အျငင္းပြားဖြယ္ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ ေထာက္ခံျခင္းႏွင့္ ျပိဳင္ဖက္ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဦးေရႊမန္းကို ရာထူးက ဖယ္ရွားျခင္းျဖစ္ဟု ဦးရဲထြဋ္ေျပာ

.

ဦးေရႊမန္းအား အာဏာရပါတီ၏ ဥကၠ႒အျဖစ္မွ ယခုသီတင္းပတ္အတြင္းက ဖယ္ရွားလုိက္ရျခင္းမွာ ဦးေရႊမန္းသည္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း အျငင္းပြားဖြယ္ရွိသည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ေထာက္ခံသကဲ့သုိ႔ ျပိဳင္ဖက္ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံမႈမ်ားရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီး ဦးရဲထြဋ္က ေျပာလိုက္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ သုံးလခန္႔အလိုတြင္ သူရဦးေရႊမန္းအား ယခုကဲ့သို႔ ပါတီဥကၠ႒ရာထူးမွ ဖယ္ရွားလိုက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အစိုးရက အေသးစိတ္ေျပာဆိုျခင္းမရွိေသးခ်ိန္ သမၼတေျပာေရးဆိုခြင့္လည္း ျဖစ္သူ ဦးရဲထြဋ္က ယခုကဲ့သုိ႔ မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာၾကားလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးေရႊမန္းက ႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီတြင္ လႊတ္ေတာ္ကို ပိုမိုအားေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎၏ ေဖ့ဘုတ္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔က လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားက ေနျပည္ေတာ္ရွိ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီ႐ုံးခ်ဳပ္ကို ဝုိင္းထားခဲ့ခ်ိန္မွစကာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနေပၚတြင္ အေရးပါဆုံးေခါင္းေဆာင္ၾကီးႏွစ္ဦးၾကား ယွဥ္ျပိဳင္မႈမ်ားကို ျမင္သာလာခဲ့ရသည္။

သူရဦးေရႊမန္းသည္ ႏိုဘယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဆက္ဆံရင္းႏွီးမႈကို တည္ေဆာက္လ်က္ စစ္တပ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ယွဥ္ျပိဳင္လာျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဖြဲ႔စည္းပုံျပင္ဆင္ေရး လႈပ္ရွားမႈတြင္လည္း ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳခဲ့သည္ဟု သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။ ႏိုင္ငံကို စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ အရပ္သားတစ္ပိုင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အာဏာေျပာင္းလႊဲအပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးစနစ္မ်ား ျပဳေျပာင္းလဲေရးတြင္ စစ္တပ္လက္တြင္း ဗီတိုအာဏာရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႏွစ္ေပါင္း ၄၉ ႏွစ္တိုင္ေအာင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ဦးေရႊမန္းတို႔ႏွစ္ဦးစလုံးမွာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ အေရးပါသည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။

အာဏာရၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီမွ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ျပီးခဲ့သည့္သီတင္းပတ္မ်ားက ဦးေရႊမန္း၏ လက္ေအာက္တြင္ ပါတီမူဝါဒေရးရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး စိုးရိမ္ဖြယ္ရာမ်ားရွိေနပါျပီဟုသည္ကို ေဖာ္ျပသည့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္စာတစ္ေစာင္အား သမၼတဦးသိန္းစိန္ထံသို႔ ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း ဦးရဲထြဋ္က ေျပာသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပိဳင္ဖက္ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ဆံမႈကလည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေၾကာင္း ဦးရဲထြဋ္က ေျပာေသာ္လည္း မည္သည့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္သည္ဆိုသည္ကိုမူ ေျပာဆုိရန္ ျငင္းဆန္သည္။

ဦးေရႊမန္းအား ဖယ္ရွားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ပါတီပုံရိပ္ထိခိုက္မႈရွိႏိုင္ခ်ိန္တြင္ ဦးရဲထြဋ္က ဦးေရႊမန္းသည္ ပါတီႏွင့္ ႏိုင္ငံအတြက္ထက္ ကိုယ္ပိုင္ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ထက္ လုပ္ကိုင္ေနကာ ျပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္း လႊတ္ေတာ္တြင္းလည္း အလြန္စဥ္းစားသံသယျဖစ္ဖြယ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ခ်မွတ္ျခင္းမ်ားရွိခဲ့သည္ဟုလည္း ေျပာခဲ့သည္။

ထိုသုိ႔ ဦးေရႊမန္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ ဇြန္လအတြင္းက တပ္မေတာ္၏ အာဏာကို ကန္႔သတ္မည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးတြင္ ေထာက္ခံမႈေပးျခင္းလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း ဦးရဲထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။

"သူက အျခားသူေတြကိုလည္း သူစိတ္ဆႏၵအတိုင္း လိုက္နာေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ ၾကိဳးစားတယ္။ ဒါမ်ိဳးက အၾကိမ္ၾကိမ္ျဖစ္လာခဲ့တယ္။ ဒါက သူ႔ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈပုံစံပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ပါတီတြင္း ဒီမိုကေရစီအတြက္ စိုးရိမ္စရာေတြ မ်ားလာေနခဲ့ရတယ္။”ဟု ဦးရဲထြဋ္က ဆိုသည္။

႐ိုက္တာသတင္းဌာနအေနျဖင့္ ဦးေရႊမန္းႏွင့္လည္း ေမးျမန္းႏိုင္ေအာင္ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္က ႀကိဳးစားဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။

ဦးေရႊမန္းက ၎ေဖ့ဘုတ္စာမ်က္ႏွာတြင္ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္က  ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား ဒုကၡေရာက္ေစႏိုင္ေသာ မည္သည့္ကိစၥကိုမွ မိမိမလုပ္သကဲ့သို႔ အျခားသူမ်ားကိုလည္း မလုပ္ေစလိုပါ ဟူ၍ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။