ကြၽဲေကာပင္စုိက္ပ်ဳိးေရး အပုိင္း (၃)

.

                                           

ကြၽဲေကာပင္ အပြင့္စပြင့္တဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ ေျမၾသဇာကို ေကြၽးေပးရပါမယ္။ အထူးသျဖင့္ သဘာ၀ေျမၾသဇာေတြ ျဖစ္တဲ့ ႏြားေခ်း၊ ၾကက္ေခ်းတို႔ကို ထည့္ေပးရပါတယ္။

 ယိုးဒယား၊ တီဆူပါ၊ ပိုတက္ စတဲ့ဓာတ္ေျမ ၾသဇာေတြကို ေကြၽးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အပင္ပတ္လည္ကို ေျမာင္းေဖာက္ၿပီး ေကြၽးေပးတာဟာ သင့္ေတာ္တဲ့ နည္းလမ္းျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 အပင္ေနေရာင္ျခည္ရရွိဖို႔နဲ႔ မလိုအပ္တဲ့ကိုင္းေတြက အပင္ရဲ႕အဟာရစုတ္ယူတာေတြကို ကာကြယ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ကြၽဲေကာပင္ရဲ႕ ပတ္လည္ကို ရင္းလင္းေပးဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။

 ေစ်းကြက္၀င္တဲ့ ကြၽဲေကာမ်ဳိးေတြကေတာ့ ပန္းေရာင္တစ္လို႔ေခၚတဲ့ ေမာ္လၿမိဳင္ကြၽဲေကာမ်ဳိး၊ ေနာက္ တစ္မ်ဳိးကေတာ့ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ၀င္ေရာက္လာတဲ့ ပ်ားရည္ဆန္းကြၽဲေကာမ်ဳိး တ႐ုတ္လူမ်ဳိးေတြ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ ပတၱျမားမ်ဳိးနဲ႔ အတြင္းသားအစိမ္းေရာင္ရွိတဲ့ ေက်ာက္စိန္းမ်ဳိးတို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္ပေစ်းကြက္၀င္ကြၽဲေကာသီးေတြရရွိဖို႔အတြက္ အသီးအႏွံေတြကို အိတ္စြတ္ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အိတ္စြတ္ျခင္းအားျဖင့္ အသီးရဲ႕အေရာင္အေသြးလွပသလို အသီးရဲ႕ အတြင္းသားလည္း ႏူးညံ့ေစပါ တယ္။ ဒါ့အျပင္ သီးထိုးရင္ပိုက်ေရာက္မႈကိုလည္း ကာကြယ္ေပးႏုိင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ကြၽဲေကာသီးဟာ အခုဆိုရင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေစ်းကြက္ေတြ ရရွိေနတာေၾကာင့္ ၿခံစိုက္ေတာင္သူေတြအတြက္ စိုက္ပ်ဳိးဖို အေကာင္းဆံုးသီးႏွံတစ္ခု ျဖစ္လာေနပါၿပီ။ 

ကြၽဲေကာပင္ စုိက္ပ်ဳိးေရး အပုိင္း(၁)

ကြၽဲေကာပင္ စုိက္ပ်ဳိးေရး အပုိင္း (၂)