ျမန္မာ့ၾကက္ေမြးျမဴေရး ေရရွည္ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြက်င္းပ

.

ျမန္မာ့ၾကက္ေမြးျမဴေရးေရရွည္ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြကို ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ မႏၱေလးစြမ္းဟိုတယ္၌ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအဖဲြ႕ခ်ဳပ္က ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့သည္။

အဆုိပါအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ျပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလ ၂၉ရက္က ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြမွ ရလဒ္မ်ားအား တက္ေရာက္လာသူမ်ားကေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျပီး အုပ္စုဖဲြ႕ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

''ဒီအလုပ္ရံု ေဆြေႏြးပဲြက ျပီးခဲ့တဲ့လက ေနျပည္ေတာ္မွာ လုပ္ခဲ့တဲ့ပဲြက ရလာဒ္ေတြကိုျပန္ေဆြးေႏြးတာေတြ၊ အဲဒီအခ်က္ေတြကို ဘယ္လိုအေကာင္အထည္ေဖာ္မလဲဆုိတာေတြကို   ျပန္ေဆြးေႏြးမွာပါ။ ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ လုပ္ငန္းေတြကို ေဆာင္ရြက္မယ့္ပုဂၢိဳလ္ေတြ အဖဲြ႕အစည္းေတြကို အခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္တာေတြကို အၾကံျပဳတာေတြ ပါတယ္''ဟု မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး   ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ေက်ာ္ထင္က ေျပာသည္။

အဆုိပါအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ထိုင္းနိုင္ငံေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာနက ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္က ထိုင္းနိုင္ငံ၏ ၾကက္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းဖံြ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္မ်ားအား ျပန္လည္မွ်ေဝခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြမွ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတိုးတက္ေရး၊ ေစ်းကြက္တည္ျငိမ္ေရး၊ မူဝါဒခ်မွတ္ေရး  အစရိွေသာ ေခါင္းစဥ္ ၃ ခုေအာက္မွ အခ်က္ ၂၀ ေက်ာ္တို႔ အတည္ျပဳ ထြက္ေပၚခဲ့သည္။