စစ္သား၄ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည့္ ေဖာက္ခြဲမႈအတြက္ ဂါဇာေဒသကို အစၥေရးတို႔ ေလေၾကာင္းထိုးစစ္ဆင္

.

ဂါဇာစီးတီး၊ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၈ ။            ။ ပါလက္စတိုင္းတို႔ေနထုိင္ရာနယ္စပ္အနီးတြင္ ရရာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ဖန္တီးထားသည့္ ေဖာက္ခြဲေရးကရိယာတစ္ခု ေပါက္ကြဲခဲ့ျပီး အစၥေရးစစ္သား ၄ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည့္အတြက္ ဂါဇာကမ္းေျမွာင္ေဒသကို အစၥေရးတို႔က ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ ေလေၾကာင္းတိုက္ခုိက္မႈ စေနေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

စေနေန႔အေစာပိုင္းတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေပါက္ကြဲမႈအတြင္း အစၥေရးစစ္သား ၂ ဦး ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ ျပီး ယင္းတိုက္ခုိက္မႈသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ဟားမက္စ္တို႔အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ နယ္စပ္ေဒသ၌ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အျပင္းထန္ဆံုး ျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ေပါက္ကြဲမႈကို လက္တံု႔ျပန္ျခင္းအား အစၥေရးစစ္တပ္က “အစၥေရးတိုက္ေလယာဥ္ေတြဟာ ဟားမက္စ္တို႔ ပိုင္ဆိုင္တဲ့ ဂါဇာေဒသက စစ္စခန္း ၆ခုေလာက္ကို ပစ္မွတ္ထားတိုက္ခုိက္ခဲ့ပါတယ္” ဟု ဆိုခဲ့သည္။

အစၥေရး၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဘန္ဂ်မင္နီတန္ယာဟုက ဂါဇာနယ္စပ္ေဒသ၌ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေပါက္ကြဲမႈမွာ အလြန္ျပင္းထန္ေၾကာင္းႏွင့္ သင့္ေတာ္သလိုလက္တံု႔ျပန္သြားဖို႔ လုိအပ္သည္ဟု ျမဴးနစ္ျမိဳ႕၌ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ လံုျခံဳေရးညီလာခံ၌ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အစၥေရးတုိ႔၏ေလေၾကာင္းတိုက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ ဟားမက္စ္တို႔ပိုင္ဆိုင္ေသာ စစ္စခန္း ၃ ခုခန္႔ အထိနာသြားခဲ့ ေၾကာင္း ပါလက္စတိုင္းလံုျခံဳေရးသတင္းမ်ား၌ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဒါ့အျပင္ ယင္းသို႔တုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ ပါလက္စတိုင္း ၂ ဦးခန္႔ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စေနေန႔အေစာပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေပါက္ကြဲမႈမွာ ခန္ယူနစ္ျမိဳ႕အေရွ႕ပိုင္း၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း ပါလက္စတိုင္းလံုျခံဳေရးသတင္းမ်ားက ဆိုခဲ့ျပီး အစၥေရးစစ္သားတစ္ေယာက္မွ အသက္အႏၱရာယ္မရွိေၾကာင္း အစၥေရးစစ္တပ္က ဆိုခဲ့သည္။