ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၉ ဘီလီယံ နီးပါး ပုိမိုဟု ဒုတိယသမၼတေျပာ

.

ယခုႏွစ္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသို႕ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားမွ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏမွာ ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၉ ဘီလီယံ ပုိမို၀င္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ ဒုတိယ သမၼတ (၁) ဦးျမင့္ေဆြက ဆိုသည္။

ယခင္ ၂၀၁၆-၁၇ ၾသဂုတ္လကုန္အထိ ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံ နီးပါးသာရွိခဲ့ရာမွ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ၾသဂုတ္လအထိ ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏမွာ ၃ ဒသမ ၉ ဘီလီယံ နီးပါး ၀င္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုရင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၈၉၉ဒသမ၅၂၁ သန္းေပါ့။ တစ္နည္းအားျဖင့္  ၃ဒသမ၉ ဘီလီယံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈရရွိၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ မႏွစ္က ဒီလိုကာလတူမွာဆိုရင္ ၁ ဘီလီယံနီးပါးပဲ ရတာျဖစ္ပါတယ္။ ၂ဒသမ၉ ဘီလီယံနီးပါး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတိုးလာတဲ့ အေနအထားရွိပါတယ္" ဟု ဦးျမင့္ေဆြက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္က ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယသမၼတႏွင့္ ျပည္တြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပုံမွန္ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြက   ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ေလးက " ခြင့္ျပဳတဲ့ဟာေတြက မ်ားတယ္။ လက္ေတြ လာဖို႕ပဲ လိုပါေတာ့တယ္။ လက္ေတြ႕လည္း လာမယ္လို႕ ယူဆရပါတယ္။ ကုန္သြယ္မႈလည္း စိတ္ ၀င္စားၿပီးေတာ့ လာၿပီး ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းလုပ္မယ့္သူေတြ၊ ၀န္ေဆာင္မႈက႑မွာလည္း ရွိရင္းစြဲထက္ မ်ား လာမယ္လို႕ေတာ့ ၾကားရပါတယ္။ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းအမ်ားႀကီးေပးႏုိင္မယ့္ လုပ္ငန္းေတြ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ လာၿပီးအျမန္ဆုံးလုပ္ကိုင္ဖို႕ပဲလိုပါတယ္" ဟု ဆိုသည္။

လက္ရွိ ျပည္တြင္းသို႕ ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖိတ္ေခၚရာတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနည္းပါးသည့္ေဒသမ်ားတြင္ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား အခြန္သက္သာခြင့္မ်ား ပိုမိုေပးအပ္ကာ တႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရိွေစရန္အတြက္ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ပရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈအေနျဖင့္ ယခင္ဦးသိန္းစိန္အစုိးရလက္ထက္ ေနာက္ဆုံးဘ႑ာႏွစ္ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၅-၁၆  ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၄၈၁ဒသမ၂၇၅ သန္း (၉.၄ ဘီလီယံေက်ာ္) ၀င္ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိ NLD အစုိးရ လက္ထက္ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၆၄၉.၈၁၂သန္း (၆.၆ ဘီလီယံေက်ာ္) သာ ၀င္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။