တရုတ္ စက္ရံုကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ၆ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း အနိမ့္ဆံုးသို႔ က်ဆင္း

.

ေပက်င္း၊ ၾသဂုတ္ - ၂၁ ။        ။ ကမၻာ့ဒုတိယ စီးပြားေရးအင္အားအႀကီးမားဆံုး တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ စက္ရံုကုန္ထုတ္လုပ္မႈမွာ ၆ႏွစ္တာကာလအတြင္း အျမန္ဆံုးႏႈန္းျဖင့္ က်ံဳ႕၀င္သြားေနသည္ဟု ဘီဘီစီ သတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ PMI ဟုေခၚသည့္ ပုဂၢလိက ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ၀ယ္လိုအားညႊန္းကိန္းမွာ ဇူလိုင္လက ၄၇.၈ရွိခဲ့ရာမွ ၾသဂုတ္လတြင္ ၄၇.၁သို႔ က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။

ဤညႊန္းကိန္းတြင္ အမွတ္၅၀ေအာက္ေရာက္သြားပါက သက္ဆိုင္ရာက႑တြင္ က်ံဳ႕၀င္သည္ဟု ယူဆၿပီး အမွတ္၅၀အထက္ တစ္မွတ္တက္လာလွ်င္လည္း ႀကီးထြားသည္ဟု ယူပါသည္။ ျပည္တြင္းျပည္ပ ၀ယ္လိုအား လံုးပါးပါးေနခ်ိန္တြင္ ၾသဂုတ္လ ၂၁ရက္ေန႔ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ကမၻာႏွင့္အ၀န္းတြင္ တရုတ္စီးပြားေရးမွာ ဆက္လက္က်ဆင္းရန္ ဦးတည္ေနသည္ဟူေသာ စိုးရိမ္စိတ္မ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့ သည္။   

ၾသဂုတ္လ ၂၁ရက္ေန႔ အခ်က္အလက္မ်ားအရ တရုတ္ စက္ရံုကုန္ထုတ္စြမ္းအားမွာ ကမၻာႏွင့္အ၀န္း စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္း သည္းသန္ေနခဲ့သည့္ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ မတ္လေနာက္ပိုင္းတြင္ အနိမ့္ဆံုးျဖစ္ၿပီး၊ ညႊန္းကိန္း အမွတ္၅၀ေအာက္သို႔ ၆လဆက္တိုက္ နိမ့္ဆင္းသြားခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ၾသဂုတ္လအေစာပိုင္းက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ တရား၀င္အခ်က္အလက္မ်ားအရ ၿပီးခဲ့သည့္ ၃လပတ္ကာလတြင္ ထပ္မံက်ဆင္းသြားခဲ့ၿပီး တရုတ္စီးပြားေရးမွာ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ အနိမ့္ဆံုး ၇ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ျပန္႔ကားႀကီးထြားေနခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၁၅ႏွစ္တာအတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ႏွစ္စဥ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရည္မွန္းခ်က္ ၇.၅ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ လြဲေခ်ာ္သြားခဲ့ရသည္။  

CMC ေစ်းကြက္ကုမၸဏီမွ ေစ်းကြက္ကြၽမ္းက်င္သူ နစ္ကိုလတ္ တီရိုကမူ တရုတ္၏ က်ရိပ္ျပေနသည့္စီးပြားေရးက ကမၻာႏွင့္အ၀န္း စီးပြားေရးနာလံထရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ပ်က္ျပားသြားေစႏိုင္သည္ဟု သတိေပးခဲ့သည္။

‘မ်က္ေမွာက္ေခတ္တရုတ္ျပည္ဟာ ကမၻာႀကီးရဲ႕ စက္ရံုမွ်သာမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ကမၻာႀကီးရဲဲ႕ ထုတ္ကုန္ေတြနဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈေတြကို အေရးပါတဲ့ စားသံုးသူလည္းျဖစ္ေနၿပီ။ ကုမၸဏီေတြ၊ စက္ရံုေတြေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားဟာတရုတ္စားသံုးသူေတြအေပၚ မွီခိုေနရေပမယ့္လည္း အခု တရုတ္စားသံုးသူေတြဟာ ၀ယ္လိုအားက်ဆင္းေနၿပီ။ တရုတ္ႀကီးႏွာေခ်ေနၿပီဆိုရင္ တစ္ကမၻာလံုး အေအးမိမွာပဲ’’ဟု ၄င္းကေျပာၾကားခဲ့ သည္။