မတည္ေငြ ကန္ေဒၚလာ ၅ သန္း (သုိ႔) က်ပ္သိန္း ၆၀၀၀ ေအာက္ရိွ တိရိစာၦန္ေမြးျမဴထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ စိစစ္ခြင့္ျပဳမည္

.

 

ရန္ကုန္၊ မတ္လ ၆ ရက္ ။                      မတည္ရင္းႏွီးေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅  သန္း (သုိ႔) ျမန္မာေငြ က်ပ္သိန္း ၆၀၀၀ ေအာက္ရွိ တိရိစာၦန္ ေမြးျမဴ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မ်ားက စိစစ္ခြင့္ျပဳေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္က အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၏ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC)၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ရျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ MIC သို႔ တင္ရန္ မလိုဘဲ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မ်ားမွ စိစစ္ခြင့္ျပဳေပးသြား ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ဆိုသည္။

" တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ေတြမွာလည္း  သက္ဆိုင္ရာတိုင္းဦးစီးမႈးေတြ၊ တိရိစာၦန္ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးက အႀကီးအကဲေတြ လည္း ရွိတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ တုိင္းဦးစီးမွဴးမ်ားရွိေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ မူ၀ါဒေတြကုိ အားလုံးသိၿပီ းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ငါးသန္း၊ သိန္းေျခာက္ေထာင္အထက္ကုိပဲ ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ အတည္ျပဳခ်က္ယူၿပီးေတာ့ လုပ္ဖို႔ က်န္တဲ့ ေအာက္က လုပ္ငန္းေတြကိုေတာ့ သက္ဆုိင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီေတြ ကေန စိစစ္ခြင့္ျပဳၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေအာင္ ေျဖေလွ်ာ့ေပးတဲ့လုပ္ငန္း ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႔ ေျပာၾကားလိုပါတယ္" ဟု ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ဆိုသည္။

ယမန္ေန႔ မတ္လ ၅ ရက္က ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနတြင္ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 " ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းေတြ လုပ္တဲ့အခါမွာ ေမြးျမဴေရးက႑မွာလည္း ေခ်းေငြေတြ စီစဥ္သလို လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ ေမြးျမဴႏုိင္ေအာင္၊ ျပည္တြင္းစားသုံးမႈ ဖူလုံရုံသာမက ႏုိင္ငံျခားကုိ  တန္ဖိုးျမင့္ ထုတ္ကုန္ေတြ ထုတ္ လုပ္ၿပီး တင္ပုိ႔ႏုိင္ေအာင္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းေတြကုိ အားေပးေဆာင္ရြက္ေနတယ္။ ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာ ဒီရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ (၁၅/၂၀၁၆)မွာ ဒီေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းေတြက ၀န္ႀကီးဌာနအတည္ျပဳခ်က္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုေတာ့ ေဒၚလာငါးသန္းေအာက္၊ သုံးသိန္းပဲလုပ္တာတို႔  တစ္သန္းပဲ လုပ္တာတို႔ အဲဒါေတြက လည္း ေမြးျမဴေရးဌာနကို သေဘာထားယူယူေနရတဲ့ ကိစၥတစ္ခုရွိလာတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ အဲလိုသေဘာထားယူရမယ္ဆိုရင္ MIC မျဖစ္မေနတင္ရမယ္။ ၀န္ႀကီးဌာန၊ သေဘာထားယူရမယ့္ လုပ္ငန္းဆိုရင္ MIC ကပဲ ခြင့္ျပဳရတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီးေတြမွာ တစ္ခ်ိဳ႔ သိန္း ၃၊ ၄ ၊ ၅ ေထာင္၊ ေဒၚလာ သုံးသန္း ဒီေလာက္နဲ႕ လုပ္မယ့္ လုပ္ငန္းေတြ ရွိလာရင္ တိုင္းေဒသႀကီးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီေတြကလည္း လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ စိစစ္ၿပီးခြင့္ျပဳႏုိင္ေအာင္ ေျဖေလွ်ာ့လိုက္တဲ့ သေဘာမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။"  ဟု ဦးသန္းေအာင္ ေက်ာ္က ဆက္လက္ေျပာသည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က တိရိစာၦန္မ်ား စီးပြားျဖစ္ေမြးျမဴထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း လုပ္ငန္းအတြက္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္ျခင္း ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၅/၂၀၁၈) အား ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၈ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာန၏ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူ ေဆာင္ ရြက္ရမည့္ တိရိစာၦန္ စီးပြားျဖစ္ေမြးျမဴထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္း ဆိုသည္မွာ မတည္ေငြရင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ သန္း သုိ႔မဟုတ္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ သန္း ၆၀၀၀ အထက္ရွိ ေသာ တိရိစာၦန္မ်ား စီးပြားျဖစ္ ေမြးျမဴထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းကိုသာ ဆိုလိုသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။