သမိုင္းဝင္ ဂုတ္ထိပ္ တံတား

.

ဓာတ္ပံု - သူရ/မဇၩိမ

ရန္ကုန္၊  ဒီဇင္ဘာ ၃၀။        ။ အက္ရွင္ကား ၊ စတန္႔ကားမ်ားထဲမွဇာတ္ဝင္ခန္းမ်ားလို ၊ ေနာက္ဆံုးထြက္ ဇာတ္ကား Murder On The Orient Express ထဲမွလို ဇာတ္ဝင္ခန္းထဲမွ တံတားအလား ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တည္ရွိသည့္ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္ သက္တမ္းရွိ ဂုတ္ထိပ္တံတားျဖစ္သည္။

ဂုတ္ထိပ္တံတားသည္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တည္ရိွၿပီး ေတာင္ၾကား ႏွစ္ခုကို ျဖတ္၍ ေဖာက္လုပ္တည္ေဆာက္ထားသည့္ ကမ ၻာ့အျမင့္ဆံုး ရထားလမ္းတစ္ခုအျဖစ္လည္း ထင္ရွားခဲ့သည္။

ဂုတ္ထိပ္တံတားသည္ မႏၱေလး-လား႐ိႈး မီးရထားလမ္းေပၚ ရိွ ေနာင္ခ်ိဳဘူတာ ႏွင့္ ေနာင္ပိန္ ဘူတာအၾကားတြင္ တည္ရိွျပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္လည္း ေနာ္ခ်ိဳၿမိဳ႕မွာ တဆင့္ သြားေရာက္ႏိုင္ၾကသည္။ အဆိုပါ ဂုတ္ထိပ္တံတား ကိုေတာ့ ယခင္က ခရီးသြားမ်ားကို လမ္းေလွ်ာက္ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါမွာေတာ့ တံတားၾကီး ေရရွည္ႀကံ႕ခိုင္မႈရိွေစရန္ ႏွင့္ ခရီးသြားမ်ားအသက္အႏၱရာယ္ မျဖစ္ေစရန္ ျဖတ္သန္းခြင့္ကို တားျမစ္ထားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဂုတ္ထိပ္တံတားကို လာေရာက္ေလ့လာသည့္ ခရီးသြားမ်ား အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ အေပ်ာ္စီး ရထားျဖင့္ တံတားေပၚသို႔ ျဖတ္သန္းႏိုင္သည္။ အေပ်ာ္စီးရထားသည္ ဂုတ္ထိပ္ဘူတာ မွ စတင္ထြက္ခြာျပီး တံတားတစ္ဖက္ကေန ဂုတ္ထိပ္ဘူတာသို႕ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အေပ်ာ္စီးရထား တစ္ပတ္ကိုေတာ့ တေယာက္လွ်င္ က်ပ္ ၅၀၀၀ ေပးရျပီး တစ္ေခါက္လွ်င္ အေယာက္ ၂၀ ခန္႔ စီးႏိုင္သည္။

ဂုတ္ထိပ္တံတားကို ၁၉၀၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ေဆာက္လုပ္ခဲ့ကာ ၁၉၀၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ျပီးစီးခဲ့ျပီး ၁၉၀၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ အျမင့္ ေပ ၂၂၆၀ ေပ မွာ တည္ရိွၿပီး တံတားႀကီးကို ေထာက္ပင့္ထားသည့္ သံတိုင္မ်ားအနက္ အျမင့္ဆံုး တိုင္သည္ ေပ ၃၂၀ ျမင့္၍ တံတားအက်ယ္ ၁၂၀ ရိွကာ အနိမ့္ဆံုး သံတုိင္သည္ ၄၅ ေပခန္႔ ရိွသည္။ ေပ ၃၀၀ ေက်ာ္မတ္ေစာက္သည့္ ေတာင္ၾကား ၂ ခုကို ျဖတ္သန္း ေဖာက္လုပ္ထားျပီး တံတားသံတိုင္ေပါင္း ၁၆ ခု ရိွျပီး တံတားေပ အရွည္ ကေတာ့ ေပ ၂၂၆၀ ေပ ရိွသည္။

တံတားေအာက္ရိွ လိုဏ္ဂူေအာက္တြင္ ျဖတ္သန္းစီးဆင္းေနသည့္ ျမစ္ေရျပင္ မွ အထက္ ေပ ၈၂၅ ျဖစ္ၿပီး အျမင့္ဆံုးေထာက္တိုင္ အေပၚရိွ သံလမး္သည္ ေျမျပင္မွာ ေပ ၃၃၅ ေပျမင့္ကာ အဆုိပါတံတား တည္ေဆာက္ ခဲ့စဥ္က ကုန္က်စရိတ္ကေတာ့ ေခတ္ကာလအလိုက္ ကုန္က်စရိတ္ စတာလင္ေပါင္ ၁၁၃၂၀၀ ကုန္က်ခဲ့သည္။