စာသင္ခန္းတြင္း၌သာ သင္ၾကားေသာပညာေရးစနစ္ဟာ ယခုေခတ္ ကေလးမ်ားအတြက္ မလံုေလာက္ေတာ့ပါ

.

စာသင္ခန္းတြင္း၌သာ ေလ့လာသင္ယူေစမႈက ကေလးငယ္တစ္ေယာက္အတြက္လံုေလာက္တယ္လို ့ထင္ေနၾကေပမယ့္ ဒါဟာတကယ္ေတာ့ မွားယြင္းေနပါတယ္။ယခုေခတ္ ကေလးငယ္တစ္ေယာက္ဟာ ေက်ာင္းစာတစ္ခုတည္းကိုပဲ အာရံုစိုက္ထားျပီး အျပင္ေလာကၾကီးကိုမေမ့ေလ်ာ့သင့္ပါဘူး။ အဲ့ဒီလိုအာရံုစိုက္ထားတိုင္းလည္း ထူးခၽြန္တဲ့လူတစ္ေယာက္ မလြဲမေသြ ျဖစ္လာမယ္လို ့ဘယ္သူမွ အာမခံခ်က္မေပးနိုင္ေတာ့ပါဘူး။ အနာဂတ္တစ္ခ်ိန္မွာရင့္က်က္တည္ၿငိမ္ၿပီးဘက္စံုထူးခၽြန္တဲ ့ လူေတာ္လူေကာင္းတစ္ေယာက္   ျဖစ္လာဖို႔အတြက္   ေက်ာင္းသင္ခန္းစာအျပင္ ျပင္ပေလာကၾကီးနဲ ့ထိေတြ႕ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

နံရံေလးဘက္ အတြင္းမွာေက်ာင္းသင္ခန္းစာမ်ားကုိပဲသင္ယူမယ့္ အစားလြတ္လပ္တဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္မွာေလ့လာသင္ယူဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ အျခားေသာစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစဖို႔အတြက္ ျပင္ပဗဟုသုတအေၾကာင္းအရာေတြ ေလ့လာသင့္သလို ၊ တစ္ဦးခ်င္းအားကစားနည္းေတြနဲ႔အဖြဲ ့လိုက္ အားကစားနည္းေတြကိုကစားေပးသင့္ပါတယ္။

ဤလိုအပ္ခ်က္အတြက္ အခ်ိန္အပိုမကုန္ေစဖုိ႔ရန္ စာသင္ခန္းျပင္ပသင္ယူျခင္း (Outdoor Learning) ဆိုတဲ့ နည္းစနစ္အသစ္ကိုနိုင္ငံတကာစာသင္ေက်ာင္းေတြမွာအသံုးျပဳလာၾကပါတယ္။ “ေက်ာင္းေနေပ်ာ္၍ စာေတာ္ရမည္” ဆိုတဲ့ စကားအတိုင္းသာမန္စာသင္ခန္းတြင္းသင္ၾကားျခင္းအျပင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြရဲ႕ စိတ္နဲ႔ ခႏၶာကိုယ္ကိုပိုမိုလန္းဆန္းတက္ၾကြေစႏိုင္မယ့္

စာသင္ခန္းျပင္ပ သင္ၾကားျခင္းနည္းစနစ္ေတြကို ေက်ာင္းအမ်ားစုမွာစတင္ မိတ္ဆက္ အသံုးျပဳလာတဲ့အခါ အမွန္တကယ္ထိေရာက္မႈရွိသလိုေက်ာင္းသားေတြေရာ မိဘေတြပါ   ႏွစ္သက္သေဘာက်ၾကပါတယ္။

ႏိုင္ငံတကာကေက်ာင္းဝန္းအခ်ိဳ ့မွာက်ယ္ဝန္းတဲ့ ပန္းၿခံေတြ၊ စာသင္ခန္းနဲ႔ တုိက္ရိုက္ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ ျပင္ပဧရိယာေတြ၊ အားကစားနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ facilities ေတြအျပင္ သက္ေသာင့္သက္သာ နားေနႏိုင္မယ့္ ေနရာေတြပါ စီစဥ္ထားရွိလာၾကတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ ကေလးငယ္ေတြကို ငယ္စဥ္ကတည္းက သဘာဝနဲ႔ ထိေတြ႕ခံစားေစၿပီးစူးစမ္းေလ့လာခြင့္ ျပဳေစျခင္းကစိတ္ဖိစီးမႈမ်ားနဲ႔ စိုးရိမ္ေသာကမ်ားကို ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္သလို စာသင္ခန္းတြင္းအာရံုစူးစိုက္ႏိုင္စြမ္းကိုလည္း တိုးတက္လာေစႏိုင္ပါတယ္။

သက္တူရြယ္တူသူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ အတူတူအဖဲြ႕လိုက္စာသင္ခန္းျပင္ပသင္ယူျခင္းကိုလုပ္ေဆာင္တဲ့အခါ လူမႈေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးစြမ္းရည္ေတြသာမကေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္နဲ ့အတူ

အခက္အခဲေတြကို အတူတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေျဖရွင္းႏိုင္တဲ့ စြမ္းရည္ေတြပါ တိုးတက္လာေစႏိုင္ပါတယ္။

ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ေတြအရစာသင္ခန္းျပင္ပသင္ယူျခင္းနည္းစနစ္နွင့္ ေလ့လာခဲ့ၾကတဲ့ ကေလးေတြဟာသာမန္ စာသင္ခန္းတြင္းသင္ယူခဲ့ရတဲ့ ကေလးငယ္ေတြထက္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္နဲ႔ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအဘက္ဘက္မွာပိုမိုသာလြန္ၿပီးဖန္းတီးႏိုင္စြမ္းလည္းပိုမိုေကာင္းမြန္တာကိုေတြ႕ရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္လည္းႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသားမိဘေတြ အေနနဲ႔မိမိတို႔ ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာနဲ႔ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာစြမ္းရည္ေတြအတြက္ စိတ္ခ်ထားႏိုင္ဖုိ႔ စာသင္ခန္းျပင္ပသင္ၾကားမႈ ပါဝင္တဲ့   ေက်ာင္းေတြကိုပိုမိုေရြးခ်ယ္လာၾကတာေတြ႕ရပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းကမိဘေတြအေနနဲ႔လည္းမိမိတို႔ရဲ႕ ကေလးငယ္ေတြအတြက္ စာသင္ခန္းတြင္းသင္ယူျခင္းသာမကစာသင္ခန္းျပင္ပသင္ယူျခင္းဘာသာရပ္ေတြ အျပည့္အစံုသင္ၾကား ပို႔ခ်ေပးေနတဲ့ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

Dulwich College Yangon ရဲ႕ Star City Campus အတြင္းမွာေက်ာင္းဝင္းတစ္ေလွ်ာက္ စာသင္ခန္းျပင္ပေလ့လာသင္ယူမႈ ဧရိယာမ်ားကိုဖန္တီးထားရွိထားပါတယ္။ စာသင္ခန္းတုိင္းကို စာသင္ခန္းျပင္ပေလ့လာသင္ယူမႈ နယ္ေျမတစ္ခုစီနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီးေက်ာင္းဝင္းရဲ႕ အေဆာက္အဦးတိုင္းမွာေဆာ့ကစားဖို႔နဲ႔ ေလ့လာသင္ယူဖုိ႔အတြက္ ဧရိယာေလးေတြ ျပဳလုပ္ေပးထားပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ ဝန္ေဆာင္မႈေတြအေနနဲ႔ အပန္းေျဖဥယ်ာဥ္တစ္ခုကိုသုေတသနျပဳကာေက်ာင္းဝန္းအတြင္းတိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ဖို႔ရွိသလိုဝါးကဲ့သို႕ေသာသဘာဝပစၥည္းမ်ားအပါအဝင္ အျခားေသာကိရိယာပစၥည္းမ်ားကိုအသံုးျပဳကာတြယ္တက္ျခင္း(Climbilng) ၊ ခႏၶာကိုယ္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္း (Balancing) ႏွင့္ အျခားေသာရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာေလ့က်င့္ခန္းေတြကို ျပဳလုပ္ေဆာ့ကစားႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္လ်က္ရွိပါတယ္။

Dulwich College Yangon အေနနဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းမွာ (၁၂) ဧကက်ယ္ဝန္းတဲ့ ပန္းလႈိင္ေက်ာင္းဝန္းနဲ႔ ဧက (၂၀) က်ယ္ဝန္းတဲ့ Star City ေက်ာင္းဝင္းဆိုၿပီးေက်ာင္းဝန္း ႏွစ္ခုကိုဖြင့္လွစ္ထားပါတယ္။ Dulwichဟာ ႏိုင္ငံတကာမွာအစဥ္အလာေကာင္းေတြရွိတဲ့ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္တာနဲ ့အညီ

ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ စာသင္ခန္းျပင္ပ ပတ္ဝန္းက်င္ကေနဘဝအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားစြာ ရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ အေကာင္းမြန္ဆံုးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးသြားဖို႔ ရည္ရြယ္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။