အိႏၵိယတြင္ တည္ေဆာက္ထားေသာ မီးရထားစက္ေခါင္း ၁၈ တြဲ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္

.

 

မတ္လ ၁၉ ။              ။ အိႏၵိယ (LOC) ေခ်းေငြျဖင့္ ၀ယ္ယူထားေသာ မီးရထားစက္ေခါင္း ၁၈ တြဲကို ယေန႔ မတ္လ ၁၉ ရက္တြင္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွွင့္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနသို႔ အိႏၵိယမွ  လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အိႏၵိယႏွင့္ ျမန္မာအၾကား မီးရထားက႑ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအရ အဆိုပါ စက္ေခါင္းမ်ားအပါအ၀င္ ျမန္မာ့မီးရထားအေျခခံအေဆာက္အအံု ျပန္လည္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးတို႔အတြက္ အိႏၵိယ LOC ေခ်းေငြ ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ထဲမွ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ျခင္း ျဖစ္သည္။

အိႏၵိယ Varanasi ၿမိဳ႕ရွိ DLW စက္ရံုတြင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ ယင္း စက္ေခါင္းမ်ားကို  မတ္လ ၁၉ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ အိႏၵိယ မီးရထား၀န္ႀကီးဌာန ဒု၀န္ႀကီး Mr. Rajen Gohain က ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္ထံ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့သည္။

 မီးရထားစက္ေခါင္းတြဲ ၇၈ တြဲ၊ လူစီးတြဲ ၅၆ တြဲ၊ ကုန္တြဲ ၂၅၀ တို႔ပါ၀င္သည့္ အေရတြက္ေျမာက္ျမားစြာေသာ မီးရထားတြဲမ်ား၊ အျခား သက္ဆုိင္သည့္ တပ္ဆင္အစိတ္အပိုင္းပစၥည္းမ်ား၊ စက္အစိတ္အပိုင္းမ်ားကုိ အိႏၵိယဘက္က ေထာက္ပံ့ေပးထားသည္ဟု အိႏၵိယသံရံုး၏ ယမန္ေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာ့မီးရထားအေနျဖင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္လည္း ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနျပီး ေနျပည္ေတာ္မီးရထားစက္ေခါင္း စက္႐ုံတြင္ အျမန္ႏႈန္း ၇၀ မိုင္အထိ ေျပးဆြဲႏိုင္မည့္ ဒီဇယ္မီးရထားစက္ေခါင္း ၁၀ ခုကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အကုန္တြင္ အၿပီးတည္ေဆာက္သြားမည္ဟု ျမန္မာ့မီးရထားဘက္မွ သိရသည္။