ေျမာက္ကိုရီးယား ရန္ေၾကာင့္ ဂ်ပန္က ဒုံးခြင္းဒုံးစနစ္ ျဖန္႔ၾကက္

.

တုိက်ိဳ၊ ၾသဂုတ္ ၁၂ ။                             ။ အေမရိကန္ပိုင္ ဂူအမ္ကၽြန္းကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေပၚက ျဖတ္ၿပီး ပဲ့ထိန္းဒုံး ေလးစင္း ပစ္လႊတ္မည္ဟု ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ၿခိမ္းေျခာက္သံေၾကာင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္   ႏုိင္ငံအေနာက္ဖက္ ဧရိယာတစ္ခ်ိဳ႕တြင္ ဒုံးခြင္းဒုံးစနစ္ ျဖန္႔ၾကက္တပ္ဆင္လ်က္ရွိၿပီျဖစ္သည္။

ေျမျပင္မွ ေဝဟင္ပစ္ Patriot Advanced Capability 3 PAC 3 ဒုံးခြင္းဒုံးမ်ားကို ေျမာက္ကိုရီးယား ဒုံးက်ည္ လာရာလမ္း ျဖစ္ႏုိင္သည့္ ရွီမာနီ၊ ဟီရိုရွီးမား၊ ကိုခ်ီႏွင့္ အီမီျပည္နယ္မ်ားတြင္   ျဖန္႔ၾကက္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း က်ိဳဒုိသတင္းက ေဖာ္ျပသည္။

ပင္တဂြန္မွ ေစလႊတ္ထားသည့္ အေမရိကန္ ဗုံးႀကဲေလယာဥ္မ်ား စစ္အေျခစိုက္စခန္းရွိေနၿပီး လူေပါင္း ၁၆၀၀၀၀ နီးပါး ေနထိုင္လ်က္ရွိရာ ပစိဖိတ္ပိုင္နက္ ဂူအမ္ကၽြန္းကို ပဲ့ထိန္းဒုံးက်ည္မ်ားျဖင့္ တုိက္ခုိက္ရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံက ၿခိမ္းေျခာက္ထားခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံပိုင္ မီဒီယာက အေသးစိတ္ထားေသာ အဆိုပါ အစီအစဥ္တြင္ တာလတ္၊ တာေဝးပစ္ Hwasong 12 ဒုံးက်ည္ ေလးစင္းကို ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ရွီမာနီ၊ ဟီရိုရွီးမားႏွင့္ ကိုခ်ီျပည္နယ္မ်ား ေပၚမွ ၁၈ မိနစ္နီးပါး ၾကာခ်ိန္ျဖင့္ အကြာအေဝး ၃၃၅၆  ကီလိုမီတာသို႔ ျဖတ္သန္းကာ ဂူအမ္ကၽြန္း၏ ေရမိုင္ ကီလိုမီတာ ၃၀၊ ၄၀ အတြင္းသို႔ လွမ္းပစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿခိမ္းေျခာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။