သင့္ႏွလံုးသားနဲ႔ “Zoom” ဆြဲလိုက္ပါ။

.

ဓါတ္ပံုပညာကို စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားအေနနဲ႔ အေသတပ္ဆင္ထားတဲ့ ဆံုခ်က္မွန္ဘီလူးနဲ႔ “zoom” ဆြဲလို႔ရတဲ့ မွန္ဘီလူးၾကား ဗ်ာမ်ားရတဲ့အေျခအေနႀကံဳေတြ႔ဖူးၾကပါလိမ့္မယ္။ အေသတပ္ဆင္ထားတဲ့ ဆံုခ်က္မွန္ဘီလူးက ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ပံုရိပ္အရည္အေသြးကို ေပးစြမ္းႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တခါတေလမွာေတာ့ အကြာအေဝးအရ ေဘာင္ကို ကန္႔သတ္ထားတာမ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ “zoom” မွန္ဘီလူးေတြကေတာ့ အကာအေဝးအရ ကန္႔သတ္ေနတယ္ဆိုတာ ရွားပါတယ္။ ဓါတ္ပံုကို ေဘာင္ခတ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ကေတာ့ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဓါတ္ပံုအရည္အေသြးကိုေတာ့ ညိွယူရပါမယ္။

ဒီလိုဆိုရင္ ဓါတ္ပံုအရည္အေသြးကို မညွိရဘဲ ဓါတ္ပံုအေနအထားကို ဘယ္လို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဖန္တီးၾကမလဲ။

HUAWEI P10 | P10 Plus Portrait Mode: Dual-zoom Lens

အေတြ႔အႀကံဳေတြကို အလြန္အမင္းရွာေဖြျခင္းက အေကာင္းဆံုးရလဒ္ရဖို႔အတြက္ ေကာင္းက်ိဳးနဲ႔ ဆုိးက်ိဳးေတြကို မွ်ေျခခ်ျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။ ပထမဆံုးအႀကိမ္အေနနဲ႔ HUAWEI P10|P10 Plus က ၁ဆ ကေန ၂ဆအထိ ဆက္တိုက္ zoom ဆြဲႏိုင္ဖို႔ ပံ့ပိုးေပးမွာပါ။

HUAWEI P10 Plus ႏွင့္ ရိုက္ကူးထားပံု 1x (Zoom မပါဘဲ)

HUAWEI P10 Plus ႏွင့္ ရိုက္ကူးထားပံု 2X (Zoom ၂ ဆ)

Zoom ၂ဆနဲ႔ ရိုက္ကူးထားတဲ့ မိန္းကေလးရဲ႕ နမူနာပံုမွာ ၾကည္လင္တဲ့အၾကည့္၊ ေခ်ာေမြ႔တဲ့အသားအေရ၊ ေတာက္ပၿပီးစိုေျပတဲ့ႏႈတ္ခမ္းတို႔ကို ျမင္ေတြ႔ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူမရဲ႕ ပံုရိပ္က ဓါတ္ပံုထဲမွာ ထင္းေနတာကို ျမင္ေတြ႔ရပါတယ္။

HUAWEI P10၊ P10 Plus က RGB နဲ႔ Monochrome ကို ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ မွန္ဘီလူးႏွစ္လံုးနဲ႔ တည္ေဆာက္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ 20MP အျဖဴအမည္း မွန္ဘီလူးက ေတာက္ပတဲ့ေနရာနဲ႔ ေမွာင္တဲ့ေနရာေတြရဲ႕ အေသးစိတ္ကို ဖမ္းယူမွာျဖစ္ၿပီး 12MP အေရာင္ပါတဲ့ မွန္ဘီလူးက ေတာက္ပ အေရာင္ေတြကို ဖမ္းယူမွာျဖစ္ပါတယ္။ အရင္ P9 မွာ ပါဝင္ခဲ့တဲ့ 12MP အျဖဴအမည္းမွန္ဘီလူးကို 20MP အျဖစ္ကို အဆင့္ျမွင့္တင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အေရာင္ျဖတ္မႈ၊ အေသးစိတ္မွတ္သားႏိုင္မႈနဲ႔ အလင္းနဲ႔အေမွာင္ကို အာရံုခံႏိုင္မႈတို႔မွာ သိသိသာသာတိုးတက္လာခဲ့ပါတယ္။

အဲ့ဒါက ဆံုတာ ၂ခုေၾကာင့္ပဲ မဟုတ္ပါဘူး။ သင္နဲ႔ တည္ၿငိမ္တဲ့အရည္အေသြးရွိတဲ့ ပံုရိပ္ေတြရဖို႔အတြက္ ေနရာအေနအထားရႈေထာင့္ရဖို႔အတြက္ ဆက္တိုက္ zoom ၁.၁ ဆကေန ၂ဆအထိ ဆြဲႏိုင္တာေၾကာင့္လဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေအာက္မွာျပထားတာကေတာ့ ေျပာင္းလဲႏိုင္တဲ့ ဆံုတာမွာ ရိုက္ယူထားတဲ့ ရုပ္ပံုပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေနရာအထားရႈေထာင့္ေျပာင္းလဲျခင္းက အရာဝတၳဳရဲ႕တည္ေနရာ၊ အေရာင္နဲ႔ အရိပ္တို႔ရဲ႕ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ ေနာက္ခံတည္ေဆာက္ပံုတို႔ကိုလည္း ရိုက္ယူပါတယ္။

HUAWEI P10 Plus နဲ႔ ရိုက္ယူထားပံု 2x (Zoom ၂ဆ)

HUAWEI P10 Plus နဲ႔ ရိုက္ယူထားပံု 1.6x (Zoom ၁.၆ ဆ)

HUAWEI P10 Plus နဲ႔ ရိုက္ယူထားပံု 1.2x (Zoom ၁.၂ ဆ)