သမၼတအားရာထူးမွဆင္းေပးရန္ ဂြာတီမာလာျပည္သူမ်ား ခ်ီတက္ဆႏၵျပ၍ေတာင္းဆို

.

 

ဂြာတီမာလာစီးတီး၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၇ ။             ။ ဂြာတီမာလာသမၼတဂ်င္မီမိုရာလက္စ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွ အမတ္သံုးပံုႏွစ္ပံုခန္႔အား ရာထူးမွႏႈတ္ထြက္ သြားေပးရန္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ   ျပည္သူမ်ားက ႏုိင္ငံ၏ျမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ ဂြာတီမာလာစီးတီး၌ ၾကာသာပေတးေန႔က ခ်ီတက္ဆႏၵျပ၍ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါျငိမ္းခ်မ္းစြာခ်ီတက္ဆႏၵျပပြဲ၌ ပါ၀င္ခဲ့ၾကသူမ်ားမွာ ဂြာတီမာလာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ လူ႕အဖြဲ႔အစည္းေပါင္းစံုမွ ျဖစ္ျပီး ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ သူတို႔၏ပါေမာကၡမ်ားအပါအ၀င္ အလုပ္သမားေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ေဒသခံတုိင္းရင္းသား ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။

ခ်ီတက္ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ နဖူးစီးစာတန္းမ်ား၊ ေအာင္လံတံခြန္မ်ားကိုကိုင္ေဆာင္ျပီး သမၼတမိုရာလက္စ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္းရွိထုိင္ခံုေနရာ ၁၅၈ ခံု၌ ေနရာယူထားေသာ အမတ္ေပါင္း ၁၁၂ဦးခန္႔အား “ ငါတုိ႔စီက ခြင့္လႊတ္ မႈကို မင္းတို႔ေတာင္းခံရမယ္။ မင္းတို႔ခိုးယူထားတာေတြ ျပန္ေပးၾကပါ” ဟု တစ္ႏုိင္ငံလံုးကိုယ္စား ေတာင္းဆိုခဲ့ ၾကသည္။

ဒါ့အျပင္ ဆႏၵျပပြဲ၏ေနာက္ကြယ္၌ရွိေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ျပည္သူပိုင္ဆိုင္ေသာအရင္းအျမစ္မ်ားကို ျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိရွိအသံုးခ်ႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ပိုမိုေျပာင္းလဲဖို႔အလုိရွိေနၾကသည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖုိ႔ ေတာင္းဆိုေနၾကေသာ အခ်က္မ်ားထဲ၌ ႏုိင္ငံေရးစည္းရံုးပြဲ၌ ေငြေၾကးအသံုးျပဳပံုနည္းလမ္း အသစ္မ်ားကို ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳရန္၊ ပါတီအားလံုးအေနျဖင့္ မီဒီယာမ်ားကို လြတ္လပ္စြာအသံုးျပဳႏုိင္ခြင့္ႏွင့္ အျခားအခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည္။

“ပိုမိုးတရားမွ်တျပီး ဒီမိုကေရစီက်တဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္လာဖုိ႔အတြက္ က်ေနာ္တို႔ေတာင္းဆိုေနတာျဖစ္ပါတယ္” ဟု အယ္လ္ဗာရာဒိုက ေျပာခဲ့သည္။

ျပီးခဲ့ေသာစက္တင္ဘာလက ကုလသမဂၢမွေထာက္ပံ့ထားေသာ ဂြာတီမာလာ၌ ျပစ္ဒဏ္မခတ္ခံရမႈအား ဆန္႔က်င္ေသာ ႏုိင္ငံတကာေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ ( CICIG) အဖြဲ႔သည္ မိုရာလက္စ္အား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က သူ၏မဲဆြယ္ စည္းရံုးပြဲအတြက္ ရန္ပံုေငြမ်ားကိုတရားမ၀င္သံုးစြဲခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲေျပာဆိုခဲ့ျပီး သမၼတအားတရားစြဲဆိုဖုိ႔ ျပစ္ဒဏ္ မခတ္ခံရမႈအား ရုတ္သိမ္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္က ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ ယင္းကိစၥမွာ ယခုလို ျပည္သူမ်ားဆႏၵျပရျခင္း၏ အေၾကာင္းကိစၥတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းလည္းျဖစ္သည္။