ေရႊေရာင္အတိလႊမ္းေနေသာ ထိုင္းဘုရင္ႀကီး ဘူမိေဘာ၏ ေလာင္တိုက္ေတာ္ တည္ေဆာက္မႈ အၿပီးသတ္

.

 

ဘန္ေကာက္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ။              ။ နတ္ရြာစံ ကံေတာ္ကုန္ ထုိင္းဘုရင္ႀကီး ဘူမိေဘာအား မီးသၿဂိဳဟ္စ်ာပနခ်မည့္ ေတာ္ဝင္ေလာင္တုိက္ေတာ္သည္ အလုံးစုံ တည္ေဆာက္မႈ ၿပီးစီးၿပီျဖစ္သည္။

ျပည္ပမွ ဂုဏ္သေရရွိလူႀကီးမ်ား ဒါဇင္မ်ားစြာ တက္ေရာက္မည့္ ဘုရင္ႀကီး ဘူမိေဘာ စ်ာပနာအတြက္ ေလာင္တိုက္တည္ေဆာက္ေရး အၿပီးသတ္မႈ အခမ္းအနားကို သားျဖစ္သူ လက္ရွိ ထုိင္းဘုရင္ မဟာဝါဇီရာေလာင္ကြန္းက ဂုဏ္ျပဳစကား ေျပာၾကားသည္။

ထိုသို႔ ဂုဏ္ျပဳစကား ခ်ီးက်ဴးၿပီးေနာက္ ဘုရင္ မဟာဝါဇီရာေလာင္ကြန္းက ေလာင္တိုက္ေတာ္ထိပ္တြင္ ထိုင္းဘုရင္မ်ား၏ မင္းေျမာက္တန္ဆာျဖစ္ေသာ ထီးျဖဴကိုးစင္းကို ဖြင့္လွစ္ထားရွိသည္။

ဘုရင္ႀကီးဘူမိေဘာ၏ ေလာင္တုိက္ေတာ္ကို ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေဟာင္းရွိ ေတာ္ဝင္နန္းေတာ္ရာ ေရွ႕တြင္ တည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆယ္လၾကာ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ အဆိုပါ ေလာင္တိုက္ေတာ္တြင္ နတ္သား၊ နတ္သမီး ရုပ္တုအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္း ထုလုပ္ထားရွိသကဲ့သို႔ ဘုရင္ႀကီး၏ အခ်စ္ေတာ္ ေခြးရုပ္တုမ်ားကိုလည္း ထားရွိထားသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္တြင္ ဘုရင္ႀကီးဘူမိေဘာအား မီးသၿဂိဳဟ္မည္ျဖစ္ကာ ငါးရက္တာ စ်ာပနအခမ္းအနားသို႔ ဝမ္းနည္းပူေဆြးေသာ ျပည္သူမ်ား ရာေထာင္ခ်ီကာ လာေရာက္ၾကည့္ရႈဖြယ္ ရွိသည္။

စ်ာပနမတိုင္မီ ေတာ္ဝင္နန္းေတာ္ရာတြင္ ထားရွိထားေသာ ဘုရင္ႀကီးရုပ္ကလပ္ေတာ္အား ေနာက္ဆုံးဖူးေမွ်ာ္ၾကသည့္ ျပည္သူေပါင္းမွာလည္း ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ေျခာက္ပုံတစ္ပုံ ၁၂ သန္းနီးပါး ရွိသည္။

အမ်ိဳးသား ရုံးပိတ္ရက္အျဖစ္ ေၾကညာထားေသာ စ်ာပနာမီးသၿဂိဳဟ္သည့္ ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္ေန႔သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံအား ၁၉၄၆ ခုႏွစ္မွစကာ ေသဆုံးခ်ိန္ ၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာ ၁၃ ရက္အထိ ထီးနန္းစိုးစံခဲ့ေသာ ဘုရင္ႀကီးအား ခ်စ္ျမတ္ႏုိးၾကသည့္ ထိုင္းျပည္သူမ်ားအတြက္ ေနာက္ဆုံးႏႈတ္ဆက္ရသည့္ ေန႔လည္းျဖစ္သည္။