ရန္ကုန္ - ဖူးခက္ တိုက္ရိုက္ခရီးစဥ္ကို MNA မွ တစ္ပတ္လွ်င္ ႏွစ္ၾကိမ္ေျပးဆြဲမည္

.

Yangon International Airport, Yangon. Photo: Myanmar National Airlines

 

မတ္လ ၂၆ ။           ။ ရန္ကုန္ - ဖူးခက္ တိုက္ရိုက္ခရီးစဥ္ကို တစ္ပတ္လွ်င္ ႏွစ္ၾကိမ္ျဖင့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသားေလေၾကာင္းလိုင္းမွ မတ္လ ၂၅ ရက္တြင္ စတင္ပ်ံသန္းေျပးဆြဲေနေၾကာင္း သိရသည္။

ခရီးသည္ ၁၀၀ လိုက္ပါစီးနင္းႏိုင္သည့္  Embraer E190 / Boeing 737 – 800 NG  အမ်ိဳးအစားေလယာဥ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ - ဖူးခက္ - ရန္ကုန္ အသြားအျပန္ ခရီးစဥ္ ျဖစ္ျပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၁၀ မွ စတင္၀ယ္ယူစီးနင္းႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာအမ်ိဳးသားေလေၾကာင္းလုိင္း( MNA) မွ သိရသည္။

အဆိုပါ ခရီးစဥ္သစ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဖူးခက္ကမ္းေျခကို တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ေပးထားျပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းျမွင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရိွတြင္ MNA အေနျဖင့္  အာရွ ေဒသတြင္း ျမိဳ႕မ်ားျဖစ္ေသာ စကၤာပူ၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ဘန္ေကာက္၊ ခ်င္းမိုင္၊ ဗုဒၶဂါယာတို႔ကို တိုက္ရိုက္ေျပးဆြဲေနျပီး ယခု ဖူးခက္ခရီးစဥ္ကို တိုးျမွင့္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

]

ခရီးစဥ္သစ္စတင္ေျပးဆြဲပ်ံသန္းျခင္းအထိမ္းမွတ္အခမ္းအနားကို  မတ္လ ၂၅ ရက္တြင္ Terminal 2 တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ ခဲ့ၿပီး ပို႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ၾကီး၊ ဦးေက်ာ္မ်ိဳး၊ ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ဦးမင္းလြင္၊ ျမန္မာအမ်ိဳးသားေလေၾကာင္းလိုင္း၏ CEO Capt. ဦးသန္းထြန္း ႏွင့္ Yangon Aerodrome Company Limited (YACL) ၏ Chief Operating Officer Mr. Jose Angeja တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

 “ဒီခရီးစဥ္ဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာအမ်ဳိးးသားေလေၾကာင္းလုိင္းအေနနဲ႔ သံုးႏွစ္အတြင္းမွာ ဆ႒မေျမာက ္ပ်ံသန္းတဲ့ၿမိဳ႕ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဒီေဒသအတြင္းမွာ စကၤာပူ၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ဘန္ေကာက္၊ ခ်င္းမိုင္၊ ဗုဒၶဂါယာနဲ႔ ဖူးခက္ကို ေျပးဆြဲပ်ံသန္းေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံပိုင္ေလေၾကာင္းလိုင္းအေနနဲ႔ သံုးႏွစ္အတြင္းမွာ ၾကိဳးစားၿပီးေတာ့ တိုးခ်ဲ႕ပ်ံသန္းေနၿခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျမန္မာအမ်ိဳးသားေလေၾကာင္းလိုင္း၏ CEO Capt. ဦးသန္းထြန္းက ေျပာသည္။

ခရီးစဥ္သစ္ကို မတ္လ ၂၅ ရက္ ညေန ၅နာရီ ၅၅မိနစ္တြင္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မွ ထြက္ခြာခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။