ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ (မူကြမ်း)

29 August 2015
ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ (မူကြမ်း)
ဓာတ်ပုံ - အီးပီအေ

Mizzima Weekly