အားသာခ်က္နဲ႔ အႏိုင္ရေအာင္ယူခဲ့တဲ့ အာယူတီရာ

.

စင္ကာပူအေျခစိုက္ အေမရိကန္ဖိုက္တာ အီမီလီယိုအာယူတီရာနဲ႔ ဖိလစ္ပိုင္ဖိုက္တာ အက္၀က္ဒ္ကယ္လီတို႔ရဲ႕ ပြဲက ပြဲေကာင္းတစ္ပြဲျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ အာယူတီရာက သူအားသာတဲ့ လူခ်င္းပူးခ်ဳပ္တိုက္ခိုက္မႈနဲ႔ ကယ္လီကို အသာစီးရယူသြားခဲ့ပါတယ္။ ကယ္လီကေတာ့ ၀ူ႐ူးကစားသမားျဖစ္လို႔ ေျခအျမင့္ကန္ခ်က္ေတြ၊ လက္သီးထိုးခ်က္နဲ႔ အာယူတီရာကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ပါတယ္။

ကယ္လီဟာ ႏိုင္ပြဲ ၉ ပြဲမွာ ေျခာက္ပြဲကို ပထမအခ်ီမွာတင္ အလဲထိုးထားသူျဖစ္ပါတယ္။ လက္သီးထို္းခ်က္ေတြ ေျခကန္ခ်က္ေတြေကာင္းတဲ့ အျပင္ လုံးေထြးသတ္ပုတ္ရင္လည္း ေခသူေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အာယူတီရာက ၾကမ္းျပင္ေပၚ လုံးေထြးသတ္ပုတ္ရာမွာ ကယ္လီထက္ပိုေကာင္းသူ ျဖစ္ေနပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ပထမအခ်ီ ၁ မိနစ္ေနာက္ပိုင္းကတည္းက ကယ္လီဟာ အာယူတီရာရဲ႕ အတင္းလုံးကာ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ခံခဲ့ရၿပီး အထိနာခဲ့ပါတယ္။ အာယူတီရာဟာ ကယ္လီကို အေပၚကေန ခ်ဳပ္ထားရင္း လက္သီးထိုးခ်က္ေတြ၊ တံေတာင္ရိုက္ခ်က္ေတြ အသုံးျပဳပါတယ္။ အခြင့္အေရးရင္ ဒူးတိုက္ခ်က္ေတြကိုလည္း သုံးပါတယ္။

ကယ္လီဟာ ရုန္းထြက္ဖို႔ ႀကိဳးစားေပမယ့္ ရုန္းလို႔ မရခဲ့ပါဘူး။ ဒုတိယအခ်ီမွာလည္း ပထမအခ်ီလိုပဲ ကယ္လီ အထိနာခဲ့ပါတယ္။ တတိယအခ်ီ ၂ မိနစ္ေလာက္အထိ အာယူတီရာက ၾကမ္းျပင္ေပၚကိုသာ ခ်ဳပ္လွဲတုိက္ခိုက္ခဲ့ေပမယ့္ အဲ့ဒီေနာက္ပိုင္းေတာ့ လူခ်င္းခြာကာ လက္သီးခ်င္းရင္ဆိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ေျခကန္ခ်က္ေတြသုံးပါတယ္။ အာယူတီရာရဲ႕ ကန္ခ်က္ေၾကာင့္ ကယ္လီ ဟန္ခ်က္တစ္ခ်က္ပ်က္သြားၿပီး ၾကမ္းျပင္ေပၚလဲခ်ိန္မွာ အထိုးခံရပါေသးတယ္။

ဒါေပမဲ့ အာယူတီရာဟာ ပြဲကို မျဖတ္ႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ တစ္ပြဲလုံးအသာရထားတာေၾကာင့္ အာယူတီရာက အနာမခံေတာ့ပဲ ပြဲခ်ိန္ကုန္တဲ့အထိ ေရွာင္ထိုး ထိုးသြားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ဒုိင္သုံးဦးလုံးက ပြဲကိုထိန္းခ်ဳပ္ထိုးသတ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ အာယူတီရာကိုပဲ အႏိုင္ေပးလိုက္ၾကပါတယ္။

Tags: