို႔ေကာင္းတဲ့တြဲလံုးေတြရွိပါေသးတယ္။ “ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲ၊ ဓေလ့ထံုးစံ၊ စားပြဲေသာက္ပြဲ၊ ေနရာေဒသ၊ ဆင္းရဲဒုကၡ၊ အက်င့္သီလ” အစရွိတဲ့တြဲလံုးအမ်ိဳးအစားပါပဲ။ ဒီတြဲလံုးရဲ႕ထူးျခားခ်က္က နာမ္အခ်င္းခ်င္းတြဲသံုးထားတဲ့အခ်က္ပါပဲ။ ဒါလည္း တစ္ခုခ်င္းစီခြဲေရးတာထက္ တြဲလံုးအေနနဲ႔ေရးရင္ ပိုၿပီးေလးနက္ေစလိမ့္မယ္ဆိုတဲ့အယူအဆအေပၚမူတည္ၿပီး ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ တြဲလံုးေတြလို႔ပဲ ယူဆရပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ တြဲလံုးအမ်ိဳးအစား ရွိပါေသးတယ္။ “ဦးခင္ေမာင္သည္ ပဲခူးသို႔သြားရန္အလို႔ငွာ ကားဆိပ္သို႔ေရာက္လာသည္” ဆိုတဲ့စာေၾကာင္းမွာ “သြားရန္” လို႔ေရးရင္ရရဲ႕သားနဲ႔ “သြားရန္အလို႔ငွာ” လို႔ ေနာက္ဆက္၊ စကားဆက္ မ်ားကုိ တြဲထားတဲ့ တြဲလံုးကိိုသံုးသြားတာေတြ႕ၾကရမွာပါ။ “ခ်စ္သူနဲ႔အတူ” လို႔ေရးရင္ ရရဲ႕သားနဲ႔ “ခ်စ္သူႏွင့္အတူတကြ” လို႔ေရးတဲ့ တြဲလံုးမ်ိဳးေတြဟာ ေနာက္ဆက္ စကားဆက္မ်ားကို တြဲသံုးတဲ့ တြဲလံုးမ်ားပါပဲ။

ေနာက္ထပ္ရွိပါေသးတယ္။ ႀကိယာအထူးျပဳစကားလံုးေတြကို တြဲလံုးအျဖစ္ အသံုးၾကတာမ်ိဳး။ ဥပမာ “လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္၊ ျဖတ္ျဖတ္လတ္လတ္” အစရွိတဲ့တြဲလံုးအမ်ိဳးအစားေတြဟာ ႀကိယာအထူးျပဳစာလံုးတြဲ တြဲလံုးမ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။

ကဲ ဒီကေန႔ေတာ့ တြဲလံုးမ်ားအေၾကာင္းေျပာရင္းနဲ႔ ဒီမွာတြင္ခဏရပ္နားရပါလိမ့္မယ္။

လူငယ္မ်ား စကားေျပအေရးအသား မွန္ကန္ၾကြယ္၀ လွပႏိုင္ၾကပါေစဗ်ား။