ျမန္မာႏွင့္ဘရူႏိုင္း ပြဲစဥ္အတြက္ ျမန္မာေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က လက္မွတ္ ၂၃၀၀ ၀ယ္ယူခဲ့ျပီး အခမဲ့ေပးေ၀မည္

.

ဓာတ္ပံု-MFF
 

ၾသဂုတ္လ ၁၇  ။              ။ ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္(MFF)သည္ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ပြဲစဥ္အတြက္ ျမန္မာပရိသတ္မ်ားအတြက္ လက္မွတ္(၂၃၀၀) တိုးျမွင့္ဝယ္ယူႏိုင္ခဲ့သည္ဟု   ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ထုတ္ျပန္သည္။

မနက္ျဖန္ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ျမန္မာႏွင့္ ဘရူႏိုင္း အမ်ိဴးသား ေဘာလံုးပဲြစဥ္အတြက္ လက္မွတ္ေစာင္ေရ (၂၃၀၀)ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလံုးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (MFF)ထံသို႔ေရာင္းခ် ေပးမည္ျဖစ္ျပီး MFF မွဝယ္ယူကာ ျမန္မာပရိသတ္မ်ားကို အခမဲ့ ေဝငွေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

မေလးရွားဆီးဂိမ္းစ္ ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပေရး (MYASOC) ထံ ျမန္မာပဲြလက္မွတ္မ်ား အေရအတြက္ တိုးျမွင့္ေရာင္းခ် ေပးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ညိွႏိႈင္းေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါပြဲသို႔ လာေရာက္ၾကည့္ရႈေသာ ျမန္မာပရိသတ္မ်ားအေနျဖင့္ မေလးရွားလံုျခံဳေရးႏွင့္ ကြင္းတာဝန္ရွိသူမ်ားက ဂိတ္အမွတ္(C) တစ္ခုတည္းကိုသာ ဖြင့္ေပးထားမည္ဟု ဆိုသျဖင့္ ပရိသတ္မ်ား တတ္ႏိုင္သမွ်ကြင္းသို႔ေစာစြာ လာေရာက္လ်င္ပိုမို အဆင္ေျပႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။