ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ကာရီလမ္ကို အာရွ၏ ၾသဇာအႀကီးဆံုး အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦးအျဖစ္ ထုိင္းႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ခ်ီးက်ဴး

.

ၾသဂုတ္ ၅ ။       ။  ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္ေဒသ၏ ပထမဆံုးေသာ အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္ ကာရီလမ္ တို႔မွာ အာရွေဒသ၏ ၾသဇာတိကၠမ အႀကီးမားဆံုးေသာ အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟု ထုိင္းႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဒြန္ ပရာမက္၀ီႏိုင္က ေျပာဆိုလိုက္သည္။

အာရွေဒသတြင္ ထက္ျမက္ၿပီး ၾသဇာအရွိန္အ၀ါႀကီးမားသည့္ အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးရွိၿပီး တစ္ဦးမွာ ကမၻာက ေလးစားရသည့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္   ျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ဦးမွာ ေဟာင္ေကာင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ကာရီလမ္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုိင္းႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး အမႊမ္းတင္ေျပာဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကာရီလမ္သည္ သူမ၏ ႏွစ္ရက္တာ ခရီးစဥ္အျဖစ္ ထုိင္းႏိုင္ငံကို ေရာက္ရွိခဲ့စဥ္အတြင္း ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဒြန္ ပရာမက္၀ီႏိုင္ႏွင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္ ၄ ရက္က ေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းသုိ႔ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ လမ္၏ ေခါင္းေဆာင္မႈအရည္အခ်င္းကို ထုိင္းႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဒြန္က ခ်ီးက်ဴးေျပာၾကားသြားခဲ့ၿပီး သူမကို ျမန္မာေခါင္းေဆာင္   ႏိုဘယ္လ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္   ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ခိုင္းႏႈိင္းေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ခိုင္းႏႈိင္းခံရလိုက္သည့္အေပၚ ေဟာင္ေကာင္ ေခါင္းေဆာင္ ကာရီလမ္ကလည္း အၿပံဳးႏွင့္ ျပန္လည္တုန္႔ျပန္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ယင္းေနာက္ ေဟာင္ေကာင္ေခါင္းေဆာင္ ႏွင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးတို႔သည္ ႏွစ္ဘက္အၾကား ကုန္သြယ္မႈပိုင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကိစၥရပ္မ်ားကို အဓိကေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။