ေရာင္းလက္မ်ားလာမည့္ စိုးရိမ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေရနံေစ်းႏႈန္း ဆက္လက္က်ဆင္း

.

ေဟာင္ေကာင္၊ ၾသဂုတ္-၁၀ ။         ။ အေမရိကန္၏ အစီရင္ခံစာက ကမၻာႏွင့္အ၀န္း ေရနံတင္ပို႔သူမ်ား အလွ်ံအပယ္ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟူသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို မီးထိုးေပးသလို ျဖစ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၾသဂုတ္လ ၁၀ရက္ (တနလၤာေန႔)က အာရွေစ်းကြက္တြင္လည္း ေရနံေစ်းႏႈန္းမွာ က်ဆင္းသြားခဲ့၍ ရက္သတၱပတ္ေပါင္းမ်ားစြာ အက်တာရွည္ေနခဲ့သည္။

ေသာၾကာေန႔က နယူးေယာက္ေစ်းကြက္တြင္ ေရနံစိမ္းမွာ တစ္စည္ ၄၃.၈၇ေဒၚလာမွ ၄၃.၅၇ေဒၚလာသို႔ က်ဆင္းသြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ မတ္လ ၁၇ရက္ေနာက္ပိုင္းတြင္ အနိမ့္ဆံုးအထိက်ဆင္း သြားခဲ့ျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။

''အခုကေတာ့ ေရာင္းလက္ပံုျပင္ေတြပါပဲ။ ေစ်းတက္ဖို႔အလားအလာ သိပ္မျမင္ပါဘူး''ဟု Ayers Alliance Sucurities မွ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈအရာရွိခ်ဳပ္ ဂ်ိဳနသန္ ဘားရတ္က Bloomberg News သို႔ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

အေမရိကန္ ေရနံတူးစင္အေရအတြက္မွာ သံုးပတ္ဆက္တုိက္ ျမင့္တက္လာေနခဲ့သည္ဟူေသာ သတင္းမ်ားေၾကာင့္လည္း ကမၻာႏွင့္အ၀န္းတြင္ ေရနံတင္ပို႔သူမ်ား အလွ်ံအပယ္ျဖစ္လာမည့္အေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚလာေနခဲ့သည္။

ကမၻာ့ ေရနံသံုးစြဲမႈအမ်ားဆံုးႏိုင္ငံတြင္ ေရနံထုတ္လုပ္မႈ တိုးျမင့္လာေၾကာင္း အေမရိကန္အစိုးရက အစီရင္ခံခဲ့ၿပီးေနာက္ ရက္အနည္းငယ္အၾကာတြင္ ေရနံတူးစင္အေရအတြက္မွာ ၆၇၀ အထိေရာက္ရွိ လာခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထြက္ေပၚလာခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ေရနံစိမ္း အလွ်ံအပယ္ထြက္ရွိလာမႈမွာ ေရနံေစ်းႏႈန္း သိသိသာသာက်ဆင္းျခင္း၏ အဓိကတြန္းအားပင္ျဖစ္ၿပီး၊ ယခုက ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္က အျမင့္ဆံုးေစ်းႏႈန္း၏ သံုးပံုတစ္ပံုနီးပါးအထိ က်ဆင္းသြား ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ေရနံထုတ္လုပ္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႕ႀကီး အိုက္ပက္ (OPEC)က ေရနံအထြက္ႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ျငင္းဆန္ေနၿပီး၊ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံသူမ်ားက ႏ်ဴကလီးယားသေဘာတူညီခ်က္၏ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ အီရန္ကေရနံ တင္ပို႔မႈကို အလံုးအရင္းႏွင့္ ျမွင့္တင္လိုက္မည္ကို ေစာင့္ဆိုင္းေနခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္က ေရနံကို ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ႏိုင္သည့္ အလားအလာမ်ားေၾကာင့္ လည္းေရနံေစ်းႏႈန္းမွာေလာေလာဆယ္ ကာလမ်ား တြင္ေတာ့ တက္ရိပ္ျပဖြယ္မျမင္ေသးေခ်။

''ဒုတိယႏွစ္၀က္ကာလတစ္ခုလံုးမွာ ေရနံေစ်းႏႈန္းေတြဟာ နာလံထူလာမယ္မဟုတ္ဘူးလို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္''ဟု ၾသစေၾတးလ်၏ ANZ ဘဏ္မွာ လူသုံုးကုန္ပစၥည္းသုေတသနမွဴး မာ့ခ္ ပါဗန္က Bloomberg သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Tags: