ပဋိပကၡေဒသ ျဖစ္ျဖစ္၊ မျဖစ္ျဖစ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားလုံၿခဳံေရး အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္မႈ မ႐ွိဟုဆို

.

ရန္ကုန္ ႏိုဝင္ဘာ ၉ ။              ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာ ေဒသမ်ား၊ ပဋိပကၡအလြန္ႏွင့္ ပဋိပကၡမျဖစ္ပြားေသာေဒသမ်ား ၌ပင္လၽွင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ လုံၿခဳံေရးအတြက္ အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္မႈမ႐ွိေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ က်ား/မတန္းတူေရး မဟာမိတ္အဖြဲ႔ (AGIPP ) မွ ေကာ္မတီဝင္ ေဒၚနန္းျဖဴျဖဴလင္းက ေျပာသည္။

ယေန႔ ႏိုဝင္ဘာ ၉ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ AGIPP ႐ုံးတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိးသမီး ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာကိစၥ ရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ရွိလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္   ေ႐ွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပဳလုပ္သည့္ စာနယ္ဇင္ရွင္းလင္းပြဲအၿပီး ေျပာၾကားခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။

" အမ်ဳိးသမီးလုံၿခဳံေရးလို႔ေျပာလိုက္တဲ႔အခါမွာ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားတဲ႔ေဒသမွာတင္မဟုတ္ဘူး၊ က်န္တဲ႔ ပဋိပကၡအလြန္မွာလည္း မလုံၿခဳံဘူးလို႔ ခံစားေနရ တယ္လို႔ ကြ်န္မတို႔ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးမွာ တက္ေရာက္လာၾကတဲ႔ ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းက အမ်ဳိး သမီးေတြက တင္ျပၾကပါတယ္၊ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေဒသေတြျဖစ္တဲ႔ နယ္စပ္က အမ်ဳိး သမီးေတြဆိုရင္ ပိုၿပီးေတာ့ လုံၿခဳံေရးကို စိုးရိမ္ေနရတယ္၊ ပဋိပကၡ ျပန္ျဖစ္မွာလည္း ေၾကာက္ေနၾကတယ္၊ စားနပ္ရိကၡာ မဖူလုံမွာလည္း ေၾကာက္ေနတဲ႔အျပင္ မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၲရာယ္ကလည္း အႀကီးအက်ယ္ ကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနတယ္" ဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ က်ား/မတန္းတူေရး မဟာမိတ္အဖြဲ႔ ( AGIPP ) မွ ေကာ္မတီဝင္ ေဒၚနန္းျဖဴျဖဴလင္းက ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ယင္းနယ္စပ္ေဒသ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသ မ်ား႐ွိအမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ႐ုပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာမ်ားထိခိုက္ေနရသည့္အျပင္ လုပ္ကိုင္စား ေသာက္ရသည့္လယ္ယာေျမမ်ားဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားလည္း ႀကဳံေတြ႔ရသည္ဟု ေဒၚနန္းျဖဴျဖဴလင္းက ဆက္လက္ ေျပာျပသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ က်ား/မတန္းတူေရး မဟာ မိတ္အဖြဲ႔ ( AGIPP ) ၏ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္း အေဝးကို ၿပီးခဲ႔သည့္ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္ႏွင့္ ၂၉ ရက္ေန႔မ်ားက ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။ ယင္း ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးတြင္ AGIPP အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား တက္ ေရာက္ခဲ႔ၾကၿပီး အမ်ဳိးသမီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾက သည္။

" အမ်ဳိးသမီးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြအတြက္ လုံၿခဳံေရး အရၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္မွာျဖစ္သြား တဲ႔ ကိစၥဆိုရင္ အလုပ္ႀကံခံလိုက္ရတာေလ၊ အမ်ဳိး သမီး ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္းမွာ ပါဝင္လာ ဖို႔လိုတယ္၊ သူတို႔အျမင္ေတြလည္း ထည့္သြင္းဖို႔ လိုတယ္၊ အထူးသျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာဆိုရင္ သူတို႔အျမင္ေတြ ထည့္သြင္းဖို႔လိုတယ္၊ အဓိကက ေတာ့ သူတို႔လုံၿခဳံေရးကို အစိုးရအေနနဲ႔ ဂရုျပဳဖို႔ လိုတယ္၊ အမ်ဳိးသမီးေတြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးထဲပါဝင္လာ ရင္ သူတို႔ရဲ႕လုံၿခဳံေရးအတြက္ အထူးဂရုျပဳဖို႔ လို အပ္တယ္" ဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ က်ား/မ တန္း တူေရး မဟာမိတ္အဖြဲ႔ ( AGIPP ) မွ ေကာ္မတီဝင္ ေဒၚဘန္ဆိုင္းဘူက ေျပာသည္။

ေအာက္တိုဘာလတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ႔သည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ က်ား/မ တန္းတူေရး အေျခအေန၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ဦးေဆာင္ပါဝင္မႈအေျခအေနတို႔အေပၚ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္အတြင္း ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္ အစုအဖြဲ႔ မ်ားအားလုံး၏ ရႈျမင္နားလည္သေဘာေပါက္မႈ အားနည္းေနသည္ဟူေသာ အခ်က္အပါအဝင္ အခ်က္ ၃ ခ်က္ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခဲ႔သည္။

ထို႔ျပင္ ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႔ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖ႐ွင္းရန္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အျမန္ဆုံးရ႐ွိရန္ စစ္ပြဲမ်ားရပ္တန္႔ေပးရန္၊ နည္းမ်ဳိးစုံအၾကမ္းဖက္မႈ မ်ား ရပ္တန္႔ရန္ႏွင့္ တရားမၽွတမႈႏွင့္ လုံၿခဳံမႈကို အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္သည့္အေျခအေနမ်ားရ႐ွိရန္တို႔ အတြက္ သက္ဆိုင္ရာအစုအဖြဲ႔မ်ားအားလုံးကို အေထာက္အထား၊ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ တင္ျပ ေတာင္းဆိုရန္အခ်က္အပါအဝင္ အခ်က္ ၆ ခ်က္ကို ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ခဲ႔ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ က်ား/မတန္းတူေရး မဟာမိတ္အဖြဲ႔ ( AGIPP ) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံး ဆိုင္ရာအမ်ဳိးသမီးေရးရာေကာ္မတီ ( MNCWA ) ၏ အမ်ဳိးသမီး ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ နည္း ပညာအႀကံေပးအဖြဲ႔ ( WPSTWG ) ၏ ပူးတြဲဥကၠ႒ ( Co - Chair ) အေနျဖင့္ တာဝန္ယူ ထားသည့္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္။