ပန္းထိမ္ငုိစုိက္ပ်ဳိးျခင္း အပုိင္း (၂)

.

အခု စုိက္ထားတာကေတာ့ ဥကုိ စုိက္ထားတာပါ၊ မုိးမက်ခင္ေလာက္ကစၿပီး စုိက္ထားတာပါ ဒီအပင္ေတြကေတာ့ မုိးကုန္တဲ့အခါမွာ အပင္ေတြက်သြားေပမယ့္ ဥေတြကေတာ့ ေျမႀကီးထဲမွာ က်န္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေႏြေရာက္ရင္ ဥေတြျပန္ေဖာ္ၿပီး မုိးဦးက်မွာ ျပန္စုိက္လုိ႔ရပါတယ္။

ေျမေပါတယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဥေတြကုိ မေဖာ္ပဲထားၿပီး မုိးက်တဲ့အခါမွာ ျပန္ေပါက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲလုိ ေပါက္လာရင္ေတာ့ အပင္ေတြက ပုိေကာင္းလာမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စုိက္တဲ႔အခါမွာေတာ့ ဥအရြယ္ကုိ လုိက္ၿပီး တစ္ပင္နဲ႔တစ္ပင္ကုိ ၁ေပ သုိ႔မဟုတ္ ၂ ေပခန္႔ခြာၿပီး စုိက္ပ်ဳိးေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

စုိက္ေဘာင္တစ္ေဘာင္နဲ႔ တစ္ေဘာင္ကုိေတာ့ ၄ေပခန္႔ ခြာထားေပၚရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စထြက္လာတဲ့ အခါမွာေတာ့ တစ္က်င္းကုိ ၃ပင္ေလာက္ ထြက္လာေပမယ့္ အပင္က ပန္းပြင့္လာလုိ႔ အပင္ကုိျဖတ္လုိက္ ေနာက္ထပ္အပင္ေတြ ဆက္ထြက္လာတယ္ ဒါေၾကာင့္ တစ္က်င္းကုိေတာ့ ၁၀ပင္ ေလာက္ရပါတယ္။

 ေျမၾသဇာ အေနနဲ႔ကေတာ့ စုိက္ေဘာင္ အလည္ထဲကုိ ၾကက္ေခ်း၊ အာမုိ စာေတြကုိထည့္အေပၚက ေျမဖုံးၿပီးထည့္ေပးရပါမယ္။ အပင္ေပါက္ေလးမ်ား စထြက္လာၿပီး ရင္ေတာ့ ၾကက္ေခ်းထည့္ၿပီး ေပါင္းလုိက္ေပးရမွာပါ။ စုိက္ၿပီး ၂လခန္႔ အၾကာမွာေတာ့ ပန္းမ်ားကုိ စတင္ ခူးဆြတ္ႏုိင္မွာလဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပန္းမ်ားကုိေတာ့ မုိးတြင္းတစ္တြင္းလုံး ခူးဆြတ္ႏုိင္ပါတယ္။

အပိုင္း ၂ အားၾကည့္ႏိုင္ပါသည္-http://www.mizzimaburmese.com/article/30057