NEWS FLASH:  ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္း၏ တိုင္ၾကားစာအေပၚ အေရးယူရန္မရွိဟု အဂတိေကာ္မရွင္ ဆံုးျဖတ္

YOPE ရုပ္/သံ Mizzima English

အသြင္ကူးေျပာင္းေနသည့္ ႏိုင္ငံႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ အလံုးစံုဖြံ႔ၿဖဳိးေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္

.

(ဓာတ္ပံု- မင္းမင္း/မဇၩိမ)

 

ဇြန္ ၂ ။                  ။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္တဲ့ အစုိးရအဖြဲ႕ ႏိုင္ငံမွာ တာ၀န္ယူအုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့တာဟာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလဆိုရင္ ၂ ႏွစ္တင္းတင္း ျပည့္ေျမာက္သြားခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာပဲ အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနေတြနဲ႔ ဗဟုိဘဏ္လုိမ်ဳိး အျခားေသာ အဖြဲ႕အစည္းေတြဘက္က ၎တို႔ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးထားတဲ့ စြမ္းေဆာင္ရည္အကဲျဖတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အသီးသီး ထုတ္ျပန္ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။ ယခုလတြင္းမွာပဲ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲေတြကေနတဆင့္ ယင္းတို႔ရဲ႕ ေအာင္ျမင္တဲ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ တင္ျပၾကပါတယ္။ ခုလိုမ်ဳိး အလားတူ စြမ္းေဆာင္ရည္ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ခ်က္ေတြကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကလည္း တင္ျပခဲ့သလိုပဲ ယခုႏွစ္ တင္ျပမႈကေတာ့ အစုိးရတစ္ရပ္ရဲ႕ သင့္တင့္ေကာင္းမြန္တဲ့ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတစ္ရပ္အတုိင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္လာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္တာကေတာ့ ဒီလို တင္ျပမႈေတြေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးက႑ေတြမွာ ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္မႈအေျခအေနေတြကို သံုးသပ္ဆင္ျခင္ႏိုင္ခြင့္ရေစမွာ ျဖစ္သလုိ ေရွ႕လာမယ့္ သံုးႏွစ္မွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြနဲ႔ ဒီမိုကေရစီက်င့္သံုးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ပိုမိုအရွိန္ျမန္ဆန္ေစဖို႔အတြက္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ေစႏိုင္ဖို႔ ရွိပါတယ္။

တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ ႀကီးပြားခ်မ္းသာ သာယာ၀ေျပာေရးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ တို႔ကို အဓိက ရည္မွန္းခ်က္ေတြအျဖစ္ ထုတ္ေဖာ္ထားရင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ၀န္ႀကီးရံုးကေတာ့ NCA လက္မွတ္ထုိးထားတဲ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အားလံုးကို ေဆြးေႏြးေရး စားပြဲခံုဆီ ေခၚေဆာင္ဖို႔ အစိုးရဘက္က အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈေတြလုပ္ေနတယ္ဆိုတာကို ျပသခဲ့ပါတယ္။ သိသာထင္ရွားတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈေတြကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးပူးတြဲေကာ္မတီ UPDJC ကို က်ယ္ျပန္႔လႊမ္းၿခံဳတဲ့ ကုိယ္စားျပဳမႈႏွင့္အတူ ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ပူးတြဲ အပစ္ရပ္ေစာင့္ၾကည့္ ေကာ္မတီ JMC ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံ ႏွစ္ႀကိမ္က်င္းပထားျခင္း၊ အားလံုးသေဘာတူေသာ ဖက္ဒရယ္မူမ်ား ပထမဆံုးအႀကိမ္ ပါ၀င္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီခ်က္ Union Accord ရရွိေရးအတြက္ ၂၁ ရာစု ညီလာခံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြကို က်င္းပေနျခင္း တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္တမ္းဆိုရင္လည္း ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတစ္ရပ္ကို ဆုပ္ကုိင္ႏိုင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ဟာ ကာလၾကာလုပ္ေဆာင္သြားရမယ့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္တယ္ဆိုေပမယ့္လည္း အထက္ပါကိစၥေတြကေတာ့ သိသာထင္ရွားတဲ့ တိုးတက္မႈေတြျဖစ္ပါတယ္။

သုိ႔ေပမယ့္လည္း ရခုိင္ျပည္နယ္က အရွိန္ျမင့္ေနတဲ့ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အက်ပ္အတည္းေၾကာင့္လည္း ႏိုင္ငံမွာ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္မႈ နဲ႔ မေရရာလွတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေရး သေဘာသဘာ၀တို႔ကေတာ့ ပိုမို ေရခ်ိန္ျမင့္လာေနခဲ့ပါတယ္။ ရခိုင္အက်ပ္အတည္းကေတာ့ ၂၀၁၇ ၾသဂုတ္ေလာက္ေနာက္ပုိင္းကတည္းက မီဒီယာသတင္းေတြထက္မွာ လႊမ္းမုိးေနခဲ့ပါတယ္။ ယင္းျဖစ္စဥ္ေနာက္ပိုင္း လူေပါင္း သန္း၀က္ေက်ာ္မွ် ေနအိမ္ေတြကေန စြန္႔ခြာထြက္ေျပးသြားၾကပါတယ္။ ဒါဟာ ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး တည္ၿငိမ္မႈအေပၚမွာ ထားရွိတဲ့သေဘာထားအျမင္ပိုင္းမွာပါ သိသာတဲ့ သေဘာကြဲလြဲမႈေတြျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အစုိးရဘက္က ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ၾကဥ္းေပးဖို႔ ရည္ရြယ္ခဲ့တဲ့ ဒီမိုကေရစီ နဲ႔ စီးပြားေရး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို အရွိန္ရပ္တန္႔ တုန္႔ဆိုင္းေစခဲ့ပါတယ္။

ႏိုင္ငံတကာမွာေတာ့ ဒီကိစၥအေပၚ သေဘာထားအျမင္ေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိေနပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ႏိုင္ငံရဲ႕ လူအမ်ားစုအၾကား သေဘာထားအျမင္ပုိင္းမွာ မတူညီ ကြဲလြဲမႈ အတုိင္းအတာတစ္ခ်ဳိ႕ရွိေနၾကပါတယ္။ အလားတူ ရခုိင္အက်ပ္အတည္းအေပၚ ႏိုင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္းရဲ႕ သေဘာထားနဲ႔ တုန္႔ျပန္လုပ္ေဆာင္မႈေတြ ရွိေနခဲ့ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ရခုိင္ျပည္နယ္ အလံုးစံု ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး အတြက္ ကိုဖီအာနန္ ေကာ္မတီရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ္ဆိုတဲ့ ကတိက၀တ္ေတြကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပသႏိုင္ေရးအလို႔ငွာ ျမန္မာအစုိးရဘက္က ပိုၿပီး လုပ္ေဆာင္ျပဖို႔ လိုပါတယ္။   ေနရပ္ထြက္ခြာေျပးသူေတြအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ဖို႔ အစုိးရအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈေအာက္မွာ လူမႈ၀န္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးဆိုင္ရာ သီးျခား ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕တစ္ခုကို ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ထားပါတယ္။ အလားတူ ကိုဖီအာနန္ေကာ္မတီ ရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔အတြက္ ထုိင္းဒု၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးေဆာင္ၿပီး ျပည္တြင္းနဲ႔ ျပည္ပက ကၽြမ္းက်င္သူေတြပါ၀င္တဲ့ အႀကံေပးေကာ္မတီတစ္ခုကို ဖြဲ႕စည္းထားပါတယ္။ လူသားခ်င္း စာနာမႈ အကူအညီမ်ားအေပၚ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာဖို႔နဲ႔ ဒုကၡသည္ေတြ မူလေနရပ္ျပန္ပို႔ေရး ဆုိင္ရာ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အၾကား သေဘာတူညီခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔အတြက္ အထူးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕တစ္ခုကို ထူေထာင္ထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒုကၡသည္ေတြကို ေနရပ္ျပန္ပို႔ေရးနဲ႔ ေနရာခ်ထားေပးေရးအတြက္ လူမႈ၀န္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးနဲ႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈေအာက္မွာ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို ဖြဲ႕စည္းထားပါတယ္။ ဒီလုပ္ေဆာင္ခ်က္ အားလံုးကေတာ့ အစိုးရဘက္က ကတိက၀တ္အတိုင္းအင္တုိက္အားတိုက္ လုပ္ေဆာင္ေပးေနတာေတြကုိ ေဖာ္ညႊန္းျပသေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း လက္ရွိ ရွိေနတဲ့ စိန္ေခၚမႈကေတာ့ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ေတြဟာ မွ်တမႈ ရွိဖို႔နဲ႔ အားလံုးလႊမ္းၿခံဳပါ၀င္ႏိုင္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေအဂ်င္စီေတြရဲ႕ အကူအညီကို ရယူျခင္းဆိုင္ရာပိုင္းမွာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းရွိၿပီး လြယ္ကူအဆင္ေျပေစမယ္ဆိုတဲ့ ကတိက၀တ္ကို အစိုးရဘက္က ေဖာ္ထုတ္ျပသရမယ့္ နယ္ပယ္ဧရိယာတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုဆိုရင္ ဒီလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြအမ်ားစုကို ပုိမို ေခ်ာေမြ႔သြားေစမွာျဖစ္သလို ေနာက္ထပ္ ယံုၾကည္မႈေတြကိုလည္း တုိးပြားသြားေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အျခားတစ္ဘက္မွာဆိုရင္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေရးက ႏိုင္ငံစီးပြားေရးတိုးတက္မႈနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ အတူတကြ မွ်ေ၀ခ်မ္းသာၾကြယ္၀သာယာမႈအေပၚ တိုက္ရိုက္သက္ေရာက္မႈေတြ ရွိေနျပန္ပါတယ္။  ႏိုင္ငံကုိ တံခါးဖြင့္စနစ္ စတင္က်င့္သံုးၿပီးေနာက္ပိုင္း ဂလိုဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းေခတ္ရဲ႕ နည္းပညာနဲ႔ အျခားေသာ တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈေတြပိုင္းမွာ  ႏိုင္ငံရဲ႕ အခြင့္အေကာင္းရယူႏိုင္မယ့္ အခြင့္အလမ္းေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အကဲျဖတ္အမ်ားစုက ထပ္တလဲလဲ ေျပာဆိုေနခဲ့ၾကပါတယ္။ မုိဘုိင္းနည္းပညာကုိ ျမန္ဆန္စြာ ရယူအသံုးျပဳႏိုင္ခဲ့ျခင္းက ဥပမာတစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း စီးပြားေရးရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈ ဆိုင္ရာ အသြင္ေျပာင္းလဲေဖာ္ေဆာင္ေရးနဲ႔ ျပည္သူတို႔ရဲ႕ လူေနမႈအဆင့္အတန္းေတြကုိ ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ေရး ဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈကေတာ့ ရင္ဆိုင္ဖို႔ ၿဖံဳေလာက္တဲ့ လုပ္ငန္းတာ၀န္တစ္ခုအျဖစ္ ဆက္ရွိေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ႏိုင္ငံစီးပြားေရးနဲ႔ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းကို ပိုမိုျမင့္မားတဲ့ တုိးတက္မႈလမ္းေၾကာင္းေပၚေတြဆီ ဆြဲတင္ဦးတည္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ အက်ပ္အတည္းကေန အခြင့္အေရးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲျခင္းက တကယ္လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ကိစၥျဖစ္သလို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္လည္း ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေျခရွိတဲ့ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ဆိုရင္ ဘက္စံု ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈေတြ လုိအပ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးနဲ႔ စီးပြားေရး အသြင္ကူးေျပာင္းေဖာ္ေဆာင္မႈတို႔ကုိလည္း ဆက္စပ္ကိစၥေတြအျဖစ္ ကိုင္တြယ္သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

မၾကာေသးမီက ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ကမၻာ့ဘဏ္ရဲ႕ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေစာင့္ၾကည့္အစီရင္ခံစာမွာဆိုရင္လည္း တုိးတက္မႈပိုင္းအရ အေကာင္းျမင္တဲ့ မွန္းဆမႈတစ္ရပ္ကို ေဖာ္ညြန္းခဲ့တယ္ဆိုေပမယ့္လည္း စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ဖုိ႔ လိုအပ္ေနတယ္ဆိုတာကိုေတာ့ မီးေမွာင္းထုိးျပသခဲ့ပါတယ္။ ယင္းထဲမွာ ဆိုရင္ "စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုင္းမွာ ဆက္ၿပီး အားေကာင္းေနသလုိ  စီးပြားေရး အလားအလာဆိုင္ရာ သံုးသပ္ခ်က္ပိုင္းက ေကာင္းမြန္ေနတယ္ဆိုေပမယ့္လည္း တစ္ဘက္မွာလည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈပိုင္း အရွိန္ေႏွးေကြးေနမႈ၊ ဘ႑ာေရးက႑ထဲမွာ ေပ်ာ့ကြက္ေတြရွိေနမႈ ဆိုတဲ့ စုိးရိမ္ပူပန္စရာေတြ ရွိေနသလို ရခိုင္က လူသားခ်င္းစာနာမႈ အက်ပ္အတည္းကို ကိုင္တြယ္မႈပိုင္းမွာ အကန္႔အသတ္နဲ႔သာ တုိးတက္ေနမႈက စီးပြားေရးဆိုင္ရာ သေဘာထားအျမင္ပိုင္းအေပၚ စတင္ထိခိုက္ေစလာၿပီး စြမ္းေဆာင္မႈပိုင္းအေပၚကိုပါ အားနည္းေစႏိုင္ပါတယ္" ဆိုၿပီး ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ UMFCCI က လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ သေဘာထားအျမင္ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈတစ္ခုအရ ဆိုရင္လည္း  ျပည္တြင္းေရာ၊ ျပည္ပက ကုမၸဏီေတြေရာဟာ ခုခ်ိန္မွာ  စီးပြားေရးေလာကအ၀န္းအ၀ိုင္းထဲမွာ ယုိယြင္းလာေနတယ္လို႔ ခံစားေနၾကရသလို မူ၀ါဒပိုင္းဆုိင္ရာ မ်ားစြာေသာ မေသခ်ာမေရရာမႈေတြ၊ မူ၀ါဒအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈပိုင္းအားနည္းမႈေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနၾကရတယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။ ခုလုိ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ယံုၾကည္ခ်က္ က်ဆင္းမႈ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အလားအလာန႔ဲ ပတ္သက္လို႔ ေဖာ္ညြန္းရာမွာေတာ့ UMFCCI ရဲ႕ ေလ့လာခ်က္မွာေတာ့ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သား ရွားပါးမႈ၊ မသင့္ေလ်ာ္တဲ့ အခြန္စနစ္ ရွိေနမႈ၊ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ထဲ တရားမ၀င္ ကုန္ပစၥည္းေတြ အလံုးအရင္း ၀င္ေရာက္ေနမႈ တို႔ဟာ ျပည္တြင္းနဲ႔ ျပည္ပ ကုမၸဏီေတြအၾကား ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အားမလိုအားမရမႈေတြကို ပံ့ပိုးေပးေနတဲ့အခ်က္ေတြျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ စီမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ပဲ့ကိုင္သူေနရာ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ျခင္းကလည္း ဒီလုိ သေဘာထားအျမင္ကို အလ်င္အျမန္ေျပာင္းလဲသြားေစမယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။ စီးပြားေရး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈေတြကုိ အရွိန္ျမွင့္တင္ျခင္းက အားခ်င္း လုပ္ရမယ့္ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို အေျခအေနေတြေအာက္မွာ ႏိုင္ငံကုိ အလံုးစံု ဖြံ႔ၿဖဳိးေစၿပီး တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ရရွိေစေအာင္လို႔ ျမန္မာအစုိးရရဲ႕ ေရွ႕ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမယ့္ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ ဦးတည္ရာ လမ္းေၾကာင္းက ဘယ္လိုျဖစ္လာႏိုင္သလဲ ဆိုတာကေတာ့  သုံးသပ္သူတုိင္း ႀကံဳေတြ႕ရမယ့္ ေမးခြန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ခုခ်ိန္မွာ စီးပြားေရး ဖြ႔ံၿဖဳိးတုိးတက္မႈကို အရွိန္ျမွင့္တင္ေစႏိုင္ၿပီး ျပည္သူတို႔ရဲ႕ ေကာင္းက်ဳိးေတြကို တုိးတက္ေစႏိုင္ဖို႔အတြက္ အစိုးရနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳုးေရး ပါ့တနာေတြ ဟန္ခ်က္ညီညီ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားေနတယ္ဆိုတဲ့ လကၡဏာရပ္ေတြေတာ့ ရွိေနပါတယ္။ ျမန္မာ့စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖဳိးမႈ စီမံခ်က္ MSDP ဟာဆုိရင္ ေရလတ္ကာလမွာ ႏိုင္ငံကို ဖြံ႔ၿဖဳိးတည္ၿငိမ္မႈေတြဆီ ခ်ီတက္ေနတာကို ျမင္ေတြ႕ရႏိုင္မယ့္ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ မူေဘာင္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။  ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ျပင္ဆင္မႈေတြမွာ ရွိေနတဲ့ ယခုအစီအစဥ္ MSDP ကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေရး၊ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ သာယာ၀ေျပာေရးနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ျပည္သူနဲ႔ ကမၻာတို႔ရဲ႕ ေကာင္းက်ဳိးရရွိေရးကို ဦးစားေပးေရး၊ အေျခခံက်သည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေစေရး၊  ျမန္မာႏိုင္ငံကို အနာဂတ္ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရး လမ္းေၾကာင္းဆီ ကူးေျပာင္းေရာက္ရွိေစႏိုင္မည့္ တစ္ဦးခ်င္းနဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး၊  ျပည္သူတို႔ရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေရး၊ ေရရွည္မွာ မွ်တက်ယ္ျပန္တဲ့ တုိးတက္မႈေတြျဖစ္ေပၚေရးတို႔ကို ရည္ရြယ္ပါတယ္။ MSDP ကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ အေရးပါတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ အစိုးရနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါ့တနာေတြတို႔ရဲ႕ ဘက္ဂ်က္အရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ ကတိျပဳေဖာ္ေဆာင္လုပ္ကိုင္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္း အရင္းအျမစ္ ပိုင္းကို တုိးတက္ေစဖို႔က အေရးႀကီးသလို တီထြင္ဆန္းသစ္ထားတဲ့ အခြန္မူ၀ါဒေတြနဲ႔ ထိေရာက္တဲ့ အခြန္စီမံမႈေတြကေနတဆင့္ ယင္းကို ေအာင္ျမင္ေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အစုိးရနဲ႔ ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈပိုင္းမွာ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ ပံုစံေမာ္ဒယ္ေတြ က်င့္သံုးျခင္းကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။