ဆီးရီးယားမွာ တစ္ရက္တည္းနဲ႔ အိုင္အက္စ္တပ္ဖြဲ႕၀င္ ၁၂၀ ခန္႔ကို သုတ္သင္ရွင္းလင္းႏိုင္ခဲ့ဟု ရုရွ ထုတ္ျပန္

.

 

ေအာက္တိုဘာ ၇ ။                ။ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၄ နာရီအတြင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ ေလေၾကာင္းတုိက္ခုိက္မႈေတြအတြင္း အုိင္အက္စ္ တပ္ဖြဲ႕၀င္ ၁၂၀ ခန္႔ ေသဆံုးသြားေၾကာင္း ရုရွ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ယင္းေလေၾကာင္းထုိးစစ္ေတြအတြင္း ျပည္ပ ေၾကးစား မြတ္ဆလင္အစြန္းေရာက္၀ါဒီ ၆၀ ေက်ာ္ကိုပါ တစ္ပါတည္း သုတ္သင္လုိက္ႏုိင္ေၾကာင္းလည္း ရုရွ အာဏာပိုင္ေတြက ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

" အၾကမ္းဖက္သမား တပ္ဖြဲ႕ တစ္စုနဲ႔ ျပည္ပ ေၾကးစားတပ္သား ၈၀ ေလာက္အထိ ဆီးရီးယား ေမယာဒင္းၿမိဳ႕ ဧရိယာတြင္းမွာ သုတ္သင္ရွင္းလင္းလိုက္ႏိုင္ပါတယ္" ဆိုၿပီး ရုရွ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

ေမယာဒင္းၿမိဳ႕ကေတာ့ ဆီးရီးယားမွာ အိုင္အက္စ္တပ္ဖဲြ႕ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးေသာ ခံတပ္ေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အဘူ ကာမယ္လ္ၿမိဳ႕ အနီးတစ္၀ိုက္မွာလည္း အိုင္အက္စ္ တပ္သား ၄၀ ေလာက္ကို တုိက္ခုိက္ရွင္းလင္းႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ရုရွတို႔က ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားလာပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ဒီရာ အက္ေဇာ္ၿမိဳ႕ ေတာင္ပိုင္းမွာ ဆင္ႏႊဲခဲ့တဲ့ ေလေၾကာင္းတိုက္ခုိက္မႈတစ္ခုအတြင္း ျပည္ပ ေၾကးစားတုိက္ခုိက္ေရးသမား ၆၀ ေက်ာ္ ေသဆံုးသြားေၾကာင္း ရုရွတို႔က ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။