အာဖဂန္တြင္ အိဒ္ပြဲေတာ္ က်ငး္ပသည့္ လူအုပ္ကို အေသခံတိုက္ခုိက္ရာ လူ ၁၈ ဦး ေသဆုံး

.

ကဘူးလ္၊ ဇြန္ ၁၈ ။               ။ အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံရွိ တည္ၿငိမ္မႈ ကင္းမဲ့ေသာ အေရွ႕ပိုင္းနယ္ေျမတြင္ အိဒ္ပြဲေတာ္ က်င္းပေနသည့္ လူအုပ္အား ဇြန္ ၁၇ ရက္က အေသခံတိုက္ခုိက္မႈ ျဖစ္ရာတြင္ ၁၈ ဦး ေသဆုံးသည္။

တာလီဘန္ႏွင့္ အစိုးရတို႔ မႀကံဳစဖူး အိဒ္ပြဲေတာ္ကာလ အပစ္ရပ္ သေဘာတူထားျခင္းကို ဖ်က္ဆီးသည့္ ဒုတိယေျမာက္ တို္က္ခုိက္မႈတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္သည္။

ဂ်ာလာလာဘတ္ၿမိဳ႕ နန္ဂါဟာျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံး အျပင္ဖက္တြင္ ျဖစ္ပြားေသာ ယခုတိုက္ခုိက္မႈအတြက္ က်ဳးလြန္သည္ဟု အတည္ျပဳထုတ္ျပန္လာသည့္ အဖြဲ႔ မရွိေသးေပ။

အပစ္ရပ္တြင္ ပါဝင္ျခင္း မရွိသည့္ အိုင္အက္စ္အဖြဲ႔က ယင္းေန႔အေစာပိုင္းကပင္ ျဖစ္ပြားထားေသာ အေသအေက်မ်ားေသာ ေပါက္ကြဲမႈက ၎တို႔ လက္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္။

မြတ္စလင္ အိဒ္ပြဲေတာ္ကာလအတြင္း ေက်နပ္ဖြယ္အျဖစ္ အပစ္ရပ္သေဘာတူညီမႈ ရထားသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အား ပ်က္ျပယ္ေစျခင္းအျဖစ္ တာလီဘန္တို႔က ဇြန္ ၁၇ ရက္ ညထက္ လြန္ၿပီး အပစ္ရပ္ကို ဆက္လက္က်င့္သုံးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္။

အပစ္ရပ္ သေဘာတူညီမႈကို အခြင့္ေကာင္းယူ၍ ႏို္င္ငံအႏွံ႔ ၿမိဳ႕မ်ားအတြင္းသို႔ တာလီဘန္မ်ား စိမ့္ဝင္ ဝင္ေရာက္ထားၿပီဟု ျပည္သူတစ္ခ်ဳိ႕ၾကား စိုးရိမ္မႈမ်ား ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္။
 

 

Tags: