ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အေရး သည္ဟိတ္တရား႐ုံး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ႏွစ္ပတ္လည္တြင္ တ႐ုတ္ေကာင္စစ္ဝန္႐ုံးနား ဖိလစ္ပိုင္ ျပည္သူမ်ား ဆႏၵျပ

.

မနီလာ၊ ဇူလုိင္ ၁၂ ။             ။ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ အျငင္းပြားမႈတြင္ ႏိုင္ငံတကာ သည္ဟိတ္တရား႐ုံးက ဆုံးျဖတ္ခ်က္ၿပီး ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အျငင္းပြားရာ ေရပိုင္နက္တြင္ တ႐ုတ္၏ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေဝဖန္အျပစ္ဆိုလ်က္ မနီလာရွိ တ႐ုတ္ေကာင္စစ္ဝန္႐ုံးအနီးတြင္ ဒါဇင္မ်ားစြာေသာ ျပည္သူမ်ား ဇူလုိင္ ၁၂ ရက္က ဆႏၵျပၾကသည္။

လက္ဝဲအုပ္စုျဖစ္ေသာ Akbayan က စီစဥ္ျပဳလုပ္သည့္ ယခုဆႏၵျပမႈတြင္ အင္အား ၅၀ နီးပါးရွိကာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္ တစ္နာရီခန္႔ စုေဝးဆႏၵျပခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆႏၵျပသူမ်ားက “အခ်ဳပ္အျခာပိုင္နက္အတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ၾက”၊ “စကာေဘာေရာ့ေရပိုင္နက္က ဖိလစ္ပိုင္ ပိုင္နက္ျဖစ္”စသည့္ ဆုိင္းပုဒ္မ်ား ကိုင္ေဆာင္ထားၾကသည္။ ၎တို႔ ရည္ညြန္းသည္မွာ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ရွိ သႏၱာေက်ာက္တန္းႏွင့္ ေက်ာက္ေဆာင္ေက်ာက္တန္းမ်ားရွိရာ ေရပိုင္နက္ျဖစ္ၿပီး ယင္းပိုင္နက္အတြက္ ဖိလစ္ပိုင္၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ထိုင္ဝမ္တို႔ အျငင္းပြားလ်က္ရွိျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ ဇူလုိင္ ၁၂ ရက္က ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ ကၽြန္းစုမ်ား ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဖိလစ္ပိုင္အား အႏုိင္ေပးလိုက္သည့္ သည္ဟိတ္ တရား႐ုံး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ခဲ့ရာ ႏွစ္ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စြာ ယခု ဆႏၵျပပြဲကို စီစဥ္က်င္းပျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။