ျမန္မာဝန္ႀကီးဌာန ၂ ခုမွ တာ၀န္႐ွိသူမ်ားအေပၚ အေမရိကန္က ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာပိတ္ပင္

.

Photo: EPA

 

ဇူလိုင္ ၁၁ ။                         ။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကေန ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးခံရေသာ ျမန္မာႏွင့္လာအုိႏိုင္ငံသားမ်ားအား  သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရမ်ားဘက္က ျပန္လည္လက္ခံေပးရန္ ပ်က္ကြက္ေနခဲ့သည္ဟုဆိုၿပီး ျမန္မာ၊ လာအုိႏွစ္ႏိုင္ငံအေပၚ ဗီဇာပိတ္ပင္မႈမ်ား ခ်မွတ္ေၾကာင္း ၀ါရွင္တန္အစုိးရမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသြားသည္။

ျမန္မာႏွင့္ လာအုိ ႏွစ္ႏိုင္ငံမွ အစုိးရတာ၀န္ရွိသူအခ်ဳိ႕အေပၚ ဗီဇာကန္႔သတ္ပိတ္ပင္မႈမ်ား စတင္ခ်မွတ္ရန္ ယင္းႏွစ္ႏိုင္ငံရွိ ေကာင္စစ္၀န္႐ံုးမ်ားထံသုိ႔ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခား၀န္ႀကီးဌာနက ဇူလိုင္ ၁၀ ရက္တြင္ ညႊန္ၾကားလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ အေမရိကန္ဘက္မွ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာ၀န္ႀကီးဌာန ႏွစ္ခုအေပၚ ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာ ပိတ္ပင္မႈမ်ား ရွိလာခဲ့သည္။

ျမန္မာ၀န္ႀကီးဌာန ႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔မွ လက္ရွိ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ရာထူးအဆင့္မွ စ၍ ယင္း၏ အထက္အရာရွိႀကီးမ်ားအားလံုးႏွင့္ ၎တို႔၏ မိသားစု၀င္ေတြအေပၚ အလုပ္သေဘာျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ အလည္အပတ္ျဖစ္ေစ B1 ၊ B2 nonimmigrant ဗီဇာမ်ားကို ခၽြင္းခ်က္မရွိ ပိတ္ပင္လိုက္ေၾကာင္း အေမရိကန္ဘက္မွ ထုတ္ျပန္သည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ လာအိုအစုိးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားအေပၚ အလားတူအတုိင္း ဗီဇာပိတ္ပင္မႈမ်ားကိုလည္း အေမရိကန္ဘက္မွ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

အေမရိကန္အစုိးရဘက္မွ ျမန္မာ၊ လာအုိ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားကို ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးရန္  ႀကိဳးစားသည့္အခါအတုိင္း သက္ဆုိင္ရာ ျမန္မာႏွင့္ လာအုိ အစိုးရတို႔အေနျဖင့္ ၎တို႔၏   ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ျပန္လက္ခံရန္ ျငင္းဆန္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေနျခင္းတို႔ ရွိေနခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ ၀ါရွင္တန္ဘက္က အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။