ဖမ္းမိသည့္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမား ၁၀ဦးကို ရြာသားမ်ားႏွင့္ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက သတ္ခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ထုတ္ျပန္

.

ဓာတ္ပံု-တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး

ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ။            ။ ဖမ္းမိသည့္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမား ၁၀ဦးကို နယ္ေျမလံုျခံေရးအေျခအေနအရ သက္ဆိုင္ရာရဲစခန္းသို႔ အပ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္သည့္ ေနာက္ လက္စားေျခလိုေနေသာ အင္ဒင္းရြာသားမ်ားႏွင့္ လံုျခံေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက သတ္ခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္က ယေန႔သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အင္းဒင္ေက်းရြာတြင္ လုံၿခဳံေရးေဆာင္ရြက္ေနေသာ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ပင္လယ္ကမ္းစပ္ဘက္သို႔ နယ္ေျမရွင္းလင္းစဥ္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္အင္အား ၂၀၀ဦးခန္႔က တုတ္၊ ဓားမ်ားကိုင္ေဆာင္ကာ ၀ုိင္းရံတုိက္ခိုက္ခဲ့သျဖင့္ ေသနတ္မုိးေပၚေထာင္ေဖာက္၍ သတိေပးတားျမစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဘဂၤါလီမ်ား ထြက္ေျပးသျဖင့္ လုိက္လံဖမ္းဆီးရာ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမား ၁၀ဦးအား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမား ၁၀ဦးအား လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ရဲစခန္းသို႔ အပ္ႏွံရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အင္းဒင္နယ္ေျမရဲစခန္းရွိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၂ စီးအား သေဘၤာေကြ႕ေက်းရြာတြင္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက မုိင္းဆြဲတုိက္ခိုက္ မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ျခင္း၊ ထုိအခ်ိန္ကာလတြင္ ၎နယ္ေျမ၀န္းက်င္တစ္၀ုိက္၌ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈမ်ား ဆက္တုိက္ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိသျဖင့္လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအးမႈ ထိန္းသိမ္းေရးအား ျဖန္႔ခြဲေဆာင္ရြက္ေနရသည့္အတြက္ ၎ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမား၁၀ဦးအား ရဲစခန္းသို႔ လက္ဆင့္ကမ္းပို႔ေဆာင္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနမရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ၎တို႔အား သုႆန္သို႔ေခၚေဆာင္သတ္ျဖတ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္ဟု တပ္မေတာ္က သတင္းထုတ္ျပန္ ထားသည္။

အၾကမ္းဖက္သမား ၁၀ဦးကို သတ္ခဲ့သည့္ ရြာသားမ်ားထဲတြင္ ၾသဂုတ္၂၅ရက္ကအၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ သတ္ျဖတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည့္ အင္းဒင္ေက်းရြာသား ဦးေမာင္နီ၏ သားမ်ား ပါ၀င္ေနၿပီး ၄င္းတို႔ႏွင့္အတူ လက္စားေျခလိုေနေသာ အင္းဒင္ရြာသား ၁၀ဦးခန္႔က သတ္မည့္ေနရာကို လမ္းျပကာ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက လုံၿခဳံေရးလုိက္ပါေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

 အၾကမ္းဖက္သမား၁၀ဦးကို သတ္ခဲ့ပံုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပဲ႐ုံသုႆန္ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ရြာသားအခ်ိဳ႕က ေတာင္ကုန္း၂ခုၾကား လွ်ဳိအတြင္းက်င္းတူးခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေနာက္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမား၁၀ဦးအား က်င္းအတြင္း ဆင္းေစၿပီး ဦးေမာင္နီ၏ သားျဖစ္သူ ၂ ဦးႏွင့္ ရြာသား၁ဦးတုိ႔က ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို ဓားျဖင့္ခုတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎ေနာက္႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ေနသျဖင့္ က်င္းအနီးရွိလုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္ ၄ ဦး က ေသနတ္ျဖင့္ ၀င္ေရာက္ပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

အဆိုပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပါ၀င္ပတ္သက္သူရြာသားမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕တုိက္ခိုက္မႈစည္းမ်ဥ္းမ်ား (Rules of Enganement) အားခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ေသာ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အထက္ဌာနအဆင့္ဆင့္သို႔ တင္ျပခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ျဖစ္စဥ္တြင္ တုိက္႐ုိက္ပါ၀င္ပတ္သက္မႈမရွိေသာ္လည္း ကြပ္ကဲရန္တာ၀န္ရွိသူမ်ားကိုလည္း လုိအပ္သလုိ ေဖာ္ထုတ္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လည္းတပ္မေတာ္က အသိေပးထားသည္။