ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေရလိုအပ္ခ်က္အတြက္ ေျမေအာက္ေရမဟုတ္သည့္ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားမွ ထုတ္ယူရန္ စီစဥ္ေန

.

ဇြန္လ ၁၀ ။              ။ လာမည့္ ၂၀၄၀ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ေရလိုအပ္ခ်က္အတြက္ ေျမေအာက္ေရမဟုတ္သည့္ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားမွ ထုတ္ယူသြားရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း အမ်ိဳးသားအဆင့္ေရအရင္းအျမစ္ေကာ္မတီမွ  အႀကံေပးအဖြဲ႕၀င္ ဦးဗစ္တာက ေျပာသည္။

ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) တြင္ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္သူ႔အတြက္ ေဟာေျပာပြဲတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

"ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ေျမေအာက္ေရအလြန္အကၽြံထုတ္ယူသံုးစြဲလို႔ရွိရင္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္က်ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေျမျပင္ နိမ္႔ဆင္းသြားႏိုင္ပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆို ေအာက္ကေရေလ်ာ႔သြားလို႔။ ေနာက္တစ္ခုက ကၽြန္ေတာ္တို႔က ပင္လယ္နဲ႔နီးတဲ႔အတြက္ ေရငန္ဓာတ္တိုး၀င္မႈဟာ ပုိၿပီးေတာ႔မ်ားလာႏိုင္ပါတယ္" ဟု အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေရအရင္းအျမစ္ေကာ္မတီမွ အႀကံေပးအဖြဲ႕၀င္ ဦးဗစ္တာက ေျပာသည္။

လာမည့္ ၂၀၄၀ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လူဦးေရ ၁၀ သန္းခန္႔ ရွိလာႏိုင္ၿပီး ေရလိုအပ္ခ်က္ ဂါလန္သန္း ၅၂၀ ရွိလာႏုိင္ေၾကာင္း ေရအရင္းအျမစ္ေကာ္မတီမွ ခန္႔မွန္းထားသည္။

ေရအရင္းအျမစ္ေကာ္မတီမွ JICA ၏ အကူအညီျဖင့္ ၂၀၄၀ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ေရလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္း ႏိုင္ရန္ ေျမေအာက္ေရမဟုတ္သည့္ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားကို သိုေလွာင္ထားရိွႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု သိရသည္။

လက္ရိွတြင္ ေရေလွာင္ကန္သံုးခုအျပင္ ငမိုးရိပ္ေရေလွာင္ကန္မွ ဂါလန္ ၉၀ သန္းမွ ၁၃၅ သန္းအထိ တိုးခ်ဲ႕ရန္၊ ကုကၠိဳ၀ျမစ္မွ ေရဂါလန္ ၁၂၀ သန္း၊ တိုးျမစ္မွ ေရဂါလန္ သန္း ၆၀၊ ပန္းလိႈင္ျမစ္မွ ေရဂါလန္ သန္း ၆၀၊ ေလာင္းျပင္မွ ေရဂါလန္ ၄၀ သန္း ရရွိႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ကုကၠိဳ၀ျမစ္၊ တိုးျမစ္၊ ပန္းလိႈင္ျမစ္ စသည့္ ျမစ္သံုးခုကို ထပ္မံတိုးျမွင့္ကာ ေရဂါလန္ ၁၅၅ သန္း ရရွိႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားသျဖင့္ စုစုေပါင္း ေရဂါလန္ ၆၂၀ ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ဟု ထပ္မံသိရသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္သန္းေခါင္စာရင္းမ်ားအရ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၁,၅၈၂,၉၄၄ စု ရွိသည့္အနက္ ၈၀၉,၁၂၀ အိမ္ေထာင္စုမွာ သံုးေရအတြက္ အ၀ီစိတြင္းေရကို အသံုးျပဳေနၾကကာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ အ၀ီစိေရတြင္းမ်ားမွ ရရွိလာသည့္ ေရအရည္အေသြးက်ဆင္းေနသည္။

ထိုသို႔ ေရအရင္းအျမစ္မ်ား စုေဆာင္းရံုသာမက ေျမေအာက္ေရကို ျပန္လည္ျဖည့္တင္းရန္ ေရျပန္စိမ့္၀င္ ႏိုင္ေရးအတြက္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕အေနအထားအရ အခက္အခဲမ်ား ရိွသည္ဟု ေရအရင္းအျမစ္ ေကာ္မတီမွ အႀကံေပးအဖြဲ႕၀င္က ဆိုသည္။

"ဒီ Ground water ကုိ ျပန္ၿပီး Charge လုပ္ဖို႔အတြက္ အဓိက က မိုးေရ၊ အဲဒီမိုးေရကိုကၽြန္ေတာ္တို႔က ေလွာင္ႏိုင္မယ္႔ကန္ လိုပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ မိုးေရျပန္ၿပီးစိမ္႔၀င္ႏိုင္မယ္႔ေနရာေတြ အဲဒီဟာေတြကလည္းပဲ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရန္ကုန္မွာက ၾကည့္လိုက္ရင္ကတၱရာလမ္းေတြရွိမယ္၊ ကြန္ကရစ္လမ္းေတြ ရွိမယ္။ ကြန္ကရစ္အေဆာက္အဦေတြရွိတယ္။ အဲဒီေတာ႔ေရျပန္ၿပီး စိမ္႔၀င္ႏိုင္မယ္႔ အေျခအေနမ်ိဳးမေပးတာ လက္ရွိအေျခအေနမွာ ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္" ဟု ဦးဗစ္တာက ဆက္ေျပာသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အထိ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ လူဦးေရ ၇ သန္းေက်ာ္ ရိွျပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စာရင္းအရ ဂ်ိဳးျဖဴေရေလွာင္ကန္မွ ေရဂါလန္ ၂၇ သန္း၊ ျဖဴးႀကီးေရေလွာင္ကန္မွ ေရဂါလန္ ၅၄ သန္း၊ ေလွာ္ကားေရေလွာင္ကန္မွ ေရဂါလန္ ၁၄ သန္း၊ ငမိုးရိပ္ေရေလွာင္ကန္မွ ေရဂါလန္ ၉၀ သန္း၊ ေျမေအာက္ေရမွ ေရဂါလန္ ၈သန္း၊ စုစုေပါင္း ေရဂါလန္ ၁၉၃ သန္းကို ကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြက္ ေရျဖန္႔ျဖဴးရာတြင္ အသံုးျပဳေနရသည္။