ရြန္နီ၏ ဒဏ္ေငြအား ေဒသတြင္း ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ အဲဗာတန္လွဴဒါန္း

.

စက္တင္ဘာ ၂၁၊ အဂၤလန္ ။            ။ အဲဗာတန္အသင္းသည္ ရြန္နီအား ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ထားသည့္ ဒဏ္ေငြ ေပါင္ ၃ သိန္းအား ေဒသတြင္းပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

အရက္မူးၿပီးကားေမာင္းခဲ့သည့္အတြက္ ရြန္နီအား Stockport Magistrates တရားရုံးမွ ကားေမာင္းခြင့္လိုင္စင္ ၂ ႏွစ္ပိတ္ပင္ခဲ့ၿပီး လူမူေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ နာရီ ၁၀၀ လုပ္အားေပးရန္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။

ရြန္နီ၏ လုပ္ရပ္အတြက္ အဲဗာတန္အသင္းကလည္း ဒဏ္ေငြေပါင္ ၃ သိန္း ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ အဲဗာတန္အသင္းက ထိုဒဏ္ေငြ ၃ သိန္းကို ေဒသတြင္းပရဟိတအလုပ္မ်ားလုပ္ရန္ လွဴဒန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ရြန္နီက ၎၏လုပ္ရပ္မွာ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္မရွိေၾကာင္း ဆိုခဲ့ၿပီး အဲဗာတန္အသင္းပိုင္ရွင္၊ နည္းျပကိုးလ္မန္းႏွင့္ အဲဗာတန္အသင္းႏွင့္သက္ဆိုင္သူအားလုံးကို ေတာင္းပန္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ ၎အား ကစားသမားဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လုံးအားေပးခဲ့သည့္ ပရိသတ္မ်ားကိုလည္း ရြန္နီက ေတာင္းပန္သြားခဲ့သည္။

Tags: