ႏြား႐ိုင္းလႊတ္ပြဲအတြင္း ဂိုဏ္းဖြဲ႔လိင္ေစာ္ကားသူမ်ားကို စပိန္တရား႐ုံး ျပန္လႊတ္၍ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆႏၵျပ

.

မက္ဒရစ္၊ ဇြန္ ၂၃ ။            ။ စပိန္ႏိုင္ငံတြင္ ပမ္ပလိုနာၿမိဳ႕ ႏြား႐ုိင္းလႊတ္ပဲြအတြင္း အမ်ဳိးသမီးငယ္္တစ္ဦးကို အုပ္စုဖြဲ႔ လိင္ေစာ္ကားမႈ က်ဳးလြန္ခဲ့သူ ေထာင္ဒဏ္ ကိုးႏွစ္ ခ်မွတ္ခံထားရသည့္ အမ်ဳိးသားငါးဦးအား အာမခံျဖင့္ တရား႐ုံးက ျပန္လႊတ္ေပးလိုက္ရာ ဇြန္ ၂၂ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္း လမ္းမ်ား၌ ဆႏၵျပမႈမ်ား ေပၚေပါက္သည္။

Whats App ဂ႐ုတြင္ The Pack ဟု ၎တို႔ကိုယ္ကုိ နာမည္ေခၚတြင္ၾကသည့္ ယင္းဂိုဏ္းအုပ္စုက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၇ ရက္က လာေရာက္ပြဲၾကည့္သူေပါင္း ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိသည့္ သီတင္းပတ္ၾကာ က်င္းပေသာ San Fermin ႏြား႐ုိင္းလႊတ္ပြဲအတြင္း အသက္ ၁၈ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသမီးကို ဂိုဏ္းဖြဲ႔မုဒိမ္းျပဳက်င့္မႈျဖင့္ စြပ္စြဲခံရျခင္း ျဖစ္သည္။

အသက္ ၂၇ ႏွစ္မွ ၂၉ ႏွစ္ၾကားရွိ ၎တို႔ ငါးဦးစလုံးအား လိင္ေစာ္ကားအႏိုင္အထက္ျပဳမႈျဖင့္ ဧၿပီလအတြင္းက ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း မုဒိမ္းမႈအပါအ၀င္ ႀကီးေလးသည့္ လိင္ေစာ္ကားရာဇ၀တ္မႈမ်ားမွ တရားေသလႊတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

တရား႐ုံးအေနျဖင့္ ျပဳက်င့္ခံရသည့္ မိန္းမငယ္မွာ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္းမ်ားေၾကာင့္ က်ဳးလြန္ခဲ့ရျခင္းကို စဥ္းစားသုံးသပ္ျခင္း မရွိ၍ ယခုကဲ့သို႔ တရားေသလႊတ္ေပးလုိက္ျခင္းပဲ ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံတတစ္၀န္း ဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေပၚေပါက္လာျခင္းပဲ ျဖစ္သည္။

ထိုက်ဳးလြန္သူ ငါးဦးက ၎တို႔၏ ေထာင္ဒဏ္ကို အသနားခံ ၀င္ခဲ့ၿပီး ပမ္ပလိုနာတရား႐ုံးက ဇြန္ ၂၁ ရက္တြင္ ၎တို႔အား အာမခံ ယူ႐ိုေငြ ေျခာက္ေထာင္ျဖင့္ ျပန္လႊတ္ရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္လိုက္ျခင္းပဲ ျဖစ္သည္။

ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္ေအာင္ပင္ ေထာင္ဒဏ္ မက်ခံရဘဲ ၎တို႔ငါးဦးအား  ျပန္လႊတ္ေပးလိုက္ၿပီး အခ်ိန္ပိုင္းအတြင္း ဇြန္ ၂၂ ရက္ ညေနပိုင္း၌ တရားေရး၀န္ႀကီးဌာန အျပင္ဖက္တြင္ အသက္အရြယ္စုံ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာက စု႐ုံးေရာက္ရွိကာ ဆႏၵျပၾကျခင္း ျဖစ္သည္။