ကြၽဲေကာပင္ စုိက္ပ်ဳိးေရး အပုိင္း(၁)

.

                      

ကံေကာင္းပင္လို႔ေခၚတဲ့ ကြၽဲေကာ္ပင္ဟာ ႏွစ္ရွည္သီးႏွံတစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ အႏွစ္ သံုးဆယ္ အထိ စိုက္ပ်ဳိး ျဖစ္ထြန္းႏိုင္ပါတယ္။ ေျမအေနအထား ကေတာ့ ေျမစီးဆန္တဲ့ ႏႈန္းေျမကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ ပါတယ္။ ပူအိုက္စြတ္စိုတဲ့ ရာသီဥတုဟာ ကြၽဲေကာပင္ စိုက္ပ်ဳိးဖို႔ သင့္ေတာ္ပါတယ္။

 အရသာရွိၿပီး ေစ်းကြက္၀င္တဲ့ ကြၽဲေကာသီး ရရွိဖို႔အတြက္ ပ်ဳိးပင္ေရြး ခ်ယ္တဲ့ေနရာမွာ ေရာဂါရွင္းတဲ့ မ်ဳိးသန္႔တဲ့ အပင္ေတြ ရရွိဖို႔လို အပ္ပါတယ္။ ကြၽဲေကာပင္ကို အေစ့ကေနစိုက္ပ်ဳိးလို႔ ရသလို ေျမထုတ္စည္းၿပီး ကိုင္းကူးတဲ့ နည္းနဲ႔လည္း စိုက္ပ်ဳိးလို႔ရပါတယ္။

အေစ့ကေန စိုက္ပ်ဳိးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အပင္ျဖစ္ထြန္းဖို႔ အခ်ိန္ၾကာတဲ့အတြက္ စိုက္ပ်ဳိးၿပီး ငါးႏွစ္ကေနမွ စၿပီးအသီးသီးပါတယ္။ ကိုင္းကူးစိုက္ပ်ဳိး မယ္ဆိုရင္ ေတာ့ သံုးႏွစ္ကေန အသီးသီးတဲ့အတြက္ အခ်ိန္ကုန္ သက္သာတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကိုင္းကူး စိုက္ပ်ဳိးျခင္းဟာ အပင္ႀကီးထြားႏႈန္းျမန္ၿပီး။ အသီးလည္း ပိုျဖစ္ထြန္းပါတယ္။

အပင္တစ္ပင္ႏွင့္ တစ္ပင္ကို အနည္းဆံုးေပ ၂၀ ခန္႔ခြာၿပီး စိုက္ပ်ဳိးသင့္ပါတယ္။ တစ္ဧကကို ကြၽဲေကာ အပင္ ၁၀၀  စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ၿပီး၊ ခန္႔မွန္းကုန္က်စာရိတ္အေနနဲ႔ကေတာ့ ေငြက်ပ္ငါးသိန္းမွ် ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ကြၽဲေကာစိုက္ပ်ဳိးသင့္တဲ့ အခ်ိန္ေတြကေတာ့ ဇြန္လႏွင့္ ဇူလိုင္လေတြမွာ စိုက္ပ်ဳိးႏုိင္ပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာလႏွင့္ ဇန္န၀ါရီလေတြကေတာ့ အပြင့္ပြင့္ၿပီး အသီးသီးတဲ့ ကာလေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏွစ္စဥ္ ဇူလိုင္လႏွင့္ ၾသဂုတ္လေတြမွာ အသီးကို ခူး ဆြတ္ႏိုင္ၿပီး၊ အသီးခူးကာလဟာ ၂ လေလာက္ၾကာျမင့္ တယ္လို႔လဲသိရပါတယ္။