အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးကို ကာကြယ္ေနေၾကာင္း အမ်ိဳးသားေန႔တြင္ ဒီခ်ဳပ္ ေၾကညာ

.

ဓာတ္ပံု - သူရ/ မဇၩိမ

ရန္ကုန္ ႏို၀င္ဘာ ၁၃ ။                ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားအမွတ္သရုပ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဂုဏ္သိကၡာကိုလည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးကိုလည္းေကာင္း ရုန္းကန္ကာကြယ္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ယေန႔က်ေရာက္ေသာ အမ်ိဳးသားေန႔တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က အသိေပးလိုက္သည္။

အမ်ိဳးသားေအာင္ပြဲေန႔ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္က်င္းပေသာ အမ်ိဳးသားေန႔ အခမ္းအနား သဘာပတိမိန္႔ခြန္းတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း အေလးထား ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ လတ္တေလာ အႏၱရယ္ဇံုအတြင္းက်ေရာက္ေနသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ျပႆနာသည္လည္း ပဓါနက်က်ေျဖရွင္းရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္ဟု သဘာပတိ ေဒါက္တာမ်ိဳးညြန္႔က  ဆိုသည္။

ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတြင္ ၾကံဳေတြ႔ရေလ့ရွိသည့္ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအပါအ၀င္ ဘက္ေပါင္းစံု အက်ပ္အတည္းမ်ား၊စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ျပည္သူႏွင့္အတူ မဆုတ္မနစ္ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းလွ်က္ရွိေၾကာင္း ၊အလားတူ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရးသည္လည္း အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း သဘာပတိ မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည္သြင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

ယေန႔က်ေရာက္ေသာအမ်ိဳးသားေန႔သည္ ၇၉ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားေန႔ျဖစ္သည္။

၁၉၂၀ ျပည္႔ႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားက ကိုလိုနီပညာေရးစနစ္ကို ဆန္႔က်င္ သပိတ္တိုက္ပြဲ ဆင္ႏြဲခဲ့သည့္ သမိုင္း၀င္ အမ်ဳိးသားေရးလွႈတ္ရွားမႈေန႔ရက္ကို ဂုဏ္ျပဳၿပီး တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁၀ ရက္ကို (အမ်ိဳးသားေအာင္ပြဲေန႔ )အမ်ိဳးသားေန႔ အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။