ခ်င္းျပည္နယ္မွ ရိေရကန္အား ၂၀၁၈ တြင္ အာဆီယံအေမြအႏွစ္နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္ရန္ ျမန္မာၾကိဳးပမ္း

.

 

ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ခ်င္းျပည္နယ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းေဒသမွ ရိဒီလ္ဟုလူသိမ်ားေသာ ရိေရကန္အား လာမည့္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံအေမြအႏွစ္နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ၾကိဳးပမ္းေနၾကေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သတင္းဌာန၏တင္ျပမႈကို ရွင္ဟြာသတင္းေအဂ်င္စီက ကိုးကား၍ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အသည္းႏွလံုးပံုစံ ေကာက္ေၾကာင္းမ်ားရွိသည့္ ရိေရကန္သည္ ျမန္မာ-အိႏိၵယနယ္စပ္မွ ၃ ကီလိုမီတာခန္႔ကြာ ေ၀းေသာ အရပ္၌ရွိသည့္ သဘာ၀ေရကန္ၾကီးျဖစ္ျပီး ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ ၂၉၆၆ ေပခန္႔တြင္ တည္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

တစ္ဆက္တည္းတြင္ ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္လာရန္ရည္ရြယ္ျပီး ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ေဟာ္တယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ၾကီးဌာနတို႔မွ ပူးေပါင္းစီမံကာ ေဟာ္တယ္ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းမ်ားကို စတင္လုပ္ကိုင္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။