အေမရိကန္-ထိုင္း ပူးတြဲစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈအတြင္း ေျမြေဟာက္ေသြးေသာက္ျပသြားၾကတဲ့ မရိန္းတပ္သားမ်ား

.

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉ ။          ။ အေမရိကန္နဲ႔ ထုိင္းတို႔အၾကား ပူးတြဲျပဳလုပ္တဲ့ ေရႊေျမြေဟာက္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈအတြင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ မရိန္းတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြဟာ ေျမြေသြးေသာက္ျပတာ၊ ကင္းၿမီးေကာက္ စားျပတာေတြကို လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒါဟာ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ အစီအစဥ္တစ္ခုအတြင္း ေတာတြင္း အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္ေရး ပရိုဂရမ္တစ္ခုအေနနဲ႔ ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုပါ ေရႊေျမြေဟာက္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈကေတာ့ အာရွေဒသမွာ ျပဳလုပ္ေနက်ျဖစ္တဲ့ အႀကီးဆံုးေသာ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈႀကီးတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ယင္းေလ့က်င့္မႈမွာေတာ့ အေမရိကန္၊ ထုိင္းနဲ႔အျခားႏိုင္ငံေတြက တပ္ဖြဲ႕၀င္ေပါင္း ေထာင္နဲ႔ခ်ီ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉ ရက္မွာေတာ့ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ ေတာတြင္း အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္ေအာင္ က်င့္ႀကံေနထုိင္ႏိုင္မႈ အစီအစဥ္မွာ ယခုလို ေလ့က်င့္မႈေတြကို ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။