အပစ္ရပ္လက္မွတ္မထုိးအဖြဲ႕ေတြ NCA မွာ ပါ၀င္လက္မွတ္ထုိးလိမ့္မယ္လိ႔ု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ယံုၾကည္ေန

.

ၾသဂုတ္ ၁၁ ။             ။ ယခုအခ်ိန္ထိ အပစ္ရပ္လက္မွတ္မထုိးေသးတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြအေနနဲ႔ လာမည့္ ကာလအတြင္း NCA ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္မွာ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးလာလိမ့္မယ္လို႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ခိုင္ခိုင္မာမာ ယံုၾကည္ထားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။

မၾကာမီကာလ တတိယေျမာက္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ အစည္းအေ၀းက်င္းပခ်ိန္မွာေတာ့ အဆုိပါ NCA လက္မွတ္မထုိးရေသးတဲ့ အဖြဲ႕ေတြလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္မွာ ပါ၀င္လက္မွတ္ထုိး လာၾကလိမ့္မယ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယံုၾကည္ေနလ်က္ရွိတယ္ဆိုၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိး၀င္း က ေျပာပါတယ္။

ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC က ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေစလႊတ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ DPN နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္တို႔ ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္က အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာနမွာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

ညႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕က တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသို႔ သြားရာ ေနာက္ဆံုးေျခလွမ္း ကို လွမ္းတက္လိုက္ႏိုင္မယ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယံုၾကည္ေနလ်က္ရိွေၾကာင္း   ေဒါက္တာတင္မ်ဳိး၀င္း က အဆိုပါ အစည္းအေ၀းမွာ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားပါတယ္။ အလားတူ ယခုေတြ႕ဆံုတဲ့အစည္းအေ၀းဟာ လည္း ေဆြးေႏြးဖို႔ က်န္ရွိေနတဲ့ အခ်က္ေတြကုိ အၿပီးသတ္ေဆြးေႏြးသြားဖုိ႔ ရိွေနေၾကာင္းလည္း ၎က ထပ္ေလာင္းေျပာဆိုသြားပါတယ္။