ဝန္ထမ္းမ်ား ေနထိုင္ေရးအဆင္ေျပေစရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ေျပာၾကား

.

(ဓာတ္ပုံ - Myanmar President Office)

ယေန႔ ဧၿပီလ ၁၇ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ က အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ ျပည္သူမ်ား၏ ေနထိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ေျပာခဲ့ၿပီး အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေနထိုင္ေရးအဆင္ေျပေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ့ရိုးရာ ႏွစ္သစ္ကူး အခါသမယတြင္ ေျပာၾကားသည့္ ႏွစ္သစ္ကူး ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားတြင္  ယင္းသို႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

"ႏိုင္ငံသူႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္ (၃) ခုျဖစ္တဲ့ စား၀တ္ေနေရးဆုိတဲ့ အခ်က္ (၃) ခ်က္ထဲမွာ ျပည္သူေတြအတြက္ ေနေရးသည္ အဓိကလုိအပ္ခ်က္ျဖစ္တာကုိ ေတြ႕ရွိရ ပါတယ္။ ေနအိမ္မရွိလုိ႔ ျဖစ္သလုိေနထုိင္ၾကရတဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဒုကၡမ်ားကုိလည္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ သတိျပဳမိပါတယ္။ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းေတြအေနနဲ႔လည္း လက္ရွိတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္စဥ္ကာလမွာ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာမရွိလုိ႔ အခက္အခဲျဖစ္ေနသူေတြရွိသလုိ အၿငိမ္းစားယူသြားၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာလည္း ေနထုိင္စရာ အိမ္မရွိလုိ႔ အတိဒုကၡေရာက္ၾကရတဲ့၀န္ထမ္းမ်ား အမ်ားႀကီးရွိေနတာကုိ သတိျပဳမိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အစုိးရအဖြဲ႕အေနန႔ဲ ၀န္ထမ္းေတြ အၿငိမ္းစားယူသြားခ်ိန္မွာ ကုိယ္ပုိင္ေနအိမ္ ကုိယ္ပုိင္ တုိက္ခန္းမ်ားနဲ႔ သိကၡာရွိရွိေနသြားႏုိင္ေရးအတြက္ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္" ဟု ေျပာၾကားသည္။

အခန္းေပါင္း ၁ ေသာင္းေက်ာ္ပါဝင္သည့္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားေဖာ္ေဆာင္ၿပီး အရစ္က်ေငြေခ်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ 

"ယခုအစုိးရသစ္လက္ထက္မွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္တာကာလအတြင္း ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အသီးသီးမွာ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာ (၄၆၂၇) ခန္း တည္ေဆာက္ေပးႏုိင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္ ၃ ႏွစ္ တာကာလမွာလည္း အခန္း (၇၀၀၀) ေက်ာ္ကုိ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာအျဖစ္ တည္ေဆာက္ ေပးသြားရန္ စီမံထားရွိၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုအစီအစဥ္ကုိ တုိးခဲ်႕ျခင္းျဖင့္ လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း အခန္းေပါင္း (၁) ေသာင္းေက်ာ္ တည္ေဆာက္ၿပီး ၀န္ထမ္းေတြအတြက္ လစဥ္အရစ္က် ေငြေခ်စနစ္နဲ႔ ေရာင္းခ်ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းမ်ား၏ လစာကို ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးျမႇင့္သြားရန္ ျပည္ေထာင္စုမွ စီစဥ္ေနၿပီး အနိမ့္ဆံုး က်ပ္ တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းမွ အျမင့္ဆံုး က်ပ္ ၅ သိန္း၅ေသာင္းသို႔ တိုးျမႇင့္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ 

"အမႈထမ္းလစာမ်ားအားလံုးကုိ (၂၀) ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးျမႇင့္ေပးၿပီး အရာထမ္း လစာမ်ားကုိ (၁၀) ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးျမႇင့္ေပးႏုိင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕အေနနဲ႔ စီစဥ္တြက္ခ်က္ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ယင္းတြက္ခ်က္မႈအရ အမႈထမ္းတစ္ဦးရဲ႕ အနည္းဆံုးလစာမွာ ၁၂၀၀၀၀ က်ပ္မွ ၁၃၈၀၀၀ က်ပ္ အထိ တုိးျမႇင့္သြားမွာျဖစ္ၿပီး အရာထမ္းတစ္ဦးရဲ႕ အမ်ားဆံုးလစာမွာ ၅၀၀၀၀၀ က်ပ္မွ ၅၅၀၀၀၀ က်ပ္သုိ႔ တုိးျမႇင့္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။" ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက မိန္႔ၾကားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးမႈကုိ တံု႔ျပန္ေသာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ တာဝန္ယူမႈျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေျပာၾကားခဲ့သည္။