ဓာတ္အားချပင္ဆင္ရာတြင္ ၀င္ေငြနည္းမိသားစုမ်ားပါ ထည့္စဥ္းစားထားဟု လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ ဒု၀န္ႀကီးေျပာ

.

ေနျပည္ေတာ္၊ ႏို၀င္ဘာ ၁၄ ။           ။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရန္ စီစစ္ခ်က္မ်ား ေကာက္ယူေနေသာ္လည္း အခ်ိန္ မသတ္မွတ္ထား ေသးေၾကာင္း သိရျပီး မီတာခ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခ်ိန္တြင္ ၀င္ေငြနည္းပါးေသာ မိသာစုမ်ားအတြက္ အခက္အခဲ မရိွေစရန္ စဥ္းစားထားေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ ဒုတိယ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္က  ယေန႔ ေျပာသည္။

ယေန႔ ႏို၀င္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အျပီးတြင္ ေျပာျခင္း ျဖစ္သည္။

 “Analysis (စီစစ္ခ်က္) လုပ္ေနျပီးေတာ့ မွ တကယ္တမ္းေျပာရလို႔ရွိရင္ ဓာတ္အားခကို ျပင္ဆင္သတ္မွတ္တဲ့ အခ်ိန္က်လို႔ရွိရင္လည္း တကယ့္ကို ၀င္ေငြနည္းပါးေသာ မိသားစုေတြ အတြက္ဆိုရင္ တအားဘယ္လိုမွ ခက္ခဲသြားေစတဲ့ အခ်ိန္မ်ိဳးမေရာက္ရေအာင္ ဒါမ်ိဳးေတြစဥ္းစားတာေပါ့။ အဲ့ေတာ့ အဲ့လိုမ်ိဳးစဥ္းစားတယ္”လို႔ ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္က မီဒီယာမ်ားကို ေျပာသည္။

လက္ရိွတြင္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးသုံးစြဲသည့္ ပမာဏအား အိမ္သုံး၊ စီးပြားေရးသုံး၊ စက္မႈလုပ္ငန္းသုံးမ်ားအေပၚတြင္ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားကို  အခ်ိန္ယူ ေကာက္ခံေနသည္။

လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ရာတြင္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅တြင္  တစ္ယူနစ္ ထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္သည္ ၇၄.၈၅က်ပ္ခန္႔ရွိျပီး ေရာင္းရေငြသည္ ၇၄.၁၄ က်ပ္ခန္႔ျဖစ္ကာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား တစ္ယူနစ္လွ်င္ အရႈံး ၀.၇၁ က်ပ္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅-၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္ တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၉၀.၆၅ က်ပ္ထိ တိုးျမွင့္လာျပီး တစ္ယူနစ္ပ်မ္းမွ် ေရာင္းရေငြ ၇၀ က်ပ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တစ္ယူနစ္လွ်င္ က်ပ္ ၂၀ အရံႈးေပၚေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီး ဌာနမွ သိရသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ တြင္ တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၉၆ က်ပ္ထိ တိုးျမင့္လာျပီး တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၆၉ က်ပ္ ရရိွေသာေၾကာင့္  ၂၇ က်ပ္ အရံႈးေပၚခဲ့ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ ဒုတိယ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္က  ေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၆) မွ ဦးေဖတင္၏ ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္က႑ တည္ျငိမ္ျမင့္မားလာေစမည့္ အစီအစဥ္ေကာင္းမ်ား ရွာေဖြလုပ္ေဆာင္ေနျခင္း အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ အေပၚတြင္ ယေန႔က်င္းပသည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္း ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။