အနာဂတ္အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဦးတည္ေဆြးေႏြးမည့္ Human Library

.

ရန္ကုန္၊ၾသဂုတ္ ၁၆ ။            ။ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး အဓိကထား ေဆြးေႏြးသြားမည့္ Human Library အမည္ရ ေဆြးေႏြးပြဲကို ၾသဂုတ္လ (၁၉)ရက္ေန႔မွာ ဟသၤာ Business Center တြင္ က်င္းပေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါပြဲကို Wyneemyanmar ပရဟိတလူငယ္မ်ားႏွင့္ M-Link လူငယ္အဖြဲ႔အစည္းမွ ဦးစီးက်င္းပတာျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘ၀ျဖစ္တည္မႈႏွင့္ မွန္ကန္တဲ့ အနာဂတ္လမ္းေၾကာင္း ေရြးခ်ယ္မႈကို စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္မႈတို႔အတြက္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္က်င္းပျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း Wyneemyanmar တည္ေထာင္သူ မဂ်က္စီကာသီရိေအာင္ ကဆိုသည္။

“တက္ေရာက္လာတဲ့ ေက်ာင္းသားသိလိုသမွ်ေမးခြန္းေတြကို ဒီပြဲမွာ ေမးျမန္းႏိုင္တဲ့အျပင္ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးတဲ့ ပညာရွင္ေတြကလည္း ဒီေမးခြန္းေတြကို ေျဖၾကားေပးသြားမွာပါ။   ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ အေနနဲ႔ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တို႔နဲ႔ စိတ္ႀကိဳက္ႏွီးေႏွာဖလွယ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု Wyneemyanmar ကို တည္ေထာင္သူ မဂ်က္စီကာ သီရိေအာင္က ေျပာသည္။

၄င္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပညာေရး၊ ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာ၊ စီးပြားေရးတို႔ပါ၀င္သည့္ အခန္းက႑ ခုႏွစ္ခုမွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကားတကၠသိုလ္မွ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား ပူးေပါင္းတည္ေထာင္ထားသည့္ M-Linkအဖြဲ႔ကHuman Libraryေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပျခင္းသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အနာဂတ္လူငယ္မ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးလိုက္သဖြယ္ ရိွလာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

M-Link အဖြဲ႔ကို တည္ေထာင္သူ ျမန္မာဘာသာအထူးျပဳေက်ာင္းသား အာကီရာဆာတို က “ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြၾကား ေဆြးေႏြးဖလွယ္ႏိုင္မႈဟာ ျမန္မာျပည္မွာ မေတြ႕ဖူးသေလာက္ ရွားပါးပါတယ္။စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားနဲ႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအၾကား ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈကို ဖန္တီးလိုက္ျခင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္လူငယ္လူရြယ္ေတြအတြက္ အလြန္အေရးၾကီးပါတယ္။ Human Library က ဒီလိုဆက္ႏြယ္မႈကို ဖန္တီးေပးႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲကို တက္ေရာက္လိုသူမ်ားအေနႏွင့္ ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး Wyneemyanmar သို႔ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။