ၿမိတ္ခရိုင္အတြင္း အက်ဥ္းေထာင္ ၄ ခုမွ အက်ဥ္းသား ၃၀၀ ဦး နီးပါး လႊတ္ေပး

.

ဓာတ္ပံု-ဒီမိုးေသြး (ၿမိတ္)

ၿမိတ္ခရိုင္အတြင္းရွိ ၿမိတ္၊ တနသၤာရီႏွင္႔ ပုေလာၿမိဳ႕နယ္တို႔၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားမွ အက်ဥ္းက်ခံေနရသည္႔ အက်ဥ္းသား  ၃၀၀ ဦး နီးပါးကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရဲ႕ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းခြင္႔နွင့္ ျမန္မာ႔ႏွစ္ဆန္း တစ္ရက္ေန႔တြင္ လြတ္ေပးလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၿမိတ္ခရိုင္အတြင္းမွာ ရွိတဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္ ေလးၿမိဳ႕နယ္အနက္ ၿမိတ္အက်ဥ္းေထာင္မွ ၅၆ ဦး၊ တနသၤာရီၿမိဳ႕ ဆင္ျဖဴရွင္ လအက်ဥ္းေထာင္မွ ၉၂ ဦး၊ ပေလာက္ၿမိဳ႕နယ္ နတ္စင္ကုန္း အက်ဥ္းေထာင္မွ ၄၄ ဦး စုစုေပါင္း ၂၉၃ ဦးကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင္႔ ေပးလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ ခရိုင္အတြင္းမွာ ဒီကေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရဲ႕ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင္႔နဲ႕ လြတ္ေျမာက္လာတဲ႔ အက်ဥ္းသား ဦးေရကေတာ႔ ၂၉၃ ဦးကို လြတ္ေပးလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီအထဲမွာမွ ျပစ္မွဳျပစ္ဒဏ္မ်ား အမ်ားဆံုးနဲ႔ လြတ္လာတဲ႔ သူေတြကေတာ႔ မူးယစ္ေဆး သံုးစြဲတဲ႔ ျပစ္ဒဏ္နဲ႕ အက်ဥ္းက်ခံေနရတဲ႔ သူေတြ လြတ္လာတာ ပိုမ်ားတယ္” ဟု ၿမိတ္အက်ဥ္းေထာင္မွ တာ၀န္ခံ အရာရွိ လက္ေထာက္ ညြန္ၾကားေရးမွဴး ႏိုင္စိုးလင္းက ေျပာ သည္။

ၿမိတ္ခရိုင္အတြင္းရွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားမွ လြတ္ေျမာက္လာသည္႔ အက်ဥ္းသားမ်ားအနက္ အမ်ိဳးသမီး တခ်ိဳ႕လည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။