လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ရရွိသူအားလုံးကို မႏၲေလးဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္မွ လႊတ္ေပး

.

(ဓာတ္ပုံ - ေအာင္ကုိဦး)

မႏၲေလးဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္မွ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီက စတင္ လႊတ္ေပးလွ်က္ရွိရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ရရွိသူအားလုံးကို ယေန႔ အျပီးလႊတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဧျပီလ ၁၇ ရက္ေန႔ လႊတ္ေပးလိုက္သူမ်ားကို မႏၲေလး ဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္မွ ဘူတာၾကီးသို႔ ကားမ်ားျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ႔ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

မႏၲေလး ဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္မွအမ်ိဳးသား အက်ဥ္းသား ၄၂၈ ဦးႏွင့္အမ်ိဳးသမီးအက်ဥ္းသူ ၃၂ ဦး လြတ္ေျမာက္လာျခင္း ျဖစ္ျပီး လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ လြတ္ေျမာက္လာသူအမ်ားစုသည္ မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးစြဲမႈျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း လြတ္ေျမာက္လာသူအခ်ိဳ႕ထံမွသိရသည္။

ထို႔ျပင္ ယေန႔လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားထဲတြင္ ေသဒဏ္မွလြတ္ေျမာက္လာသူ တစ္ဦးပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္က ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏွစ္ကူးအခါမယ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ျပည္သူလူထုႏွလုံးစိတ္ဝမ္းေအးခ်မ္းေစေရးႏွင့္လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈကို အေလးထားေသာအားျဖင့္လည္းေကာင္း အက်ဥ္းေထာင္/စခန္းအသီးသီးတြင္ အက်ဥ္းက်ခံၾကရေသာ ႏိုင္ငံသား အက်ဥ္းသား၊အက်ဥ္းသူ ၈၄၉၀ ဦးအား ရာဇဝတ္က်င့္ထုံး ဥပေဒပုဒ္မ ၄၀၁ ၊ပုဒ္မခြဲ ၁ အရ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မထားဘဲ လြတ္ျငိမ္းသက္သာခြင့္ေပးလိုက္၍ ယခုလို လြတ္ေျမာက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုံးဘို ကုန္ထုတ္လုပ္စခန္းမွ အမ်ိဳးသမီး ၁၅၁ဦး၊ထုံးဘို ကုန္ထုတ္လုပ္စခန္း(၁)မွ အမ်ိဳးသား ၁၈၁ဦး၊ထုံးဘို ကုန္ထုတ္လုပ္စခန္း(၂)မွအမ်ိဳးသား ၁၃၆ဦး၊ဘယ္လင္း အက်ဥ္းစခန္း(၁)မွ အမ်ိးသား ၁၁၀ဦး၊ ဘယ္လင္း အက်ဥ္းစခန္း (၂)မွအမ်ိဳးသား ၈၉ ဦး၊မိတၳီလာအက်ဥ္းစခန္းမွအမ်ိးသား ၅၄ဦးႏွင့္အမ်ိဳးသမီး ၁၀ ဦးတို႔ လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္း လတ္တေလာ သိရသည္။